Norvegese-Inglese traduzione di vurdere

La Traduzione della parola vurdere da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

vurdere in inglese

vurdere
verdverbo appraise, evaluate, estimate, value, prize, value highly
  prisverbo quote
  skattverbo assess
  kvalitetverbo appreciate, value
  beregneverbo appreciate, be grateful for
  bedømmeverbo evaluate, judge
Sinonimi per vurdere
Termini derivati da vurdere
Altri esempi
1.Bydelsutvalgenes fellessekretariat oppfordrer bydelsutvalget til å samarbeide både med administrasjonen og med grunneierne om å vurdere videre utbygging.
2.Byen og Fjorden"s juryformann, Birger LambertzNilssen og Bjørn Wærenskjold fra Holte Prosjekt A / S, som utarbeidet vinnerutkastet" Deilig er fjorden", la vekt på at idekonkurransen skulle vurdere havneområdet i et helhetsperspektiv der det ble tatt hensyn til flerbruksinteressene.
3.De statsvitere som i framtida vil ta for seg den siste periode for å vurdere politiske verdivalg, vil høyst sannsynlig finne at sentrumspolitikken hadde bedre vekstmuligheter under de tidligere Arbeiderpartiregjeringer, enn etter at Sp og KrF tok plass i Willochs regjering.
4.Dersom erfaringene viser at retningslinjene ikke blir fulgt, vil Statens Forurensningstilsyn vurdere å foreslå bindende forskrifter på området.
5.Det viktigste er at hver enkelt familie selv må få muligheten til å vurdere spørsmålet om fos terdiagnostikk på fritt grunnlag...
6.En må også vurdere å styrke fremmedspråkenes stilling," skriver departementet.
7.Enten en etablerer seg med en kompromissløsning i retning av at" hovedtyngden av lærerne" skal være bekjennende kristne (slik Hauglin foreslo) eller en krever at alle lærere skal identifisere seg personlig med institusjonens kirkelige basis og målsetting, må derfor være klart at en bare kan ha grunnlag for å vurdere om dette er tilfellet dersom en på en eller annen måte spør søkerne diskret om dette.
8.Etter Høgre sitt sentralstyremøte kom det fram at og Erling Norvik, formann i Høgre, no er klår over dei alvorlege problem som Statsbudsjettet fortsatt vil føre til i kommunene og fylka, og at Høgre difor no er viljug til å vurdere auka løyvingar både til kommuner / fylke og til helsesektoren.
9.First Sea Lord" Sir Dudley Pound fekk hausten 1939 igangsett planlegging av eit tilsvarande men endå tettare minebelte over Nordsjøen 181 000 miner, og den norske regjeringa sa seg våren 1940 villig til å vurdere minelegging i norske farvatn - då helst retta mot vanlege handelsskip i malmtrafikk på Narvik.
10.For det femte er det nødvendig å vurdere alternativer til videre rustning," sier Holst til slutt, så tilforlatelig at man skulle tro våre forhandlere i Wien, Geneve og Stockholm aldri har tenkt denne store og viktige tanke.
11.Forutsetningen er at den etat som skal motta slike meldinger, har inngående kunnskaper om de samlede redningsressursene, forutsetninger for å vurdere redningstaktiske / materielltekniske forhold samt tilstrekkelig akuttmedisinsk innsikt.
12.Før Barkenæs eventuelt svarer, bør han dog vite at f.eks. vår justisminister tar saken alvorlig, og at hun har lovet å vurdere anmodningen om å nedsette et utvalg.
13.Har retten mot til å vurdere om Arne Treholts virksomhet har gjort krigsfaren større eller mindre ?
14.Hvis dette blir vedtatt, vil vi i første halvdel av september vurdere hvem som vil få støttekontakt videre ut 1984.
15.Jeg vil mene at man fortsatt ut fra sentral teologisk holdning må vurdere homofili som et avvik, og ikke noe efterstrebelsesverdig.
16.Kirken må stå fritt til å vurdere og kritisere partienes konkrete løsninger ut fra sin forståelse av det kristne verdigrunnlaget.
17.Komiteen vil be departementet om å vurdere nærmere tilskuddsprosenten til Oslo, da Oslos økonomiske situasjon neppe er bedre enn for andre fylker.
18.Naturtilstanden" er for ham mer enn en hypotese eller modell, konstruert for det formål å forstå og å vurdere menneskehetens aktuelle tilstand.
19.Når vi får se denne i sin helhet, kan vi vurdere om om forslagene passer oss eller ikke.
20.Studentene må lære å vurdere pasientsituasjoner...
21.Styret har til hensikt å vurdere å utbetale fremtidig utbytte kvartalsvis", sier styreformann og adm. direktør i AL Labs, I. Roy Cohen, i en pressemelding.
22.Vannlinjens Venner" vil nettopp derfor først gå inn for å gjennomføre Vannlinjen, dernest kan kommunen vurdere om det er behov for å bygge ut deler av Grunnlinjeprosjektet senere.
23.Vi skal ikke vurdere, vi skal bare få solgt raskest mulig og bli kvitt den situasjon at staten eier.
24.(NTBs korrespondent) Det er overraskende at president Mauno Koivisto ikke regner en utenforstående person egnet til å vurdere finske forhold, skriver Finlands største avis, Helsingin Sanomat, i en kommentar til Koivistos kritikk av Jahn Otto Johansen.
25.Administrajonen har ikke fått tid til å vurdere utspillet som fredag kom fra kjemisk.
26.All risiko lar seg beregne i tall, i alle fall vurdere.
27.Allerede i oktober ifjor ba Elkem i et brev til Jernverket om at det ble nedsatt et utvalg som skulle vurdere samarbeide når det gjaldt markedsføring, investeringer, råmaterialbasis, produktutvikling og koordinering av eksport.
28.Alt dette gjør at vi bør vurdere om våre åpningstider er tilpasset dagens situasjon og den kundekrets som sogner til butikken, sier Sauro.
29.Alt i alt har vi hatt stor nytte av å trekke inn konsulenter, som har kunnet vurdere alt på en ny og frisk måte, understreker Tanumgruppens direktør.
30.Bakgrunnen for at man ønsker en felles kontrakt er for det første at omkostningsutviklingen i forsikringsvirksomheten gjør det nødvendig å vurdere alle utgiftsposter, også provisjonsutgifter.
Parole simili

 
 

vurdere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) vurderevurderendevurdert
Indicativo
1. Presente
jegvurderer
duvurderer
hanvurderer
vivurderer
derevurderer
devurderer
8. Perfetto
jeghar vurdert
duhar vurdert
hanhar vurdert
vihar vurdert
derehar vurdert
dehar vurdert
2. Imperfetto
jegvurderte
duvurderte
hanvurderte
vivurderte
derevurderte
devurderte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde vurdert
duhadde vurdert
hanhadde vurdert
vihadde vurdert
derehadde vurdert
dehadde vurdert
4a. Futuro
jegvil/skal vurdere
duvil/skal vurdere
hanvil/skal vurdere
vivil/skal vurdere
derevil/skal vurdere
devil/skal vurdere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha vurdert
duvil/skal ha vurdert
hanvil/skal ha vurdert
vivil/skal ha vurdert
derevil/skal ha vurdert
devil/skal ha vurdert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle vurdere
duville/skulle vurdere
hanville/skulle vurdere
viville/skulle vurdere
dereville/skulle vurdere
deville/skulle vurdere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha vurdert
duville/skulle ha vurdert
hanville/skulle ha vurdert
viville/skulle ha vurdert
dereville/skulle ha vurdert
deville/skulle ha vurdert
Imperativo
Affermativa
duvurder
viLa oss vurdere
derevurder
Negativa
duikke vurder! (vurder ikke)
dereikke vurder! (vurder ikke)
Le tue ultime ricerche