Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave fossefall. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Angel Falls i Venezuela, verdens høyeste fossefall.
2.Den er det ikke vanskelig å få øye på ; verre er det å gi et fyldestgjørende bilde av denne kirkelige meningsgeografi, med alle sine fjell og daler, jøkler og fossefall.
3.Det skyldes den heldige situasjon vi befinner oss i geografisk ved at våre fossefall, og dermed våre viktigste kraftkilder fordeler, seg over hele landet.
4.I disse tidstypiske fabrikklokaler som lå konsentrert langs våre elver og fossefall, og som ga støtet til den aller første industri, ble det drevet sagbruk, veverier og møllevirksomhet.
5.Ikke forrevne trær, fossefall, solnedganger og blomsterenger, men det jeg ser nemlig naturen berørt av menneskehånd.
6.Ingen kjøper norske varer fordi vi har imponerende fossefall eller vakre bunader.
7.Restauranten i første etasje har et beskjedent lite fossefall fra en tyve meters høyde som veggdekorasjon og i hoveddøren blir besøkende møtt av en livrekledd herre som geleider til den aktuellle leilighet.
8.Satsingen på campingplassen med sin vakre beliggenhet ble foretatt da Hunderfossen ble utbygget og et lite kraftverk avløste det frie fossefall.
9.Så er ikke Victoria Falls et hvilket som helst fossefall heller, men fem mektige fosser.
10.Tenk også på det idylliske Blåntjern med fossefall og badeliv.
11.Toppmannen i norsk reiseliv må jo gå i bresjen for å bevare det vi har igjen av fossefall og uberørt natur.
12.Vi har skog og fjell, elver og fossefall.
13.Vi kan ikke lenger leve av å frakte varer for andre eller selge dem halvfabrikata fra norske fjell, fossefall og havdyp.
14.Vibeke ler når hun forteller det, og når hun ler, høres det ut som et fossefall i vårløsningen.
15.Folk drev jordbruk her, og Bølstadbekken og Syverudbekken ga med sine fossefall kraft til to kverner som ble brukt av gårdene Berg, Syverud og Dylterud.
16.I neste uke skal jeg til Finnmark og besøke brønnborere der, forteller han, mens vi vandrer langs bekkefar og raviner, forbi fossefall og grevlinghi.
17.Campingplasseier Gunnar Anvik fulgte også sommerteatret med iver, men fortalte innimellom sketsjer og ablegøyer om det nye parkanlegget på campingplassen - med små fossefall, benker, broer og nydelig anlagte bed og plener.
18.De lokker blant annet med Europas største vannland, der du kan kjøre nedover en 120 meter lang kunstig elv med krappe svinger og fossefall.
19.Den norske og svenske versjonen kommer til å skille seg drastisk fra den amerikanske forgjengeren, som i stor utstrekning satser på livsfarlig bilkjøring, flyvning og nye rekordnoteringer slik som å gå på line over fossefall.
20.Den svinger mot oss som et lite fossefall i marmor og brer seg over gulvet i en åpnende kurve.
21.Der ligger det idylliske Båntjern med fossefall og badeliv, og der går den fredede, men flittig benyttede Ankerveien.
22.Fossefall, fontene med farvespill, svømmende ender og en ildslukende fakir midt oppi det hele - det høres nesten ut som et sirkus fra tusen og en natt.
23.Landskapet skal forestille Amerika, og det mener han best lar seg gjøre ved å kombinere Lofotens steile, forrevne fjell med Vestlandets bratte fossefall.
24.Man risikerer ikke å miste pusten hverken av fjell, fossefall eller andre underverker fra naturens side.
25.Med et gammelt fraftverk, to fossefall og nedlagte fabrikklokaler, som nå er inntatt av brukskunstnere, i sin nærhet.
26.OPPLYSTE fossefall blinker og skinner innenfor porten.
27.OPPOSISJONEN forsøker å drukne både oss og velgerne i et fossefall av allehånde forsøk på å" oppklare misforståelser" om lettleste tall, beregninger og fakta.
28.Og man betrakter" tømmerstokkene" som trekker mennesker opp små kanaler, for derpå å sende dem ned igjen i et veldig fossefall så spruten står.
29.Oppover i etasjene finner vi landskap, borger, mektige fossefall og idylliske innsjøer.
30.Prinsesser, riddere og haremsdamer, tyske middelalderborger og dramatiske landskap med snefjell og fossefall.