Norvegese-Italiano traduzione di de der

La Traduzione della parola de der da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

de der in italiano

de der
indikativ determinant - pl.aggettivo quei, quegli, quelle
  indikativ pronomen - pl.altro quelli, quelle
Sinonimi per de der
dom
Anagrammi di de der
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Du, Terje, jeg kan godt hjelpe deg med de der oppgavene hvis du vil.
2.Han var forbauset over situasjonen, og sa at de der ikke kan tilby urologisk undersøkelse, men henviste til spesialavdeling.
3.Hele prosjektet er basert på en prinsipiell avgjørelse hos oss om å utvikle internasjonal spissteknologi på et område der det gjelder å komme de store utenlandske konkurrentene i forkjøpet, sier Tidemann.
4.Jeg mener de der overbetalte pampene fra tilsynet !
5.Kvoten gjør at de som sitter på flesket, kan bli sittende der til full pris, sier han.
6.NÅR du går rundt i Kringkastingen, så skjønner du at de der oppe tror at hele den gamle radioen fra 1933 til 1940 er utdødd.
7.Selv om programutvalgets forslag avspeiler de holdninger som gjorde seg gjeldende der, er ikke spørsmålet så entydig avklart at det ikke blir diskusjon i månedene fremover, sier han.
8.Vi er kolleger, ikke konkurrenter, sier de der vi har satt dem stevne for å snakke om deres hjertesak.
9.Aktivistene klatret opp i pipen tidlig tirsdag morgen og har gitt uttrykk for at de kan bli værende der et par dager.
10.Alle uttrykte håp om at Rørosbanen igjen blir den livsnerven som kan bringe arbeidsplasser og turister til dette dalføre, og som kan få innbyggerne til å trives slik at de blir boende der de hører hjemme.
11.At vel halvparten kanaliseres til Eritrea og Tigray er rimelig eftersom de sultende der ikke får" sin" andel av den totale hjelpen til Etiopia, mener organisasjonen.
12.Blant boliggårder, forretningskolosser, trafikkerte gater (og forargede bilister) står de der ; benkene, bordene, de nyplantede trærne omkranset av jernstativer, sandkasser og husker.
13.Blir de værende der helt til slutt, betyr det at de to siste lagene i hver avdeling videre nedover i divisjonene rykker ned, klarer ett av de to lagene å redde plassen, må de to lagene som ender nest sist spille kvalifisering om en plass mens bare det siste laget i hver avdeling rykker ned om både Oppsal og Ski - mot formodning - skulle klare å bite seg fast.
14.De aller fleste hadde nok fotofinishen fra VM i Oslo to år tilbake i tankene da Gunde Svan og Nikolaj Simjatov la i vei, og med paret Tor Håkon Holte / Aki Karvonen side om side der bak.
15.De bringer eventuelt Norges støste organisasjon ut av en periode der man enten måtte være svært velstående ; pensjonist (som nåværende formann Ole Jacob Bangstad), eller ha en annen meget spesiell stilling for å kunne påta seg det tidkrevende vervet som formann i NIF.
16.De er livsnødvendige, men samtidig er de der for å overbys der hvor de måtte komme i kollisjon med selve hovedbudet.
17.De fem ordene kom inn i forbindelse med trykksaker, og har siden spredt seg til julekortene - ja, for samme regel måtte gjelde der, forlangte kundene.
18.De fleste av de britiske soldatene i den medisinske avdeling deltok under Falklandskrigen, og de følger nå opp de erfaringer de gjorde der.
19.De fleste tenkte da på helseproblemer, men mange svarte også at noe måtte gjøres med boligen hvis de skulle bli boende der i fremtiden.
20.De siste tre år har han imidlertid oppholdt seg mye i Skottland og både der og her hjemme studert fiskeoppdrett og nøye satt seg inn i hvordan virksomheten bør legges an.
21.De som er ansatt i en bedrift, har ingen konkurranse fra dem som står utenfor bedriftens porter og gjerne vil arbeide der.
22.De sov godt de der hjemme, sa Bang.
23.De synes å ligge latent på mange hold, både der hvor man har hang til totalitære synspunkter og systemer og der hvor man bekjenner seg til personlig frihet og demokrati.
24.De to delene av ultralydapparatet gir tilsammen et TVbilde der farten på blodstrømmen kan måles i alle deler av hjertet.
25.De underla seg kelterne som bodde der, og slo de germanske innbrytere.
26.Den samme jamring skal ha funnet sted over hele kontinentet hver gang de der har byttet seddel mot mynt.
27.Dersom de der hjemme kan få litt mer aktiviteter knyttet til produktet, burde det absolutt være mulig å få strukket sesongen i begge ender.
28.Det kan virke som et paradoks å drive langtidsplanlegging i en periode der oppmerksomheten i første rekke rettes mot de dagsaktuelle økonomiske oppgaver, heter det i kommuneplanen for Oslo.
29.Det vil i tilfelle bli et bidrag som enda sterkere smelter sammen det moderne Høyres historie med norsk politisk efterkrigshistorie, både der de konservative har vært i posisjon og i opposisjon.
30.Dette faktum, som av mange oppfattes som selvmotsigende og urimelig, har resultert i at flere og flere har stilt spørsmål om arbeidskraftmyndighetene gjør det de er forutsatt å gjøre, dvs. skaffe folk arbeide der det finnes, skriver Reidar Danielsen.
Le tue ultime ricerche