Norvegese-Italiano traduzione di dra nytte av

La Traduzione della parola dra nytte av da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

dra nytte av in italiano

dra nytte av
situasjonverbo approfittare di
  personverbo approfittarsi di, sfruttare
Sinonimi per dra nytte av

 
 

Altri esempi
1.Besøket ville gått inn under den utvekslingsavtalen idrettsforbundet har med SovjetUnionen, og jeg regner med at vi får en innbydelse fra den kanten en eller annen gang, sier Kaas, som synes det er trivelig med internasjonal utveksling på trenersektoren, men som selvsagt er interessert i at det ikke må bli en slags enveiskjøring der bare den ene part skal dra nytte av andres erfaringer.
2.Det eksisterer allerede en rekke nordiske forskningsprogrammer som vil dra nytte av teleskopet, fremholder Jensen.
3.Det er jo vanlig at en fokuserer på høyde i basket, men en høy spiller kan ofte bli for sen, og et lag er nødt til å ha hurtighet, presiserer Norges trener, Per Tøien, som likevel ser det som et mål å dra nytte av Norges mange høye spillere.
4.Det er vanskelig å si hvilke erfaringer fra denne dalen som vi kan dra nytte av i Norge.
5.Jeg håper jeg kan dra nytte av den muligheten dette gir til å jobbe litt grundigere med hver enkelt sak, sier Harborg.
6.Men også andre yrkesgrupper innenfor helsesektoren vil kunne dra nytte av denne avdeling, sier Vibeke Nordahl.
7.Men vil alle som trenger pacemaker dra nytte av denne nye typen ?
8.Skolene, veiledningstjenesten og skoledirektørene bør også dra nytte av den ekspertise lærerhøyskolene og distriktshøyskolene sitter inne med.
9.Vi har fått en bredere kontakt med de land vi arbeider i og med de grupper vi mener skal dra nytte av den humanitære hjelpen.
10.Vi skulle ønske at alle synshemmede i Norge kunne dra nytte av utdannelsestilbudene vi har på Huseby.
11.Vi tar i neste omgang sikte på å få etablert forskjellige former for servicetiltak, der vi kan dra nytte av det offentlige hjelpeapparat på både kommunalt og fylkeskommunalt plan.
12.Alle tror at de må ha en organisasjon, et kontor fra Statoil eller annet selskap eller fra Oljedirektoratet i sitt eget fylke for å dra nytte av virksomheten.
13.Banker, serviceinstitusjoner og firmaer i de nordlige bydeler vil ikke kunne dra nytte av sitt datautstyr før skadene er utbedret.
14.Begrepet" kunstig intelligens" brukes for å beskrive at slike systemer skal settes i stand til å dra nytte av tidligere erfaringer og løse problemer.
15.Bransjen har også ønske om å dra nytte av Norsk Vassdrags og elektrisitetsvesens ekspertise internasjonalt.
16.Bull opplyser at i begynnelsen trenger man betydelig hjelp ikke minst fra byen selv, men også fra Staten og fra forskjellige forskningsinstitusjoner og andre institusjoner som vil dra nytte av akvariet.
17.Både næringsmiddelforskning og matvarekontroll vil dra nytte av det nye laboratoriet - sammen med en rekke andre biologiske institutter innenfor landbruksforskningen.
18.Chitosan er et seigtflytende stoff som også for eksempel kan skille ut bakterieceller i cellevegger - en egenskap den bioteknologiske industri vil kunne dra nytte av, sier professor Jan Raa.
19.De kan bl.a. være i besittelse av en innsikt og livserfaring som det kan være klokt å dra nytte av.
20.De kan dra nytte av hverandres spesialkunnskap, diskutere faglige spørsmål og hente støtte når vanskeligheter oppstår.
21.De som ikke har greie på fotballkampene vil også kunne dra nytte av tilbudet.
22.Den som best forsto å dra nytte av skøytehallen på Finse var far til Sonja, vår store sykkelrytter Wilhelm Henie.
23.Dermed får vi større muligheter til å dra nytte av den store innsats som gjøres der.
24.Dermed vil en investor i tillegg til den løpende avkastning på obligasjonene også ha mulighet til å dra nytte av en eventuell kursstigning på Vestaaksjen.
25.Det antydes at opp mot 1000 klubbmedlemmer vil kunne dra nytte av området når det er blitt tilgjengelig.
26.Det går naturligvis an å gjøre det billigere, men en av våre" proffeste" markedsførere regner altså med å bruke så mye for å dra nytte av TVmediets fortrinn.
27.Det hjelder å forholde seg til, og dra nytte av, de nye muligheter.
28.Det innebærer at enkeltutøvere vil kunne dra nytte av inntil 100 000 kroner til egen satsing.
29.Det kan man dra nytte av.
30.Det skal også settes opp et verksted på tomten, og på dagtid vil flere kunne besøke verkstedet og dra nytte av de aktivitetsmuligheter som stedet kan by på.
Le tue ultime ricerche