Norvegese-Inglese traduzione di ydmyke

La Traduzione della parola ydmyke da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ydmyke in inglese

ydmyke
allmennverbo humble, humiliate
Sinonimi per ydmyke
Termini derivati da ydmyke
Altri esempi
1.Det vil før eller senere komme den dag da kvinnene igjen vil være fagre, elsket og dyrket og tilbedt - og at de kan oppleve galanteri fra ydmyke menn, fremfor en likestilling som raner kvinnene for det viktigste skjold de har hatt mot mannsbrutalitet og kvinnemishandling.
2.For at de skulle stemme på en, måtte man ydmyke og fornekte seg, avstå fra enhver streben efter nye ting, skjule enhver personlighet, sa Signac i sin tid.
3.Jeg kan bare spekulere i at Moskva er kommet til at dets taktikk, preget av utmarsjer og forsøk på å ydmyke oss, ikke har tjent sin hensikt.
4.Min ydmyke påstand er at vi antagelig har teknologikunnskaper i næringslivet og forskningsmiljøet som er tilstrekkelige til å foreta den produktutviklingen vi trenger, sier Rødland.
5.Vi er veldig ydmyke i SaabScania, sier han.
6.Arafats fiender innen PLO klarte med syrernes hjelp å ydmyke ham militært, men i det bitre politiske oppgjør de siste dager har Arafat gått ut som seierherre.
7.Arbeidere blir ikke ydmyke under trusel om ledighet og nedskjæringer.
8.Dels ønsker Sovjetlederne å ydmyke USAs president.
9.Denne enkle, ydmyke mann tok seg i det hele tatt aldri alvorlig ; de verste situasjoner avdramatiserte han gjerne med et spøkefullt ord.
10.Det meldes forøvrig i norgeshistorien" at efter slaget fikk sogndølene ydmyke seg for kong Sverre, de fikk store bøter (15 merker i gull) og kong Sverre befalte dem (sogndølene) å begrave de falne".
11.Det var en gutt på åtte år, sønn av et par fattige og ydmyke mennesker.
12.Detaljrikdommen og spennvidden er enorm : fra brevveksling mellom Hornemann og danskekongens nærmeste medarbeidere til ydmyke fiskerenker som i all underdanighet ber om noen alen vadmelsstoff på kreditt og vedlegger stoffprøve.
13.For i motsetning til Welhaven som hadde champagne, men brukte den ei på hin lille ydmyke kafe, brukte Oslolaget denne gangen de edle dråper de hadde fraktet med seg til kampen mot Start.
14.For på Theatercafeen går det ydmyke damer fra Sanitetsforeningen og selger Holmenkollskien - så man har noe å pynte seg med.
15.For å kunne ydmyke sitt offer, må torturisten først slette ut mennesket i seg selv.
16.For å seire må de først ydmyke dem.
17.Fordi vi ikke i noen vesentlig grad kan gi gjenydelser for de tjenester vi mottar, er vi nødt til å være litt ydmyke.
18.Gjengen betraktet ham som en dott og en tufs som de kunne ha det moro med, og benyttet enhver anledning til å ydmyke ham.
19.Hvordan det går skal Knut Bohwim naturligvis ikke røbe, men Olsenbanden havner iallfall på Rivieraen, der de vil bli servert de merkeligste drinker av ydmyke tjenere på en passende lystyacht.
20.Israelerne sier at forsinkelsene skyldes nødvendige sikkerhetsrutiner, men for mange libanesere ser det snarere ut som om hensikten er å ydmyke og straffe lokalbefolkningen.
21.Men" Nathan der Weise" fra 1779, to år før hans død, danner selve kronen på hans dramatiske verk og er også blitt stående som hans åndelige testament, det rikeste og mest bevegende uttrykk for hans samtidig høye og ydmyke humanitet.
22.Som for eksempel vår ydmyke plass i Lysløypa her forleden kveld.
23.SovjetUnionen har engasjert seg i en massiv militær opptrapping, konvensjonelt og kjernefysisk i et forsøk på å skaffe seg en overlegen posisjon og makt til å ydmyke resten av verden.
24.VI går til fots, ikke som ydmyke pilegrimer, kanskje snarere som botferdige.
25.Vi kan lett få den helt ydmyke holdning hvor man kritikkløst overleverer seg til de vitende.
26.Vi trenger kirken fordi bare de som er ydmyke nok til å innrømme at de er syndere for Gud, kan gi samfunnet de redskaper det trenger for å forsvare demokratiet, fremholdt presidenten.
27.Vi var ydmyke i forhold til den jobben vi gjorde der i" Det e her æ høre tel".
28.lærer oss å være ydmyke.
29.Det finnes posisjoner i samfunnet hvor man med sin hovmodighet kan ydmyke andre.
30.Hvis statsadvokaten på død og liv skal ydmyke Kari Storækre på denne måte, kan han be politiet ta med håndjernene og hente henne med makt der hvor hun måtte befinne seg, uttalte høyesterettsadvokat Schjødt til VG mandag.
Parole simili

 
 

ydmyke come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) ydmykeydmykendeydmyket
Indicativo
1. Presente
jegydmyker
duydmyker
hanydmyker
viydmyker
dereydmyker
deydmyker
8. Perfetto
jeghar ydmyket
duhar ydmyket
hanhar ydmyket
vihar ydmyket
derehar ydmyket
dehar ydmyket
2. Imperfetto
jegydmyket
duydmyket
hanydmyket
viydmyket
dereydmyket
deydmyket
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde ydmyket
duhadde ydmyket
hanhadde ydmyket
vihadde ydmyket
derehadde ydmyket
dehadde ydmyket
4a. Futuro
jegvil/skal ydmyke
duvil/skal ydmyke
hanvil/skal ydmyke
vivil/skal ydmyke
derevil/skal ydmyke
devil/skal ydmyke
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha ydmyket
duvil/skal ha ydmyket
hanvil/skal ha ydmyket
vivil/skal ha ydmyket
derevil/skal ha ydmyket
devil/skal ha ydmyket
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle ydmyke
duville/skulle ydmyke
hanville/skulle ydmyke
viville/skulle ydmyke
dereville/skulle ydmyke
deville/skulle ydmyke
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha ydmyket
duville/skulle ha ydmyket
hanville/skulle ha ydmyket
viville/skulle ha ydmyket
dereville/skulle ha ydmyket
deville/skulle ha ydmyket
Imperativo
Affermativa
duydmyk
viLa oss ydmyke
dereydmyk
Negativa
duikke ydmyk! (ydmyk ikke)
dereikke ydmyk! (ydmyk ikke)
Le tue ultime ricerche