Norvegese-Italiano traduzione di akseptere

La Traduzione della parola akseptere da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

akseptere in italiano

akseptere
mottaverbo accettare, prendere, ricevere
  godtaverbo accettare, capire, riconoscere
  antaverbo accettare, credere
Sinonimi per akseptere
Altri esempi
1.Det er altså forutsatt en meget større prisforskjell mellom leger med avtale med kommunen og leger uten avtale enn vi har ønsket å akseptere.
2.Dette kommer vi ikke til å akseptere," fastslo hvalfangstkommisjonens formann, Shigeru Hasui.
3.Dette må man bare akseptere som selvstendig næringsdrivende med full alderspensjon.
4.Folk må akseptere at det skal koste noe å låne penger", heter det gjerne fra Bankforeningens side i forsvar for det høye rentenivået.
5.Forutsetningen for at det offentlige skal akseptere et problem som sitt ansvar og dermed begynne utformingen av en politikk for å løse problemet, er at det vil være en politisk belastning fortsatt å neglisjere det.
6.Forutsetningen for at det offentlige skal akseptere et problem som sitt ansvar og dermed begynne utformingen av en politikk for å løse problemet, er at det vil være en politisk belastning fortsatt å neglisjere det.
7.Kirken har ikke villet akseptere at kristendommen er en privatsak uten betydning for det offentlige liv.
8.Komiteen kan ikke akseptere noen form for doktrine som kan medføre en begrenset atomkrig i Europa".
9.Komiteen kan ikke akseptere noen form for doktrine som kan medføre en begrenset atomkrig i Europa".
10.Like lite som man kan akseptere politivold, like lite kan det aksepteres at det blir brukt livsfarlige metoder for pågripelse ved vanlige, trivielle lovovertredelser.
11.NATO skal presses" heter det i overskriften, og i innledningen forkynner fru Nordland at" NATO er nødt til å akseptere våre krav".
12.Vi kan ikke akseptere at våre boligveier skal fungere som riksveier for fylker, omegnskommuner og byens egne utbyggingsområder.
13.Vi kan nemlig ikke akseptere et resonnement som bygger på at gjeldende bensin, diesel og parafinavgifter er en fast størrelse som det både er økonomisk og politisk uriktig å ta opp til prøving.
14.4. plass er alltid vanskelig å akseptere.
15.Arbeiderpartiet og Høyre kan nok enes om en finansieringsform for Grunnlinjen, men et sted går grensen for hva Høyre kan akseptere - og det er ved kjøreavgiften.
16.At meningene er delte, må man jo bare akseptere.
17.Av såvel økonomiske som prinsipielle grunner finner vi det vanskelig å akseptere forlagets opptreden, uttalte Fornes.
18.Av såvel økonomiske som prinsipielle grunner finner vi det vanskelig å akseptere forlagets opptreden i denne saken.
19.Den vestlige verden kan ikke akseptere at Hormuzstredet blir stengt, fastslo president Ronald Reagan under sin pressekonferanse i natt.
20.Det er bare å akseptere dommen.
21.Det er grenser for hva en statskirke kan akseptere.
22.Det er ikke riktig å fokusere på radmagre barn, selv om kanskje en omlegging av informasjonsmetodene kan føre til at vi i en tid må akseptere lavere inntekter, mener Bugge.
23.Det er politisk umulig for Høyre å akseptere nedbygging av omsorgstilbudet, sier Svelland, som altså frykter for Osloøkonomien neste år.
24.Det er umulig å akseptere at Hunton så å si skal raderes vekk, og det går slett ikke an å nedlegge 100 av 150 av arbeidsplassene ved bedriften, slik resultatet ville blitt dersom et av de drastiske innskrenkninsalternativer velges, sier Liv Andersen til Oppland Arbeiderblad.
25.Det er urovekkende og skuffende at Kristelig Folkeparti nå vil akseptere militærnektelse på situasjonsbestemt grunnlag.
26.Det er vanskelig for en person med kreft å forstå at døden kan inntreffe, men at en mannlig kreftpasient blir steril, er lettere å akseptere.
27.Det er vanskelig å få cellulosefabrikkene helt luktfrie, og vi må fra tid til annen akseptere litt" Mosselukt" på spesielle steder og under spesielle værforhold.
28.Det er vel bare å akseptere at jeg pr. idag har mindre muligheter enn de øvrige OLuttatte til å få gå i Sarajevo.
29.Det kunne ikke komme på tale å akseptere det fullstendig uakseptable og gå med på krav som ville sette hele det europeiske byggverk i fare.
30.Det må jeg selvfølgelig bare akseptere.
Parole simili

 
 

akseptere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) akseptereaksepterendeakseptert
Indicativo
1. Presente
jegaksepterer
duaksepterer
hanaksepterer
viaksepterer
dereaksepterer
deaksepterer
8. Perfetto
jeghar akseptert
duhar akseptert
hanhar akseptert
vihar akseptert
derehar akseptert
dehar akseptert
2. Imperfetto
jegaksepterte
duaksepterte
hanaksepterte
viaksepterte
dereaksepterte
deaksepterte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde akseptert
duhadde akseptert
hanhadde akseptert
vihadde akseptert
derehadde akseptert
dehadde akseptert
4a. Futuro
jegvil/skal akseptere
duvil/skal akseptere
hanvil/skal akseptere
vivil/skal akseptere
derevil/skal akseptere
devil/skal akseptere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha akseptert
duvil/skal ha akseptert
hanvil/skal ha akseptert
vivil/skal ha akseptert
derevil/skal ha akseptert
devil/skal ha akseptert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle akseptere
duville/skulle akseptere
hanville/skulle akseptere
viville/skulle akseptere
dereville/skulle akseptere
deville/skulle akseptere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha akseptert
duville/skulle ha akseptert
hanville/skulle ha akseptert
viville/skulle ha akseptert
dereville/skulle ha akseptert
deville/skulle ha akseptert
Imperativo
Affermativa
duaksepter
viLa oss akseptere
dereaksepter
Negativa
duikke aksepter! (aksepter ikke)
dereikke aksepter! (aksepter ikke)
Le tue ultime ricerche