Norvegese-Italiano traduzione di ens

La Traduzione della parola ens da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ens in italiano

ens
poss. bestemmende - pl. - flere pers.aggettivo i vostri, le vostre
  poss. bestemmende - pl. - flere personer. - høfligaggettivo i suoi, le sue, i vostri, le vostre
  poss. bestemmende - pl. - en person - høfligaggettivo i suoi, le sue, i vostri, le vostre
  periodesostantivo era [f]
  historiesostantivo epoca [f], era [f]
  poss. pron. - pl. - høfligaltro i vostri, le vostre, vostri, vostre
  mulig. pron. - pl.altro i vostri, le vostre, vostri, vostre
Sinonimi per ens
Termini derivati da ens
abstinens, abstinenssymptom, aftenskole, agens, alderspensjon, allehelgensdag, ambivalens, angrensende, henspeile på, uprentensiøs, antikkens folk, arbeidsintensiv, artillerivitenskap, hensikt, tordenskrall, tordensky, til venstre, gjensyn, gjenspeile, gjenspeilende, gjenspeiling, gjenstående, gjensnøre, audiens, australiensk, av hensyn til, verdensklasse, avgrense, avgrensing, begrense, begrense på siden, begrenset, begrensning, behandle hensynsfullt, bensin, bensindunk, bensinforbruk, bensinstasjon, bensinpumpe, bensinstation
betale noens regning, betalingshenstand, bevilge lisens, borgensmann, brenselolje, brensel, bringe i overenskommelse, mangel på overensstemmelse, manglende overensstemmelse, bruddgrense, sensur, sensurere, sensurering, chilensk, chilensk kvinne, mens derimot, dagens rett, defensiv, delirium tremens, demens, densitet, desensibilisere, differensial, differensialregning, differensialdrev, differensiere, differensiering, dimensjon, dimensjonal, dimensjonere, divergens, egensindig, egenskap, elfenbensfarge, ensfarget, ensformig, enstemmig, enstemmighet, ensom, ensomhet, ensomstående, ensemble, ensemble ved teateret, ensidig, ensilasje, enskinnebane, enslig, ensling, enspråklig, enstemt, enstavelses-, enstavelsesord, enstøing, ensformighet, egensindighet, Deres Eminens, eksamensvakt, eksellense, eksistens, eksistensminimum, eksistensialist, eksistensiell, fullbyrdet kjensgjerning, feire noens fødselsdag, fiskebensmønster, flens, flatulens, fluorescens, følge lovens ånd, for allmen vitenskap, foreta en utrensning, forurense, forursense med, forurensende emne, forurensning, førtidspensjonering, fortjenstfull, fosforescens, frekvens, muffens, fysisk egenskap, dovenskap, gi lisens, gjensvar, vennskapelig overenskomst, godkjenne noens krav, gjør det verdt ens stund, gjøre noens bekjentskap, grense, grense til, grenseboer, grensetilfelle, grenseland, grenselinje, grenseløs, grensemerke, grensemark, grenseområde, grensesnitt, grunnskolens lavere klasser, ha en tendens, ha en tendens til å, ha en skarp intelligens, ha for hensikt, ha for hensikt å, ha til hensikt å, hedensk, holde seg på defensiven, holde til venstre, Hans Eminens, henseende, hensyn, hensynsfull, hensynsfullt, hensynsløs, hensynsløshet, hensynstagende, helgenskap, hjertens lyst, hjertens enig, hjertenskjær, hjerteintensivavdeling, hjertevitenskap, høyfrekvens, homo sapiens, sammenslåbar, sammensette, sammenskrumpen, sammensnøring, i grevens tid, i overensstemmelse med, i sekvens, i hensikt, ikke forurenset, ikke-konvensjonell, impotens, indolens, influensa, ingeniørvitenskap, ingensteds, ingrediens, inkommensurabel, inkongruens, inkonsekvens, inkontinens, innenfor rimelighetens grenser, insolvens, ikke komme overens, ikke mensneskelig, ikke svarer til noens forventninger, ikke stemme overens, ikke ta hensyn til, intelligens, intelligensaristokrat, intelligenskvote, intensifierende ord, intensitet, intensiv, intensivavdeling, intensivt, intervensjon, intrauterint prevensjon, italiensk, italiensk kvinne, kadens, kjensle, kjensle-, kjenslehorn, kjensler, kjenslig, kjenslig for, kjenslig for kulde, kjenslighet, kjenslebetont, kjenslefull, kjensleløs, kjensleløshet, kjensleløst, kjenslemenneske, kjenslemessig oppførsel, kjenslemessig tilstand, komplett pengelens, kjærlighetens kval, knytte hymens lenker, koherens, kjøkkenskap, komme godt overens, komme overens, komme overens med, komme overens om, komme til noens hjelp, kompensasjon, kompensasjons-, kompensere, kompensert, kompenserende, kondens, kondensasjon, kondensator, kondensere, kondensert, kondensert melk, kondensvann, konfidensielt, kongruens, konsekvens, kunstig intelligens, konvalessens, konvensjon, konvensjonell, konvensjonelt, konvergens, korpulens, Krepsens vendekrets, kvintessens, legge seg i venstre fil, lensherre, lenshøyhet, landsens, landsens person, landsens naut, landsens sted, latens, lisens, lisensinnehaver, ligge henslengt, likens, livegenskap, lønnskompensasjon, luftforurensing, luftforurensingsmåler, luminescens, lykkens pamfilius, malepensel, med hensikt å, med hensyn til, med noens kunnskap, med noens viten, mens, middelalderens mørkeste århundrer, menstruasjon, menstruasjons-, menstruere, miljøforurensing, minimumsgrense, muligens, morgensprek kvinne, morgensprek mann, motoffensiv, motspenstig, motspenstiget, motsvare noens forventninger, musikkvitenskap, meget høy frekvens, nært oppgrenset, naturvitenskap, nolens volens, nonsens, nåtidens, nymotens, nymotenshet, utrivelig konsekvens, uten hensyn, ueksistens, ubegrenset, usensurert, skjebnens lek, offensiv, ørkenspringrotte, ukonvensjonell, ukonvensjonelt, omstendigheter utenfor ens kontroll, opalescens, upretensiøs, ordens-, ordensmann, ordenstall, urenslighet, overdimensjonere, overenskomst, overenskommelse, overensstemme, overensstemmende, overensstemmelse, overkompensere, overenskommelse om hemmelighold, på bedringens vei, på noens høyre side, på noens vegne, på noens venstre side, påkalle noens oppmerksomhet, par excellense, partenogens, patiens, penisens, pensé, penselstrøk, penselføring, pensjon, pensjonær, pensjonisthjem, pensjonat, pensjonere, pensjonert, pikenes Jens, potensial, potensjonell, presedenstilfelle, preeksistens, preferens, preferens-, premenstruell, presens partisipp, presens perfekt, pretensiøs, pretensiøst, prydgjenstand, pyntegjenstand, radiofrekvens, rettsvitenskap, reagens, recensent, recensere, recensjon, renselse, renslighet, rense, rense bort, rense ut, rensning, residens, residenssted, resistens, retensjon, risrenser, risrenserske, røntgenstråler, røntgenstråle, røre seg i noens hode, rumensk, rumensk kvinne, sameksistens, samfunnsvitenskap, sammensatt, sammensetning, sammenslåing, sammensmelting, sammensnurpet munn, sammenstille, sammenstilling, sammenstøt, sammensverge seg, sammensvergelse, sarasensk, skarlagensfeber, sensasjon, sensasjonisme, sensasjonell, sensasjonsmaker, sensibilisere, sensibilitet, sensitivitet, sensor, sensorisk, sensualist, sensualitet, sensuell, skallrensker, skjemtens, skogvitenskap, skolens gjenåpning, slovensk, slovensk kvinne, smaskens, sammenslått mos, sorgens, spenstig, språkgrense, språkvitenskap, tå til noens disposisjon, stemme overens, stemme overens med, statens inntekt av direkte og indirekte skatter, statsvitenskap, stige i intensitet, Steinbukkens vendekrets, stensil, stensilere, suspensjon, suspensere, svensk, svenske, slags hensikt, ta hensyn til, ta noens temperatur, tale enstonig, tale med enstonig stemme, taskenspiller, taskenspilleri, tendens, tendens til tilbakefall, tendensiøs, tidens ånd, tidsgrense, tillempet språkegenskap, trampe på noens følelser, tredimensjonell, øyenstikker, turbulens, ovenssteke, unngå ens oppmerksomhet, opprensning, uten begrensninger, uten grense, uten hensyn til, uten hastighetsbegrensning, uten noens kjennskap, uten noens viten, uten overensstemmelse med, utmerkende egenskap, utenfor rimelighetens grenser, utrensing, venstre, venstre-, venstre side, venstreliberal, venstresiden, venstreorientert, våpenskjold, våpensmed, våpensmugler, våpenstillstand, være gjenspeilet, være ens fødselsdag, være sammenslåbar, være i overensstemmelse, være noens feil, være noens fødselsdag, være noens tur, være overens, være overens med, være til ens tilfredsstillelse, være over noens fatteevne, verdens underverk, verdensfremmende, verdensklok, verdensmakt, verdensomfattende, verdensomseiling, verdensvant, vaskrenser, vannforurensing, vitenskap, vitenskapelig, vitenskapsmann, ved sammenstøting, vide ut ens horisont, hvilkens, wiensk, dispensere, ekstensivere, ense, ensilere, ensrette, flense, førtidspensjonere, gjenskape, gjens, hensette, henskyte, henspille, henstille, intensivere, lisensiere, pense, pensle, potensere, renske, renskrive, sammensverge, sammensverje, skrense, stimrense, tjenstgjøre, underdimensjonere, utpensle, aftensmat, allehelgensaften, annensteds, astringens, avgangskompensasjon, avgrensning, begrensende, bensinkanne, bensinmåler, blikkenslagerverksted, dekompensasjon, dens, dissens, eksistensialisme, eminense, ensartet, ensartethet, ensidig lammelse, enslydende ord, ensom og forlatt, enstavelses, essens, essensiell, faens, fangenskap, forurensende, forurenset, forurensing, frekvensområde, førsteamanuensis, genser, gjensidig, gjensidig avhengighet, gjensidighet, gjenstand, gjenstander, gjenstridig, gjenstridighet, grensepæl, grensestein, ha til hensikt, hedenskap, hensiktsmessig, hensiktsmessighet, hortensia, i overensstemmelse, ikke overensstemmende, imens, intens, intensjon, interferens, kjensgjerning, kommensurabel, kompensator, kondensering, konfidensiell, konsistens, kornrenser, kornrensing, kostholdsvitenskap, kotangens, kulturgjenstand, landbruksvitenskap, lensmann, lensvesen, lidenskap, lidenskapelig, lidenskapsløs, med hensikt, menstruasjoner, motsatt hensikt, myntvitenskapelig, noensinne, pengelens, pens, pensjonatskole, pensjonist, pensjonisttilværelse, pensjonsberettiget, pensum, pologenser, potensering, potensiell, presedens, pretensjon, prevensjon, prevensjonsmiddel, på gjensyn, rekonvalesens, rense korn, rensemiddel, rensende, renseri, rensing, renske ut, renslig, råttenskap, sammenslutning, sammensmeltning, sammensnøre, sammenstuing, sammensurium, sammensvoren, sekvens, sekvensiell, sensibel, sensurert, skarlagenstoff, skjensel, skrens, slutte overenskomst, som ikke hører til pensum, spenstighet, spise aftens, språkrenser, suspensorium, tannlegevitenskap, transcendens, trenge inn på annens eiendom, tverrvitenskapelig, uensartet kombinasjon, uensartethet, uførepensjon, uoverensstemmelse, utrenskning, valens, verdensby, verdensdel, verdenserfaren, verdensrike, verdensrommet, verdensveven, vitenskaper, øyensynlig, jens, Bergens Tidende, Dagens næringsliv, Verdens Gang, Himmelens hersker, strikkegenser, ullgenser, renset, avgrenset, differensiert, gjensidig åpenhet, aftensang, lisensiatgrad, intensiverende, fluksens, sporenstreks, lebensraum, alskens, sammens, medsammensvoren, uensartet, vesensforskjellig, verdensaltet, i den hensikt, synge ens pris, verdensanskuelse, verdensbilde, kongens klær, verdens ende, vredens dag, bevegelsens ånder, formens ånder, harmoniens ånder, kjærlighetens ånder, personlighetens ånder, viljens ånder, visdommens ånder, kongens kar, likeens, ensbetydende, etterlatenskap, reminisens, ensomt, etterlatenskaper, prevensjonspille, dispenser, usammensatt, sikspens, morgenstjerne, fra venstre, domensjon, proveniens, pensle ut, ensporet, henstand, grenser mot null, korpulense, hensovne, gjøre svenske av seg, sjelens speil, kjenslevar, sensitiv, hymens lenker, lense, dyrepensjonat, gatens løse fugler, smertensbarn, verdensvev, gjensitter, landegrense, overdimensjonert, vesenskjerne, in
Anagrammi di ens
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.For hvert skritt man tar, er det som all den oppsamlede lede man har vært tynget av, etter hvert blir strøket av en, og ens sjel blir frigjort liksom et sverd blir trukket ut av sliren.
2.Nei til atomvåpen ser det som en grunnleggende rett å kunne protestere åpent mot den trussel atomvåpnene representerer - selvfølgelig også når det gjelder atomvåpnene i ens egen allianse og på eget territorium.
3.Thi hvad kand være større Prøve paa et Menniskes haarde Gemyt end efter mange Aars Tieneste at fordømme en gammel Hest som ofte har reddet ens Liv, til en Mølle, item at sætte en troe Hund udi en Lænke, eller at skyde ham ihjel, naar den formedelst Alderdom ingen videre Tieneste kand giøre.
4.De fleste kan selv gjøre noe med sin fysiske arbeidssituasjon, og stille krav til at arbeidsplassen bedre tilpasses ens egne behov.
5.Det er vel ingen som liker at tyver har vært inne i ens hus.
6.Hvis man sitter på begge sider av bordet, hvilket utgangspunkt har man da for det man gjør, spurte han, og mente at det var som å oppheve tyngdeloven å forvente at man skal skrive slik at det skader ens egne økonomiske interesser.
7.Hvordan skal den ene tidligvakten klare å trøste ens barn når man går ?
8.Jeg får neppe noe særlig ut av dette måltidet, men det er vel like godt å venne seg til litt mer ståk omkring ens person.
9.Jeg synes det er interessant å legge merke til at man kan stikke hodet opp av skyttergravene og føre en saklig debatt, og oppdage at ens motstandere også kan komme med fornuftige oppfatninger.
10.Jeg tror det vil bli et ens gebyr på transaksjoner mellom bankene, men at hver enkelt bank selv avgjør om og hvilke gebyrer de skal ha på kundesiden.
11.Man blir vel svært på vakt og engstelig for at det skal skje noe med en slik kostbar skatt, og hegner om instrumentet som om det var ens barn ?
12.Skal man vise spesiell forståelse og velvilje overfor programmer utenfor ens egen kultur ?
13.Slikt er naturligvis gefundenes fressen for ens impresario.
14.Strategien i Pentagon er å gjøre Europa til en slagmark uten at USA selv rammes, sa den sovjetrussiske representant, som kom ens ærend til Oslo og var tilstede under landskonferansens to møtedager.
15.Tapet av Karaulov, både vitenskapelig og propagandamessig, er så betydelig at generalsekretæren i det sovjetiske vitenskapsakademiet, Georgij Skrjabin, kom ens ærend for å snakke med ham, heter det i avisen.
16.Tidligere vokste man nærmest automatisk inn i en storfamilie og en vesentlig del av ens følelsesliv og anti og sympatier ble levd ut i denne.
17.Ønsker man å gardere seg ekstra, kan ens private anlegg bli tilkoblet Falken eller Securitas, de eneste alarmsentraler som er godkjent av Forsikringsselskapenes godkjenningsnevnd.
18.Alle ens ærend fra hovedstaden for å feire og minnes Holberg.
19.Alt dette fløt så sammen i ens bilde av det britiske, noe stykkets form helt ut understreket.
20.Angående det gamle stengjerdet, rammes ikke dette av denne bestemmelsen og kan ikke kreves flyttet, selv om det går 50 cm og over det inn på ens eiendom.
21.Antydet han ikke at en reise nærmest er verdiløs, om den ikke forandrer ens liv.
22.At den andre utvikler seg er vel så viktig for ens egen del.
23.At dette, ikke å ha råderett over den annens inntekt, skulle være en" innskrenkning" i ens råderett, er som tankegang betraktet meget spesiell.
24.At ens helhetsinntrykk ikke i avgjørende grad ble preget av dette, skyldtes at vi igjen fikk oppleve det vi kan kalle" kunstnerisk understatement".
25.At slikt kan egge ens fantasi umåtelig - med rystende hint om gravgru og lungetæring - er bare med på å bygge opp juleforventningene.
26.At teknikk og menneskekunnskap og scenisk kreativitet og vitalitet sår frø i ens indre.
27.Av og til kan det også virke som om man er totalt uinteressrt i ens omgivelser, fordi man" mister" ansiktsuttrykket ved plutselige lammelser.
28.Av og til kommer fortiden inn i ens liv og viser seg å være høyst aktuell nåtid.
29.Bare den som har sittet på en sten i solkjælende aftenlys og har kjent natur og evighet omkring seg kan kanskje fullt ut forstå hvilken helsebot det er å la bevisstheten om alt dette sige inn i ens aller innerste som en belønning - og en utfordring til å ta vare på.
30.Bare litt over 40 prosent av de spurte oppga at innføring av bompenger eller kjøreavgift ville påvirke ens egen bilbruk.
Le tue ultime ricerche
ens