Norvegese-Italiano traduzione di fylling

La Traduzione della parola fylling da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fylling in italiano

fylling
tannlegkunstsostantivo otturazione [f]
  matsostantivo ripieno [m], farcia [f]
  kulinarisksostantivo ripieno [m]
Sinonimi per fylling
Termini derivati da fylling
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den syke tannen får sin fylling og ingen forlater oss uten at de får høre hvor fantastisk flinke de har vært.
2.I Oslo har vi en venteliste på ni måneder for å få utført inngrepet, så det synes som om det er svært populært å la seg sterilisere, sier overlege Petter Fylling på Ullevål sykehus til Aftenposten.
3.Keisersnitt er en forholdsvis normal fødselsmetode når det gjelder prøverørsbarn, opplyser Fylling.
4.Kvinner fortjener å få en samtale med legen om det legemiddel de skal bruke, slik at de er informert om produktet og de eventuelle bivirkninger det har, sier lege BrittIngjerd Nesheim, gynekolog og medlem i Statens Legemiddelkontroll, i en kommentar til at overlege Petter Fylling på Kvinneklinikken på Ullevål mener at ppiller bør selges reseptfritt på apotek.
5.At det teoretisk ville være mulig å la egget dele seg og vokse utenfor kvinnekroppen i ni måneder, blir avvist av Fylling.
6.Byplansjefen anbefaler at Lambertseterbanen forlenges med tunnel fra Munkelia, i bro over Nordstrandsveien og Ljanselven og videre på fylling frem til tunnel mot Klemetsrud.
7.Dagen fylling på Isi vil efter rådmannens oppfatning ha en levetid på ca. 25 år fra nå hvis plassen brukes på en fornuftig måte.
8.Det er god fylling av kraftverksmagasinene over det meste av landet, og slik situasjonen ser ut nå, vil det bli rikelig elektrisk kraft til alle forbrukerne utover vinteren.
9.Fiskeskøyta" Sari", som forliste ved Frøya på vei fra Hitra til Mausundvær 30. august i fjor med fire mann ombord, kantret som følge av krenging og fylling av dekket, skriver Den faste undersøkelseskommisjon i sin rapport.
10.Foreløbige beregninger viser at etableringen av et forbrenningsanlegg for søppel fremfor en ny større fylling er konkurransedyktig.
11.Fylling beklager at sykehuset ikke har kapasitet til å ta imot enda flere.
12.Fylling opplyser at totre kvinner hver uke kommer til sykehuset for å søke hjelp.
13.Med muligheten for å spare opptil en 50lapp på en fylling, kan det lønne seg å kjøre ganske langt for å skaffe billig bensin.
14.Overlege Petter Fylling opplyser til Aftenposten at både svangerskap og fødsel gikk normalt, efter at det første forsøket på å få befruktet egg til å feste seg mislyktes.
15.Overlege Petter Fylling på fødeavdelingen på Ullevål uttalte dengang at han tvilte på at han selv ville ha gitt en slik tillatelse.
16.Professor Petter Fylling, som leder arbeidet med prøverørsbefruktninger ved Ullevål sykehus, ønsker å avdramatisere eksperimentene med befruktede menneskeegg.
17.Professor Petter Fylling ved Ullevål sykehus røber at flere gravide kvinner nå går rundt med sine voksende maver, og at svangerskapene forløper som de skal.
18.På møtet innledet også overlege Petter Fylling om behovet for og praktisk gjennomføring av in vitro fertilisering og embryooverføring.
19.Søppel fra Fredrikstad og omegn, og fra sommeren også Sarpsborg, vil bli brent i stedet for å ende på fylling.
20.Thorsen sier at det kan skje en ytterligere fylling av magasinene utover høsten hvis vi får rikelig nedbør, ellers vil forbruket for tiden være omtrent det som tilsvarer tilsiget til magasinene.
21.Ved fylling av dekksbrønnen har denne veggen hindret sjøen i å renne ut, og derved gjort fartøyets stabilitet dårligere.
22.holder Jon Fylling sin andre diplomkonsert i forbindelse med sin korledereksamen ved Norges Musikkhøgskole.
23.Økonomisjef Sølvi Fylling Frøyen Sølvi Fylling Frøyen (31) er ansatt som økonomisjef i Osramfabrikken.
24.De hadde 28. juli en fylling på 67,3 prosent mot 87,3 prosent på samme tid ifjor.
25.De store nedbørsmengdene over Østlandet den siste uken har bare i ubetydelig grad ført til øket fylling av magasinene, fordi nedbøren først og fremst kom i lavlandet.
26.Det er vel også tvilsomt om denne fordelen kan oppveie andre ulemper ved ppiller, sier Fylling.
27.Det skjer dessverre av og til ulykker, ikke minst under fylling av sprøytebeholdere og blanding av plantevernmidler.
28.Efter at Blåsjø i UllaFørreutbyggingen nå er under fylling, blir den norske magasinkapasitet på 73,6 milliarder kilowattimer eller 70 prosent av middels kraftproduksjon.
29.Eksempelvis vil en preparering og fylling med amalgam av en flate variere i pris fra 76 kroner til 103 kroner.
30.Et annet problem er at forbrenningsanleggene vil motta ukontrollerbare mengder farlig avfall og spesialavfall, som også idag går ulovlig til fylling selv om behandlingsanlegg finnes.
Le tue ultime ricerche