Norvegese-Italiano traduzione di dødelig

La Traduzione della parola dødelig da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

dødelig in italiano

dødelig
generellaggettivo mortale, letale
  personaggettivo mortale
  livsfarligaggettivo mortale, letale, micidiale
Sinonimi per dødelig
Termini derivati da dødelig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.(New York Times) Japanernes forkjærlighet for elektroniske innretninger har gitt seg utslag i en uønsket og potensiell dødelig bivirkning - batteriforgiftning.
2.Dermed har elevene for bestandig lært seg hvilket dødelig våpen de har mellom hendene og hvor viktig det er å behandle det riktig.
3.Det vi vet med absolutt sikkerhet, er at en tommelfingerstørrelse av spiss giftslørsopp, er en dødelig dose !
4.Hvorav en med dødelig utgang.
5.Jeg anholder Dem som siktet for adskillige tilfeller av sabotasje på Nakskov skipsverft, hvorav ett med dødelig utgang.
6.96 pst. av ulykkene skjer i hjem og i nærmiljø, og 60 pst. av dem har dødelig utgang.
7.AIDS bryter ned menneskets naturlige forsvarsmekanismer, Dette fører til at vanligvis uskadelige infeksjoner får en dødelig utgang.
8.Anderledes med Portisch som ble dødelig fornærmet da han oppdaget at lagledelsen hadde plasser ham bak landsmannen Zoltan Ribli, den utslåtte VMkandidat.
9.At selv den mest ugudelige innerst inne vet at han eller hun både er dødelig og gudelig !
10.Bare synd at Brooks skal vri noen tårer ut av oss ved å vrenge filmen over til den aller mest moteriktige - en dødelig sykdom.
11.Bittet er sjelden dødelig.
12.Blandet i vann utvikles en dødelig gass.
13.Blandingen av vestlig høyteknologi og mangelen på slike tiltak i ulandene, kan være en dødelig mikstur.
14.Blant ulykkene som er registrert med dødelig utgang, representerer fallulykkene den største gruppen med syv tilfeller.
15.Bortsett fra to tidligere kjente tilfelle, begge med dødelig utgang, er det ikke påvist noen nye tilfelle av sykdommen AIDS i Norge.
16.De klarer det bra i andre sammenhenger, men denne gang har man gjort seg skyldig i et beklagelig overtramp, formodentlig i tankeløs iver efter å understreke og belyse statistikkens dystre tall over denne typen tragiske ulykker med dødelig utgang.
17.De konsentrasjoner som skal til for at olje skal virke akutt dødelig på voksen fisk, er så høye at selv ved store oljeuhell vil det bare sporadisk og i lite omfang forekomme død fisk.
18.Den aller minste fluordose som under de mest tenkbart ugunstige forhold vil kunne være dødelig er langt høyere.
19.Den ble forberedt før barnets sykdom ble oppdaget, en sykdom som nesten alltid er dødelig.
20.Den dødelige dose kan variere noe, men er dette kaliumcyanid, vil et kvantum på 200 til 250 milligram være dødelig, opplyser sjefsanalytiker Kåre Øydvin ved Norsk Medisinaldepot til Aftenposten.
21.Den gangen hadde det skjebnesvangre konsekvenser, ofte med dødelig utgang.
22.Det advares også mot å få stoffet på huden, da dette kan være nok til å gi dødelig virkning.
23.Det ble anvendt både dødelig sennepsgass og en gass som førte til kraftige brekninger.
24.Det er her snakk om å redde et menneskeliv fra en dødelig sykdom som man i dag ikke har andre og bedre behandlingsmetoder for.
25.Det er å håpe at forholdene ikke vil bli så ille at det får dødelig utgang.
26.Det gjelder spesielt de ulykker som skjer i hjem og nærmiljø, til tross for at denne gruppen utgjør 96 prosent av alle barneulykker, og 60 prosent av dem med dødelig utgang.
27.Det største antall av de rammede er angrepet i øynene, men dette har ikke vist seg dødelig.
28.Det understrekes at cyankalium er absolutt dødelig selv i små doser.
29.Det ville være katastrofalt om den som kom på sykehus, ble behandlet med en dødelig medisin.
30.Dette har gitt barna i området en dødelig nyresykdom.
Le tue ultime ricerche