Norvegese-Italiano traduzione di forvisning

La Traduzione della parola forvisning da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forvisning in italiano

forvisning
rettsvitenskapsostantivo deportazione [f], espulsione [f]
  landsforvisningsostantivo bando [m], condanna all'esilio [f]
Sinonimi per forvisning
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Sakharovs kamp for at disse avtaler blir efterlevd i hans eget land førte til hans forvisning til Gorkij i over fire år.
2.6. mai ifjor ble Svarinskas dømt til syv års opphold i fangeleir med strengt regime, samt til efterfølgende tre års forvisning fra Litauen.
3.Avisen skriver at Bonner er dømt til intern forvisning for å hindre henne i å forlate byen Gorkij, der hennes mann er blitt holdt i internt eksil i flere år.
4.Barnets forvisning fra den sosiale delaktigheten i familiens" kamp for tilværelsen" er feilaktig og skadelig for barnets utvikling, hevder Anna Wahlgren.
5.Da et nesten enstemmig Storting for noen år tilbake sendte tidligere forbudte, men fullt levende riksmålsformer inn i ordlistene igjen efter årelang forvisning, kunngjorde statsmonopolet NRK med brask og bram at man der i huset aktet å holde seg til tidligere sprogpraksis.
6.Da han skulle løslates, ble han dømt på nytt, denne gangen til 10 års arbeidsleir og fem års intern forvisning.
7.Datteren tolker dette som om hun fremdeles befinner seg i Gorkij, selv om hun skal være dømt til fem års indre forvisning i august.
8.Den 59årige Orlov ble i mai 1978 dømt til syv års fengsel og fem års indre forvisning for antisovjetisk agitasjon.
9.Det er denne leiligheten som nå står tom efter at også Jelena Bonner er rammet av forvisning til Gorkij.
10.Efter over fire års forvisning til byen Gorkij har han innledet det hittil mest dramatiske kapitel i striden med de umedgjørlige herskere i Kreml.
11.En tidligere ambassadør og president i Det tyrkiske fredsråd, ble i november ifjor dømt til åtte års hardt straffearbeide og 32 måneders indre forvisning.
12.Han ble arrestert i februar 1977 og ble året efter idømt en straff på syv år i arbeidsleir og fem års forvisning for" antisovjetisk virksomhet".
13.Hans hustru Galina ble 30. juni 1983 idømt seks års fengsel og tre års forvisning fra sin bolig.
14.Hos den 60årige politiske veteranen som hadde vært holdt i husarrest et par uker i påvente av en forløbig kjennelse om varetekt eller forvisning, var det lite igjen av den kraft, makt og velbegrunnede selvtillit som mafiaens hovedskikkelser helst formidler.
15.Hun soner en dom på seks års arbeidsleir og tre års forvisning, og er nå i en leir for kvinnelige politiske fanger i Barasjeva i Moldavia.
16.Meldingen om Sakharovs sultestreik og om fru Bonners forvisning og nektelse av legehjelp har skapt sterk uro i Det norske storting, heter det i et brev som er sendt den sovjetiske ambassade.
17.Men Urban mente at forvisning fra landet også praktiseres av andre stater, for eksempel Sveits, selv om det bare gjelder utlendinger.
18.Og dets forvisning, stort sett, hva har ikke det betydd for deklasseringen av fransken ?
19.Slik forvisning til arbeidsleirer i øde områder og tap av hjemstavnsrett i byene, står særlig for unge mennesker som en alvorlig skremsel.
20.Følte De det som en forvisning å komme til Norge, som har en beskjeden jødisk menighet ?
21.24. april er 70årsdagen for minnet om lidelse, nedverdigelse og forvisning for fire millioner armenere.
22.Aktor i saken, advokat og major Mustafa Ugur, nedla allerede i forrige rettsmøte straffepåstand - nemlig fengselsstraff uten spesifisert mengde, og dessuten forvisning innenfor Tyrkias grenser for en tid som tilsvarer en tredjedel av den utmålte straff.
23.Anklageren mente at Bertelsen også måtte idømmes forvisning på minst en tredjedel av utmålt straff.
24.Både Svarinskas og Tamkievicius er dømt til sammenhengende 10 års fengsel og forvisning for sitt arbeide for katolikkenes rettigheter i Litauen.
25.Både Svarinskas og Tamkievicius er dømt til sammenhengende 10 års fengsel og forvisning for sitt arbeide for katolikkenes rettigheter i Sovjetrepubliken Litauen.
26.De kan risikere flere år i arbeidsleir og forvisning fra byen for resten av livet.
27.Den kurdiskfødte normannen Alexander Bertelsen er dømt til fem års fengsel og ytterligere ett år i indre forvisning.
28.Den militære høyesterett i Tyrkia avviste igår anken fra Alexander Bertelsen, og militærdomstolens dom på fem års fengsel og 18 måneders indre forvisning er dermed rettskraftig.
29.Det er gått fem år siden den sovjetiske opposisjonelle Andrej Sakharov plutselig ble sendt i intern forvisning til byen Gorkij.
30.Dette kan omfatte forvisning utenfor det okkuperte område når det av materielle årsaker er umulig å unngå slik forvisning, og når de evakuerte personer vil bli flyttet tilbake så snart fiendtligheter i området opphører.
Le tue ultime ricerche