Norvegese-Italiano traduzione di bråke

La Traduzione della parola bråke da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bråke in italiano

bråke
generellverbo altercare, litigare, bisticciare, disputare
  slagsmålverbo azzuffarsi, fare una rissa
  vredeverbo sbraitare, strepitare
Sinonimi per bråke
Termini derivati da bråke
Altri esempi
1.Jeg visste på det tidspunkt at jeg hadde gjort noe galt, men jeg oppfattet situasjonen mer som om Aakre var skremt og ikke våget å bråke mer, sa 29åringen.
2.At mange også denne dag skofter timene for å reise rundt og bråke ved andre skoler, er en annen sak.
3.Den godmodige finansminister synes ikke at straffeskatten på 150 pr. snute er noe å bråke om, selv om alle turoperatørene gjør det.
4.Det inntrykk man fikk, var at Nicolai Gedda hadde store problemer med å forstå at hans turne i SydAfrika var noe å bråke om.
5.Men det er vanlig, ikke noe å bråke med.
6.Men flya vil bråke der og, som dei lagar ståk i Bærum og på Jessheim.
7.Men landbruksministeren synes ikke at ulvene i Värmland er så mange at det er noe å bråke om nå.
8.Også jeg mener at det kan være hensiktsmessig, men jeg regner det ikke for bevist, sier Næss, som minner om at huggormen er lettskremt, og råder skogsfolket til å" bråke vekk" ormen.
9.På fortauskafeen kan de bråke så mye de vil - det angår meg ikke.
10.Men nå har husmoren begynt å bråke litt.
11.Barn faller heller mer eller mindre langsomt ifra, eller de begynner å bråke.
12.Det er da ikke noe å bråke om !
13.En hund kan bare bråke og lage støy.
14.Og vikarene våre kunne vi ikke bråke med.
15.Uansett om det streikende forbund TCOS har rettmessige krav eller ei, er det knapt noen utenforstående som synes at 275 kroner ekstra i måneden er noe å bråke om.
Parole simili

 
 

bråke come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) bråkebråkendebråket
Indicativo
1. Presente
jegbråker
dubråker
hanbråker
vibråker
derebråker
debråker
8. Perfetto
jeghar bråket
duhar bråket
hanhar bråket
vihar bråket
derehar bråket
dehar bråket
2. Imperfetto
jegbråket
dubråket
hanbråket
vibråket
derebråket
debråket
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde bråket
duhadde bråket
hanhadde bråket
vihadde bråket
derehadde bråket
dehadde bråket
4a. Futuro
jegvil/skal bråke
duvil/skal bråke
hanvil/skal bråke
vivil/skal bråke
derevil/skal bråke
devil/skal bråke
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha bråket
duvil/skal ha bråket
hanvil/skal ha bråket
vivil/skal ha bråket
derevil/skal ha bråket
devil/skal ha bråket
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle bråke
duville/skulle bråke
hanville/skulle bråke
viville/skulle bråke
dereville/skulle bråke
deville/skulle bråke
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha bråket
duville/skulle ha bråket
hanville/skulle ha bråket
viville/skulle ha bråket
dereville/skulle ha bråket
deville/skulle ha bråket
Imperativo
Affermativa
dubråk
viLa oss bråke
derebråk
Negativa
duikke bråk! (bråk ikke)
dereikke bråk! (bråk ikke)
Le tue ultime ricerche