Norvegese-Italiano traduzione di bølgelengde

La Traduzione della parola bølgelengde da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bølgelengde in italiano

bølgelengde
fysikksostantivo lunghezza d'onda [f]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jeg er så vanlig at mange mennesker føler seg på bølgelengde med meg, de er vanlige på samme måten.
2.Nei, der er jeg nok ikke helt på bølgelengde med de unge.
3.Vår hast fra det ene til det annet gjør oss ute av stand til å komme på bølgelengde med barn.
4.Det er den egenskap som ifølge kritikerne bringer dem på bølgelengde med regjeringssjefen.
5.ER vi på bølgelengde hvis jeg sier at jeg oppfatter bildene dine slik, Dagfinn Knudsen ?
6.Eller er ikke et vestlig sinn innstilt på riktig bølgelengde ?
7.Hennes heltinne er Oda Krohg, og hun er overbevist om at hun ville følt seg på bølgelengde med Kristianiabohemen.
8.Hun føler seg langtfra på bølgelengde med de nye mediene.
9.Jeg er nok ikke på bølgelengde med moderne kompnistkolleger, som bevisst søker disharmonier og ytre drama.
10.Men i tillegg ser man den regelmessige konjunktursvingingen rundt den langsiktige trend, med en bølgelengde på 45 år.
11.Min tenåring og jeg er ikke helt på bølgelengde for tiden.
12.Myndighetene er ikke i stand til å komme på bølgelengde med dem.
13.Når en president med Reagans antikommunistiske fortid i det store og hele kommer på god bølgelengde med kineserne, tyder det på at grunnlaget nå er ganske solid.
14.Når man arbeider i et yrke som mitt, er man nødt til å være på bølgelengde med tiden.
15.Selv om det ennu er uklart om de løslatte vil få anledning til å engasjere seg politisk uten å risikere å bli sperret inne igjen, er det grunn til å notere med tilfredshet at general Wojciech Jaruzelski vil gjøre et forsøk på å komme på en bedre bølgelengde med sine landsmenn.
16.Sendingen har fått dispensasjon fra Kulturdepartementet og går ut på bølgelengde 91,9 på FMbåndet og 94,0 på Janco øst og på 1485 KHz på MBbåndet, ikke langt fra Luxembourg på skalaen.
17.Sjefredaktør Rødland hevdet at det ikke finnes noe forbud mot å lytte på politiets frekvenser, som ligger på en bølgelengde, klemt innimellom det vanlige FMbåndet for NRK Radio og enkelte TVstasjoners frekvens.
18.Skal det alltid være så vanskelig for menneskene å komme på bølgelengde ?
19.Svært mange føler seg på bølgelengde med Delsos uttryksform og kjøper gjerne.
20.Tvert om understreker han at den aktive fantasi er vilkår for den passive, og at de to former må korrespondere -" sende på samme bølgelengde" - om et kunstverk skal nå frem til og aktivisere mottageren.
21.Vi må være på bølgelengde - slik at det swinger.
22.Vi sender på samme bølgelengde !
23.Allerede i 1939 lyktes det britene, og dem alene, å lage radaranlegg for 10 cm bølgelengde, og i 1942 for 3 cm bølgelengde, noe som ga helt nye muligheter for peiling og innsiktning.
24.Alten Åshild Kyvik var på bølgelengde med den musikalske egenart i stoffet, men hun ble ved denne anledning noe hemmet av en ukontrollert vibrato i stemmen.
25.Avismagnagen Randolph Hearst er kanskje ikke noe åndsmenneske av Voltaires dimensjoner, men akkurat i dette tilfellet synes jeg han er mer på bølgelengde med Strømmes handlemåte, om ikke med hans retorikk.
26.Berit Aunli er ikke helt på bølgelengde med radioens dagsnyttsending, som onsdag kveld meldte at Berit kommer til å legge opp i ergrelse over skøytetakene.
27.DE tusener av vietnamesere som har flyktet i småbåter, er et klart signal om at de nye herskere i Saigon ikke er på bølgelengde med befolkningen.
28.De sender ikke på samme bølgelengde.
29.De to kom straks på bølgelengde, hvilket ikke var vanlig efter få minutter med den store kunstner.
30.De to var kommet på en så fin bølgelengde at fotografen fikk all den tid han ønsket.
Le tue ultime ricerche