Norvegese-Italiano traduzione di anmelde

La Traduzione della parola anmelde da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

anmelde in italiano

anmelde
besøkerverbo annunciare
  bruddverbo denunciare, deferire
Sinonimi per anmelde
Termini derivati da anmelde
Anagrammi di anmelde
Altri esempi
1.De vet vi lite om, men når det gjelder tyverier er det neppe store mørketall, da folk vil anmelde disse i de aller fleste tilfeller på grunn av forsikringen.
2.Det er grunn til å tro at voldtektsofre eller kvinner som er forsøkt voldtatt, gjennom en økende bevissthet på en helt annen måte enn tidligere stimuleres til å anmelde forbrytelsene.
3.Ditlevsen ønsker ikke å anmelde forholdet.
4.Frykten for at hun skulle anmelde meg og tilkalle politiet er eneste forklaringen jeg har for å ha drept Inga Beate Framnes, sa tiltalte.
5.Hvorfor anmelde nå når lukningsvedtektene er under debatt og vi står overfor en oppmykning ?
6.Jeg heter Turi Kjær og er kommet for å anmelde to innbrudd.
7.Man kan selvfølgelig anmelde en sak direkte til politiet eller anlegge sivilt søksmål på vanlig måte gjennom domstolene, sier kontorsjef Åge Karlsen.
8.Tidligere var det en veldig barriere for voldtektsofrene å anmelde forholdet til politiet.
9.Vi er sju journalista i den herre avisa, og vi tar som regel kvar vårres bok og anmelde den.
10.Vi har styrevedtak om å gå til anmeldelse ved ulovlig kopiering, presiserer Rudolph, som føyer til at man likevel ikke ønsker å anmelde lærere på bakgrunn av elevrapporter.
11.Vi kan ikke gå til ransakelser uten at det foreliggger en reell mistanke, men jeg ville ikke nøle med å anmelde en film for å få den prøvet efter den nye loven, fastslår hun overfor Aftenposten.
12.Vi kan neppe forhindre voldtekter, sier Hilde Harbo, men forhåpentligvis kan vi bidra til å gjøre det lettere for voldtektsofrene å anmelde overgrepet.
13.Vi vil ikke anmelde kriminalitet vi kommer borti når vi skal kartlegge såkalte" horekunder", selv ikke misbruk av mindreårige, sier førsteamanuensis Cecilie Høigård, leder av et forskningsprosjekt.
14.Vi vil ikke anmelde noe kriminelt forhold.
15.Vi vurderte først å begjære påstandene efterforsket, eventuelt å anmelde dem formelt, men fant allikevel at det var riktigere å innrapportere dem direkte til departementet, sier Jon Kvikne.
16.Alle som ser slik sykling må på en eller annen måte få stoppet dyreplageren og gi hunden en chanse til å overleve, eventuelt anmelde forholdet.
17.Ansatte i sosialvesenet unnlater i noen tilfeller å anmelde incestsaker som de får kjennskap til.
18.Av et brev som Troms Samvirkelag nylig har sendt Troms Kooperative Distriktslag, fremgår det bl.a. at laget har sluttet å anmelde tyverier / naskerier, og at man også har under overveielse å la være å anmelde innbrudd.
19.Beboere vil vurdere å anmelde forholdet for å forhindre at lignende ting skjer igjen.
20.Blant annet hevdet Nordhus at det var Forbundet av 1948 som hadde forhånet Bratterud ved å anmelde ham.
21.Bortsett fra å gi honnør til utredningn for ajourføring av data som påviser at landeveistransporten ikke betaler avgifter som dekker kostnadene, vil vi på dette området nøye oss med å anmelde innvendinger både med hensyn til forutsetninger og metode i sammenligningen mellom båt, bil og bane.
22.Byveterinæren i Drammen vil nå anmelde en storprodusent på Østlandet til politiet.
23.De Danske Statsbaner (DSB) vil nå anmelde forholdet til politiet.
24.De som blir utsatt for skade, kan imidlertid anmelde forholdet, men da det ofte gjelder naboer, blir dette sjelden gjort.
25.Den ene er allerede anmeldt til politiet, og Agder Distriktshøgskole vil anmelde de tre andre.
26.Dengang besluttet bygningsrådet i kommunen å anmelde Veritas til politiet for å ha tatt i bruk det nye kontorbygget på Høvik uten at det på forhånd var gitt brukstillatelse.
27.Dersom næringsmiddelkontrollen ved nye analyser fortsatt skulle påvise polyfosfat i varer fra nevnte firma, vil man i tillegg vurdere å anmelde forholdet til politiet, sier Høybråten.
28.Det er en vanlig oppfatning innen dyrevernskretser at det har liten hensikt å anmelde tilfeller av dyreplageri.
29.Det er fortsatt mulig å anmelde sin interesse for deltagelse.
30.Det er hittil ikke skjedd at departementet har sett seg nødt til å anmelde noen.
Parole simili

 
 

anmelde come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) anmeldeanmeldendeanmeldt
Indicativo
1. Presente
jeganmelder
duanmelder
hananmelder
vianmelder
dereanmelder
deanmelder
8. Perfetto
jeghar anmeldt
duhar anmeldt
hanhar anmeldt
vihar anmeldt
derehar anmeldt
dehar anmeldt
2. Imperfetto
jeganmeldte
duanmeldte
hananmeldte
vianmeldte
dereanmeldte
deanmeldte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde anmeldt
duhadde anmeldt
hanhadde anmeldt
vihadde anmeldt
derehadde anmeldt
dehadde anmeldt
4a. Futuro
jegvil/skal anmelde
duvil/skal anmelde
hanvil/skal anmelde
vivil/skal anmelde
derevil/skal anmelde
devil/skal anmelde
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha anmeldt
duvil/skal ha anmeldt
hanvil/skal ha anmeldt
vivil/skal ha anmeldt
derevil/skal ha anmeldt
devil/skal ha anmeldt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle anmelde
duville/skulle anmelde
hanville/skulle anmelde
viville/skulle anmelde
dereville/skulle anmelde
deville/skulle anmelde
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha anmeldt
duville/skulle ha anmeldt
hanville/skulle ha anmeldt
viville/skulle ha anmeldt
dereville/skulle ha anmeldt
deville/skulle ha anmeldt
Imperativo
Affermativa
duanmeld
viLa oss anmelde
dereanmeld
Negativa
duikke anmeld! (anmeld ikke)
dereikke anmeld! (anmeld ikke)
Le tue ultime ricerche