Norvegese-Italiano traduzione di Utenriksdepartementet

La Traduzione della parola Utenriksdepartementet da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

Utenriksdepartementet in italiano

Utenriksdepartementet
politikksostantivo Ministero degli esteri [m]

 
 

Altri esempi
1.Ifølge kildene i Washington er det grunn til å tro at Jens Evensen fikk nokså klar beskjed om USAs bekymring da han var i det amerikanske utenriksdepartementet i midten av februar".
2.Mandag stiller jeg i MID (utenriksdepartementet) i Moskva.
3.Tidligere byråsjef i Utenriksdepartementet, Arne Treholt som er avskjediget i medhold av Tjenestemannslovens prgf.
4.(NTBAFPReuter) - De greske beskyldningene om at fem tyrkiske jagere skjøt mot en gresk jager i Egeerhavet torsdag er en ren provokasjon, sier en fremtredende tjenestemann i det tyrkiske utenriksdepartementet.
5.(NTBs korrespondent) Den amerikanske ambassaden i København oppfatter et leserinnlegg i avisen Politiken torsdag som et truselbrev mot USA og den amerikanske presidenten, og har gjort dette klart for det danske utenriksdepartementet.
6.(UPI) - SovjetUnionens beslutning om å gjenoppta nedrustningsforhandlinger med USA betyr ikke at Moskva har endret sitt syn på utplasseringen av de amerikanske mellomdistanserakettene i VestEuropaa, sa en talsmann for utenriksdepartementet i Moskva idag.
7.(UPI) Rapporter om at en finsk sendemann i utlandet er blitt hjemkalt efter å ha holdt en whiskydunstende andakt har bragt utenriksdepartementet i forlegenhet og utløst en debatt i den finske hovedstad om Finlands bilde i utlandet.
8.Allerede før sjøforklaringen i Høyanger var Amnesty Internationals norske avdeling i kontakt med politiet, Utenriksdepartementet og rederiet for å få opplysninger om hva som var skjedd med mannskapet ombord på" Germa Lionel".
9.Arbeidet for en atomvåpenfri sone i Norden er en del av en politikk som har til hensikt å slå vakt om roen og stabiliteten i det nordiske området, og alment forsøke å få i stand tillitsskapende tiltak og nedrustning, mener utenriksdepartementet.
10.Boikottspørsmålet er i utgangspunktet en sak for Utenriksdepartementet og ikke for den enkelte kommune, sier hun.
11.Brevet er et falskneri, sier en talsmann for utenriksdepartementet i Washington.
12.Da jeg ble utnevnt, var det departementsråd bare i noen få departementer, i Utenriksdepartementet og Finansdepartementet.
13.Da ville jeg sagt meg villig til å ta imot utfordringen i enten Kirke og undervisningsdepartementet, Kulturdepartementet eller Utenriksdepartementet.
14.Den internasjonale meningsbrytningen i forbindelse med kvinnetiåret har mye å gjøre med hvordan motivene, likhet, utvikling og fred, blir avveiet i forhold til hverandre, sa underdirektør i Utenriksdepartementet Gunnar Garbo, på møtet igår.
15.Den spanske ambassadør i Norge, Juan DuranLoriga tok torsdag kontakt med Utenriksdepartementet og fremførte den spanske regjerings beklagelse over de siste dagers angrep på norske trailere i Spania.
16.Det er grunn til å tro at dette kan bli noe av, sier ekspedisjonssjef Knut Sverre i Utenriksdepartementet.
17.Det finnes ikke noe register over hvor mange nordmenn som har mer enn to pass, opplyser ambassaderåd Svenn Refshal i Utenriksdepartementet.
18.Det siste skritt som er tatt av Utenriksdepartementet i saken, er oversendelse av dokumentasjonen for Berthelsens norske statsborgerskap til de tyrkiske myndigheter, sier pressetalsmann Geir Grung i UD til Aftenposten.
19.Dette er en helt falsk problemstilling her i Senegal, sier islaminstituttets direktør Mbaye og får støtte av blant andre professor Dione i utenriksdepartementet.
20.Efter all kritikk som kom i forbindelse med det norske bidrag til" Scandinavia Today", har Utenriksdepartementet vist stor vilje til å gjøre noe for å presentere ihvertfall norsk arkitektur utenlands.
21.Efter at serien med eksplosjoner inntraff i slutten av juli har vi hele tiden hatt løpende kontakt med det egyptiske utenriksdepartementet i form av personlige samtaler.
22.Efter det Utenriksdepartementet får opplyst har tiltalen sin bakgrunn i det vedkommende som journalist og forfatter har skrevet om kurderne i Tyrkia, sier pressetalsmann Geir Grung i Utenriksdepartementet til Aftenposten.
23.Forøvrig kan jeg opplyse at vi i Utenriksdepartementet aldri har merket oss noen spesiell interesse fra Treholts side for sensitive opplysninger vedrørende vårt eget land, NATO eller EFspørsmål, sa den greske utenriksminister i parlamentet onsdag.
24.Frankrike, som mer enn noe annet land har gjort sin plikt overfor et vennligsinnet land, kan ikke alene bære ansvaret for den internasjonale kontingenten i Libanon, het det i meldingen fra det franske utenriksdepartementet.
25.Her i Norge ser vi at mange av giverlandene ikke yder tilstrekkelig til uhjelp, og det er bare å håpe på en økning, sa byråsjef Erik Leikvang fra Utenriksdepartementet, som opplyste at Norges totale bidrag idag er på 400 millioner kroner.
26.ICARA II bør bli startskuddet for en utvikling mot mer langsiktige og varige løsninger på flyktningeproblemet i Afrika, sa statssekretær i Utenriksdepartementet, Torbjørn Frøysnes, i sitt innlegg på konferansen.
27.Jeg beskjeftiget meg først og fremst med kulturforbindelsene mellom Norge og SovjetUnionen, men var også opptatt av det bilaterale forholdet generelt og sovjetisk utenrikspolitikk, sier Nordsletten, som det siste året har vært førstekonsulent i presse og kulturavdelingen i Utenriksdepartementet.
28.Jovisst blir det både spennende og utfordrende å overta efter Geir Grung, sier den nyutnevnte pressetalsmann i Utenriksdepartementet, Per Paust (40), til Aftenposten på morgenkvisten.
29.Kontakten gikk i dette tilfellet ikke via Utenriksdepartementet.
30.Mannskapet har efter forholdene hatt det bra i denne tiden, men passene har vært inndratt, opplyser fungerende pressetalsmann i Utenriksdepartementet Leidulv Namtvedt til Aftenposten.
Le tue ultime ricerche