Norvegese-Italiano traduzione di avgi

La Traduzione della parola avgi da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

avgi in italiano

avgi
lukteverbo mandare, emanare
  fysikkverbo emettere, emanare
Termini derivati da avgi
Altri esempi
1.Aksjon Husbank" er til og med så freidig at den ikke unnser seg for å" presse" de politiske partier til å avgi uttalelser om aksjonen før valget i 1985 !
2.Vi bør bestrebe oss på å oppnå noe praktisk, og ikke avgi tomme løfter om gode hensikter.
3.For å ta av med et småfly som skal fly på sikt, er fartøysjefen ikke pliktig til å avgi noen flyplan i det hele tatt.
4.Formannskapet i Oslo vil i løpet av oktober avgi en uttalelse om man har innvendinger imot at politiet gir handelsstanden dispensasjon.
5.Jeg har ikke mottatt noen rapport fra avhørene ombord og har instruert de tre om ikke å avgi noen uttalelser til pressen eller andre før de er tilbake i Oslo.
6.Jeg konstaterer at lysten til å avgi forpliktende svar ikke er til stede i regjeringspartiene.
7.Utvalget er etablert nå i høst og skal avgi sin innstilling innen 1. januar 1986, sier direktør Odd A. Mjelde.
8.10. februar skal Stortingets kirke og undervisningskomite avgi sin innstilling om endringene i kringkastingsloven som vil kunne behandles i Odelstinget og Lagtinget før påske.
9.11 kamper spilte Furuset på rad uten å avgi poeng, men mot slutten ble det to tap, knepne 34 for Hasle / Løren og 38 for Sparta.
10.31åringen hevder nå at han var dopet av medikamenter og ble presset av politiet til å avgi tilståelse efter at gutten var funnet død i sin seng.
11.64 prosent antyder at de vil avgi stemme - og det vil i så fall være to prosentpoeng mer enn da EF fikk sitt første direkte valgte parlament for fem år siden.
12.Afrikakomiteen i Representantenes hus vil i en høring torsdag rette søkelyset mot Uganda, og en av dem som er innkalt til å avgi forklaring, er Elliot Abrams.
13.Aker Engineering skal være med på styringen av prosjektet og blant annet avgi personell til Statoils forskjellige prosjektstaber.
14.Akkurat nå er Stortingets samferdselskomite midt oppe i en diskusjon om det fremtidige luftfartsmønster, og Borgen vil derfor ikke kommentere detaljer i det som man vil komme frem til, før komiteen skal avgi sin innstilling sjette april.
15.Aksjonen ble gjennomført for å presse CocaColakonsernet til å avgi en erklæring om at driften ved Guatemalabedriften vil fortsette under nye eiere og med fulle fagforeningsrettigheter for arbeiderne.
16.Alfonsin førte ifjor en modig valgkamp da han avviste påstander fra venstrefløyen om at Argentina ganske enkelt burde avgi en erklæring om at landet ikke vil betale gjelden.
17.Anmodningen ble godtatt av retten, og allerede mandag kveld ble det gitt beskjed om at 62åringen var innstilt på å dra tilbake til Norge sammen med sin nederlandske advokat for å avgi vitneprov i retten.
18.Arbeidernes Opplysningsforbund og Friundervisningen har dispensasjon fra departementet til å avgi regnskap omkring voksenopplæringsformål uten å legge ved underbilag.
19.Arbeiderpartiet vil ventelig ikke godta det sistnevnte forslag når justiskomiteen før påske skal avgi sin innstilling om disse forslag til lovendringer.
20.Arbeidsgruppen, skal avgi rapport i løpet av våren.
21.Arbeidsgruppen skal avgi sin innstilling ved årsskiftet, og den vil danne grunnlaget for en stortingsmelding om havbruk, sa Listau.
22.Arbeidsgruppen vil efter det Aftenposten får opplyst, avgi sin innstilling i løpet av september / oktober.
23.At man i det hele tatt har maktet å avgi en innstilling, er i seg selv en liten bragd.
24.Av hensyn til den videre behandling av Norsk Veiplan ber direktoratet Oslo avgi svar innen 15. desember.
25.Av svarene på pressekonferansen fremkom det at heller ikke en regjering utgått av Arbeiderpartiet kan gå så langt som til å avgi et konkret løfte om hvor lav arbeidsledigheten skal bli.
26.BMVledelsens forhandlere skal idag avgi sin innstilling til styret i BMV.
27.Bare ett sett måtte han avgi i finalen, og med settsifrene 2115, 2117, 1421, 2116 avgjorde han det hele.
28.Bare to timer før stemmelokalene stengte søndag kveld ga myndighetene beskjed om at alle som ønsket det, kunne avgi stemme i hovedstaden El Salvador uten å bevise at de var registrert som stemmeberettiget.
29.Begge topplagene i avdelingen mått avgi poeng i helgens runde.
30.Bjørn T. Vollan møtte den gode waliseren Anthony Price, og selv om Bjørn forsvarte seg godt hele veien, holdt det ikke da dommerne skulle avgi sine stemmer.
Parole simili

 
 

avgi come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) avgiavgiendeavgitt
Indicativo
1. Presente
jegavgir
duavgir
hanavgir
viavgir
dereavgir
deavgir
8. Perfetto
jeghar avgitt
duhar avgitt
hanhar avgitt
vihar avgitt
derehar avgitt
dehar avgitt
2. Imperfetto
jegavgav
duavgav
hanavgav
viavgav
dereavgav
deavgav
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde avgitt
duhadde avgitt
hanhadde avgitt
vihadde avgitt
derehadde avgitt
dehadde avgitt
4a. Futuro
jegvil/skal avgi
duvil/skal avgi
hanvil/skal avgi
vivil/skal avgi
derevil/skal avgi
devil/skal avgi
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha avgitt
duvil/skal ha avgitt
hanvil/skal ha avgitt
vivil/skal ha avgitt
derevil/skal ha avgitt
devil/skal ha avgitt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle avgi
duville/skulle avgi
hanville/skulle avgi
viville/skulle avgi
dereville/skulle avgi
deville/skulle avgi
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha avgitt
duville/skulle ha avgitt
hanville/skulle ha avgitt
viville/skulle ha avgitt
dereville/skulle ha avgitt
deville/skulle ha avgitt
Imperativo
Affermativa
duavgi
viLa oss avgi
dereavgi
Negativa
duikke avgi! (avgi ikke)
dereikke avgi! (avgi ikke)
Le tue ultime ricerche