Norvegese-Italiano traduzione di den seneste

La Traduzione della parola den seneste da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

den seneste in italiano

den seneste
tingsostantivo ultimo [m], quest'ultimo, il secondo [m], l'ultimo [m]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Om frykten for krig har vært tiltagende blant våre unge tjenestepliktige som følge av den seneste tids atomvåpendebatt, så viser denne undersøkelsen at en eventuell krigstrusel har medført en større vilje til å forsvare seg militært, fastslår statssekretær Oddmund H. Hammerstad.
2.Arne Treholts hovedkontakt den seneste tiden som KGBagent var Gennadij Titov, som tidligere var ambassaderåd ved SovjetUnionens ambassade i Oslo og samtidig fungerte som KGBsjef ved ambassaden.
3.Den noe skjeve magasinfyllingen sett i landssammenheng har medført at eksporten av kraft den seneste tiden i første rekke har foregått fra kilder i Midt og NordNorge.
4.Den seneste dato for full nedbetaling av lånet er 15. desember.
5.Den seneste er Tsjekkoslovakia.
6.Den seneste utvikling på valutamarkedet som har gitt en svakere krone kan redusere denne nedgangen, men avdelingsdirektør Tor Steig i Norges Industriforbund mente at sannsynligheten for en lønnsvekst på over 5,9 prosent var større enn en lavere kroneverdi.
7.Derfor er kritikken trappet opp enda et steg når man i den seneste Iranartikkel i Pravda nylig, ikke bare ga USA og CIA skylden for krisen, men også lot pisken hvine over" kretser på ytterste høyre fløy innen den iranske ledelse".
8.Det er særlig i USA og Storbitannia at skolepengene er blitt vesentlig forhøyet den seneste tiden.
9.Det gjelder særlig parkgulvenes utforming og da spesielt tre eksempler fra den seneste tid.
10.Efter den seneste tids oppkjøp er Elektro Union blitt den klart største aksjonær i IFA med en andel på over 40 prosent.
11.Flyet som utnytter den seneste teknologi, og er meget støysvakt sammenlignet med de flytyper som allerede trafikkerer Fornebu, ble overlevert selskapet fra fabrikken her i Seattle idag.
12.Heller ikke da kriminalkommissær Volkersen fra Rikspolitiets utrykningsavdeling dukket opp på skjermen for å orientere om den seneste utvikling i Åbenrås Mayerlingdrama.
13.Her har vi vært vidner til mange overtramp i den seneste tiden.
14.Hvis Investa da fremstår som kjøper, vil de alene ha nær 63 prosent, og sammen med dem som i den seneste tid har kjøpt aksjer, vil de ha mer enn 80 prosent av aksjene.
15.I den seneste tid er det særlig diskusjonen om langtrekkende slag mot annen og tredje linjes styrker som har tiltrukket seg oppmerksomhet.
16.I den seneste tid har det vært mange spekulasjoner og kommet mange uttalelser om at Norge bør trekke tilbake FNstyrken eller redusere den.
17.I innledningen til den seneste talen sa Tsjernenko bl.a. at han naturligvis ikke tenkte å gi forfatterne noen resept på hvordan de skal hanskes med problemene innen kunsten.
18.Imidlertid må den seneste utviklingen av kriminalitet klart sees på som en form for sosial protest som vil svekke hele samfunnets balanse, skriver Donicci.
19.Italienske tullfunksjonærer har satt i gang en gåsakteaksjon i protest mot dårlige lønns og arbeidsforhold, og dette har den seneste uken ført til store forsinkelser.
20.Men den seneste aksjonen mot Milovan Djilas og andre dissidenter viser at krisen stadig mer får et politisk innhold.
21.Mer konkret forteller Nin om en rekke episoder som skal ha funnet sted i den seneste tid.
22.Noe av den seneste interessen for Skiens Aktiemølle er trolig at man skal splitte opp aksjene og utdele friaksjer, slik at det kan bli en mer omsatt aksje.
23.Podborski vant bronse i Lake Placid for fire år siden, men har ikke fått vist sitt rette jeg i den seneste tiden.
24.Salgspris er ikke offentliggjort, men det er antatt at den ligger over det som har vært den seneste omsetningskurs for GECOaksjene, ca. 195 kroner pr. aksje.
25.Utstyr til slik såkalt digital billedbehandling er i den seneste tid anskaffet av universitetene i Tromsø og Oslo i tillegg til det anlegget som er tatt i bruk av Fjellanger Widerøe A / S på Snarøya.
26.Årets påske er den seneste frem til år 2000.
27.28 år gammel kan hun se tilbake på 11" Grand Slam"titler ; den første erobret i Wimbledon i 1978 - med seier nettopp over lørdagens motstander, den seneste i US Open ifjor.
28.Delegasjonen ønsker å rette søkelyset mot den seneste utviklingen i det sydafrikanskokkuperte området, ifølge NTB.
29.Den bringer inn massevis av penger til Staten, og det er den seneste oppgave og den eneste begrunnelse for dens eksistens.
30.Den seneste dato i dagbøker, på aviser og dokumenter som ble funnet hos de døde, var 6. mai 1940.
Le tue ultime ricerche