Norvegese-Italiano traduzione di basere

La Traduzione della parola basere da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

basere in italiano

basere
beslutningverbo basare, fondare
Sinonimi per basere
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Mitt poeng er nok en gang at man må basere seg på de data om virkligheten som er tilgjengelig, uansett om man kunne ønske at det var annerledes.
2.Bankene bør ikke basere sin boligfinansering på at de får tilgang til obligasjonsmarkedet.
3.Det er ikke lønnsomt å basere hele sin drift på utkjøringsservice, men i tillegg til vanlig butikkdrift går det bra, hevder Haukeland som ikke er redd for å utkonkurrere andre småbutikker.
4.Enhver målsetning må basere seg på at alt skal gå meget bra.
5.I praksis betyr det at elever og studenter mellom myndighetsalderen på 18 år og 20 år ikke kan finansiere studiene sine selv, men må basere seg på foreldrenes godvilje, fremholder NGS.
6.Jeg regner med som sikkert at vi får de bevilgninger som er nødvendig for å sikre driften første del av neste år, men vi kan ikke basere fortsatt drift på at statlige støttetiltak finansierer oss.
7.Jeg skal finsikte alle mine kandidater og basere alle uttak på ny og fersk 1984form.
8.Jeg tror vi vil basere oss på et 442 system iår.
9.Jeg ville ikke ha noe med Arafat å gjøre, det er lederne for de etablerte nasjonalstater vi må basere vår dialog på, sa Mondale.
10.Når våre sorterere kan basere seg på det nye systemet, vil vi få en både raskere og sikrere posttjeneste i Oslo, sier Leiknes.
11.Vi blir nødt til å basere oss på punkter i forklaringen fra den ene av de tiltalte, sammen med vidneprov fra eksperter, sier Finn Meilby.
12.Vi er nødt til å basere oss på at fiskere, dykkere eller andre som observerer slike gjenstander, melder fra til oss, sier Rathem.
13.Vi har imidlertid bare trafikktellinger å basere dette på ; endelige trafikkstatistikker foreligger ikke ennå.
14.Vi må finne oss i å basere oss på støtte til en del av næringslivet i en overgangsperiode, fordi det er lettere å videreutvikle eksisterende bedrifter enn å starte fra bunnen av.
15.Vi må i stor grad basere oss på flyselskapenes egen overvåking av flytrafikken.
16.Vi må imidlertid være realistiske i dette samarbeide og basere oss på at de enkelte land har sitt eget utgangspunkt og erfaring, slik at man sikrer at samarbeidet blir fruktbart for alle parter, sier energiminister Knud Unggaard.
17.Vi må sile ut positive ting fra ulike" bølger" i ledelsesutvikling og basere oss på norsk virkelighet, sier Liv Karlsen.
18.Vi skal også i fremtiden basere oss på at medlemmene gjør en frivillig innsats.
19.Vi tror derfor at mange av våre medlemmer vil benytte anledningen til å nekte overtid på sosialt grunnlag, og at forretningene i stor grad må basere seg på å benytte ekstra julehjelp for å holde åpent, sier Margit Glomm.
20.Aksess skal først og fremst basere seg på abonnementer, men selges også i løssalg.
21.Allikevel vil" firkløveret" - hvis dette blir resultatet måtte basere seg på støtte både fra Radikale Venstre og Fremskridtspartiet.
22.At enkelte barn og dets familier ikke har et rikt hjemmemiljø, er nok riktig, men vi kan ikke basere vår skolestruktur på unntakene !
23.Auslands artikkel er helt på linje med hva som er sann og realistisk, - strategisk tenkning og virkelighet, og burde åpne øynene hos vår politiske og militære ledelse til i langt større utstrekning å basere Norges forsvar på selvhjelp.
24.Bankenes utlånsvekst ser ut til å være en for snever størrelse å basere styringen av penge og kredittpolitikken på.
25.Bedriften kommer til å basere seg på underleverandører i Horten området, og samarbeider med det svenske firma Satt Control.
26.Bedriften vil basere sin fremtid på stål.
27.Bedriftslederne ser heldigvis bort fra tanken om å basere driften på avkastning av billig lånekapital.
28.Bokens konklusjoner må derfor i noen grad basere seg på antagelser.
29.Britene har gitt forholdsvis klar støtte til amerikanerne, og i Tyrkia uttalte deres forsvarsminister, Michael Heseltine, at russerne har" en meget betydelig kapasitet i rommet" og NATO må" basere seg på amerikanerne" når det gjelder utviklingen på dette feltet.
30.Da det haster med å få en oversikt over tapet av verdifullt materiale, vil man basere arbeidet på en foreløbig innstilling.
Le tue ultime ricerche