Norvegese-Italiano traduzione di byrde

La Traduzione della parola byrde da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

byrde in italiano

byrde
transportsostantivo carico [m]
  ansvarsostantivo peso [m], fardello [m], onere [m]
Sinonimi per byrde
Termini derivati da byrde
Anagrammi di byrde
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er en stor byrde å stelle gamle og syke.
2.Frankrike ville hatt nok barnehaver, gamlehjem og sykehus hvis de var forbeholdt dem som betalte for dem, sier han blant annet og snakker lenge og oppbragt om hvordan hundretusener av sosialtilfeller blant innvandrerne bare ligger staten til byrde.
3.Jeg ville ikke være noen byrde for samfunnet, ikke defineres som uføretrygdet.
4.Arbeiderpartiets Kåre Øvregard understreket i sitt innlegg at kapitalomkostningene idag er en tung byrde for mange bedrifter, og han rettet sterkt kritikk mot vedtakene om å heve renten på lån fra Distriktenes Utbyggingsfond.
5.Bakgrunnen er at India ble rammet hardere enn de fleste andre land av de store økningene i oljeprisen i 1970årene, og oljeimporten har siden vært en knugende byrde på landets økonomi.
6.Barnevernsfolk som tar jobben alvorlig, har nok av søvnløse netter uten at vi med dette skal legge sten til deres byrde.
7.Blir forholdene lagt til rette for privat finansiering å bygge enkle og pensjonistvennlige boliger med servicetilbud, vil det offentlige bli avlastet en betydelig byrde.
8.De har sin stolthet og nekter å være til byrde for noen.
9.De mange interessegrupper - som alle har en tendens til å uttale seg på fellesskapets vegne - er som nevnt fritatt for denne byrde.
10.De to har ofte oppfattet roforbundet mer som en byrde enn som en støtte.
11.De vil ganske snart også bli en byrde for skattebetalerne.
12.De vil nemlig så nødig falle noen til byrde.
13.Denne følelsen har sneket seg inn hos alle typer kvinner, og er av danske feminister blitt kalt" Kvinnens nye byrde", forteller Agnes Andenæs.
14.Det er Oslo kommune som bærer den største økonomiske byrde, men mange bedrifter og organisasjoner stiller opp både med penger og andre ressurser.
15.Det hvilte her en byrde på den lille blonde skilsmissegutten Hrannar Mar Sigurdsson.
16.Det ville ikke bare ha fravrøvet en Arne Treholt hans skitne arbeide for KGB, men også ha befridd regjering og embedsverk for en tung byrde.
17.En byrde alle aksepterer fordi vi ønsker et stadig bedre helsevesen.
18.Er denne person i stand til å bære den tunge byrde som USAs leder i ytterligere fire år ?
19.Flere og flere gamle gir også uttrykk for at de heller ønsker å komme på sykehjem enn å ligge sine pårørende til byrde.
20.Folk som leser dette og aldri har benyttet Deichman, må få det inntrykk at biblioteket kun er en overflødig og tung økonomisk byrde for kommunen.
21.For de ansatte er flyttingen en byrde som innebærer at de bl. a. kan bli tvunget til å leve adskilt fra sin familie i flere år.
22.Forleden Dag hændte det i Laurvig, hvad der jo hænder hver Dag nu, at to Murstenslangere hver med sin Byrde af 20 Mursten paa Skuldrene gik op over en saadan Hønsestige, der vanligvis anvendes ved Stilladsene under Byggearbeider, beretter" Laurv.
23.Før man innvilger oppholdstillatelse, kreves at en utlending ikke skal bli noen økonomisk byrde for det offentlige.
24.Han fremhever spesielt at utviklingslandene støtter standardene, selv om de betyr en tung byrde på mange måter.
25.Hanna Kvanmo (sv) mente at tonen i Regjeringens vurdering av Jernverkets situasjon" var til å ergre seg over", og hun sa at det skapte bare forbitrelse når man fremstiller det som om bedriften ligger til byrde for all annen industri her i landet.
26.Hvis vi forsømmer oss på dette felt, vil tilpasningsprosessen bli en tung byrde i stedet for en utfordring, sa samferdselsminister Johan J. Jakobsen.
27.Klubben hjelper henne et stykke på vei, men i hovedsak blir det å ligge foreldrene til byrde.
28.Landene i Warszawapakten slår i dokumentet fast at våpenkappløpet stadig blir verre, og at militærutgiftene blir en stadig større byrde for de fleste land.
29.Man" vil ikke være til byrde for barna".
30.Man spør et annet land med mer alvorlige økonomiske problemer enn ens eget om å overta en byrde på miljøet som man ikke selv er villig til å bære.
Le tue ultime ricerche