Norvegese-Italiano traduzione di dels

La Traduzione della parola dels da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

dels in italiano

dels
gradaltro parzialmente, in parte
Termini derivati da dels
adelskvinne, adelsmann, edelstein, andelsfeste, andelsleilighet, anholdelse, anmeldelse, årlig hendelse, avstedkomme stor oppstandelse, åttendedelsnote, åttendedels engelsk mil, fratredelses papir, betydelse, blodsutgydelse, bloduttredelse, mangel på forbindelse, delsum, delstat, en underlig hendelse, fjerdedels note, forberedelse, forbindelse, forbindelser, bebreidelse, foregående hendelse, foretaksledelse, forferdelse, forherdelse, unnskyldelse, forødelse, fartsoverskridelse, frihandels-, gjøre forberedelser for, ha betydelse, ha gode forbindelser, hedelse, halvedelsten, handels-, handelsforetak, handelsbalanse
handelssentrum, hendelse, hendelsesfattig, hendelser, hendelsesrik, hendelsesvis, handelsfartøy, handelsforbindelser, handelsmann, handelskammer, handelsreisende, handelsgartneri, hemmeligholdelse, inngå kjemisk forbindelse, jernbaneforbindelse, Kyndelsmesse, langtekkelig hendelse, leddforbindelse, mislykket forbindelse, nær forbindelse, øm forbindelse, omvendelse, omvendelsesiver, utrivelig hendelse, overtredelse, på middels tid, pengeforsendelse, sekstendelsnote, selvopprettholdelse, stå i forbindelse med hverandre, stille i forbindelse, tale med forferdelse, teinnbydelse, tilbedelse, tre fjerdedels, under middels størrelse, uten forberedelse, uten forbindelser, henvendelse, være i forbindelsesledd med, verbforbindelse med adverb, adelsstand, adelstittel, anvendelse, atspredelse, avhendelse, avsendelse, bearbeidelse, beåndelse, delsystem, dårlig forbindelse, edelstein utskåret i relieff, edelsten, endelse, foreldelse, forsmedelse, fratredelse, fullbyrdelse, gjenfødelse, gjengjeldelse, handelsboikott, handelskontor, handelsskip, handelsvarer, helbredelse, hendelsesstudie, hevdelse, hjertelidelse, i forbindelse med, innbydelse, inntredelse, ledelse, lidelse, lovovertredelse, meddelsom, middels, middelstand, misligholdelse, oppstandelse, overholdelse, overskridelse, sadelsekk, sette i forbindelse med hverandre, tilbakeholdelse, tilskyndelse, tiltredelse, utarbeidelse, utbredelse, utryddelse, utsendelse, utstedelse, utvidelse, utvidelse grunnet økt cellestørrelse, handelsavtale, andelsdrift, andelsforetak, andelshytte, andelslag, blodsutgydelser, stå i forbindelse med, prydelse, handelsfellesskap, handelsmarked, forsendelse, kirkeledelse, handelshjelp, lidelsesfull, handelspolitikk, umeddelsom, forventningsledelse, tilpasningsledelse, handelsgjødsel, være i ledelsen, gull og juveler/edelsteiner, handelsfakultet, handelshøyskole, handelsinstitutt, handelsskole, handelssenter
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det betyr at avslutningen av sesjonen også av den grunn blir ekstra hektisk og til dels dramatisk.
2.Det press han har lagt på pikene gjennom sine tilnærmelser både rent verbalt og fysisk, har de oppfattet som sårende, dels truende og i alle tilfelle ubehagelig.
3.Elever som efter 7. skoleår ikke under noen omstendigheter ønsker å fortsette, kan fritas fra videre skolegang hvis de har et alternativ å gå til, og dette er i tråd med foresattes og rådgivers tilrådning", noe som forøvrig til dels er praksis i Oslo.
4.En ordning med behandling kun efter legehenvisning vil dels på grunn av legers generelle mangel på kjennskap til kiropraktorenes utdannelse og derav følgende animositet, ikke virke tilfredsstillende.
5.Filosofisk Senetrækning" er dels et kjærlighetsdikt, dels et refleksjonsdikt - kanskje mest det siste.
6.Følgen er at særlig bensinstasjoner og utsalg på campingplasser skaffer seg en urimelig, dels ulovlig konkurransemessig fordel overfor de bedrifter som overholder gjeldende bestemmelser.
7.Lesepliktbestemmelsene har en historisk forankring i statusmessige skiller mellom lærerne, knyttet dels til utdanning / kompetanse, dels til ulike fags posisjon i skoleverket.
8.Arbeidene på Jernbanetorvet har mange årsaker, dels utbygging av Oslo S, dels omlegging av trikkeskinner for å bedre forholdene for kollektivtrafikken.
9.Bakgrunnen for at vi nå må gå til oppsigelser er dels at overgangen til ny teknologi har redusert behovet for de mekaniske komponentene vi produserer, og dels den situasjonen vi kom i da vi tapte konkurransen om leveranser av digitale telefonsentraler, sier Holthe.
10.Begrunnelsen for de foreslåtte endringer ligger dels i arbeidets art og dels i sosiale forhold.
11.Dels fordi det økonomiske grunnlaget har vært for svakt, dels fordi for få profesjonelle journalister har deltatt.
12.Dels har man ikke råd til å reise noen steder med sin utrygge fremtid, dels har man ikke lov til å reise bort.
13.Det arbeides bra helt nede på grunnplanet i alle aldersklasser i Bækkelaget, og det er nok for en stor dels vedkommende det som gir seg utslag i at det går så bra for Alaget, sier Sissel Bleivik, som forøvrig kommer fra Larvik, og således utgjør et unntak.
14.Det har i vårt land alltid vært slik at vekkelse har vært møtt med kritikk - dels med rette og dels med urette.
15.Det som nå skjer, kan vi tilbakeføre til de til dels omfattende markedsaktivitetene som er drevet gjennom utenlandskontorene.
16.Det var dels verre for 1520 år siden, mener han.
17.Det vil få til dels alvorlige konsekvenser for de skoler som er avhengig av tyngre dataprogrammer som kjøres på Norsk Datas minidatamaskiner, sier konsulent Tore Tømte i TanumNorli Forlaget A / S. Han tror ikke innføringen av moms på dataspill og annen billig programvare vil få særlig betydning.
18.Det vil være nødvendig med mange og til dels arbeids og personell intensive prosjekter.
19.Dette skyldes dels at assurandørenes salgsresultater i 1984 tilsier en gjennomsnittlig innteksøkning på ca. 20 prosent og dels yder selskapet betydelige overgangskompensasjoner over en femårs periode.
20.Hun fremstilles dels som idealkvinne, dels som" elskovssyg dame" med" en rovfugls natur", fortsetter Arild Linneberg.
21.Jeg er blant annet med i en scene som Nansen på Fefor - Scott kom dit med sine motorsleder. dels for å prøve dem i sne og dels for å vise dem for Nansen.
22.Jeg synes at Helge Hognestad bør få bli i Kirken - til dels for hans egen skyld og til dels for de mennesker som finner en slags tilknytning til Den norske kirke gjennom hans gjerning - og som kan finne veien videre.
23.Når det gjelder de psykiske problemene, er mitt inntrykk at vi dels mottar dem som er i ferd med å oppdage eller utvikle psykiske problemer, og dels dem som er kommet ut av behandlingssystemet og som føler seg hjemløse og utenfor.
24.Sannheten er at Arne selv var temmelig lite interessert efter 1982 og til dels 83 sesongen.
25.Selv bestemte jeg meg straks det ble åpnet adgang for voksne i" Veslefrikk", dels fordi jeg alltid har hatt lyst til å spille et strengeinstrument, dels fordi det synes lettere å motivere ungene om foreldrene selv tar aktivt del i instruksjonen, sier AnneBerit Leganger, mor til Erik og Cecilie som begge spiller i orkestret.
26.Siden dette har vært og til dels er et rent kvinneyrke og at det i den sammenheng er en del rent kjønnsmessige fordommer ute og går, har nok dette vært med på at menn lar være å søke.
27.Slike saker krever lang forberedelsestid, fremholder Hanssen, som minner om at selv en så privatiseringsivrig regjering som den britiske til dels har brukt mange år på å forberede mer omfattende privatiseringsfremstøt.
28.Snus er også nikotin, og med de samme negative og til dels farlige virkninger, fortsetter dr. Lerheim.
29.Statoil har tatt initiativet til felles undersøkelser dels fordi vi er medeier i alle de tre funn som er gjort på Haltenbanken, og dels fordi det bare vil være grunnlag for en eventuell utbygging hvis de tre selskapene samarbeider.
30.Vi har et hav av regeler, til dels overlappende.
Le tue ultime ricerche