Norvegese-Italiano traduzione di gerilja

La Traduzione della parola gerilja da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

gerilja in italiano

gerilja
militærsksostantivo guerriglieri [mp], banda armata [f]
Sinonimi per gerilja
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Amerikanerne NTB snakket med kom stadig tilbake til det påståtte samarbeidet mellom mafiaen og Colombias venstreorienterte gerilja.
2.De faktiske - og vel kjente forhold er at det ikke finnes noen kurdisk gerilja eller annen organisert kurdisk motstandsbevegelse i Tyrkia.
3.Den afghanske gerilja har baser både i Iran og Pakistan, særlig i Pakistan.
4.Den ble støttet og finansiert av Israel og kjempet mot palestinsk gerilja i SydLibanon.
5.Den salvadoranske gerilja har tre kamerateam som lager propagandafilmer til hjemmebruk, ifølge et medlem av Radio Venceremos Film og TVkollektiv, geriljafrontens offisielle radio, som er intervjuet i New York.
6.Den venstreorienterte gerilja i El Salvador vil at Willy Brandt skal være en av garantistene for sikkerheten under forhandlingene med regjeringen mandag, men forslaget ble avvist av president Jose Napoleon Duarte.
7.Dertil har det nøytrale Costa Rica i lengre tid spilt en meglerrolle mellom regjering og gerilja i El Salvador.
8.Det ble fremholdt at flyktningeleirene var operasjonsbaser hvorfra den guatemalske gerilja foretok sine fremstøt.
9.Det er et lyspunkt at USA øker sin våpenhjelp til den afghanske gerilja, selv om beløpene det dreier seg om ikke monner stort i en krigssituasjon.
10.Det er fjerde gang siden midten av desember at den sentrale del av Chile blir mørklagt av gerilja, som kjemper mot det ti år gamle militærregimet til president Augusto Pinochet.
11.Det er første gang sovjetisk presse nevner det som alle vet i vest : at det er helikoptre som utgjør stammen i SovjetUnionens krig mot den afghanske gerilja.
12.Det mest kjente av disse fremstøt var det som på våren og forsommeren ble rettet mot Massouds gerilja i Pansjirdalen efterat våpenhvilen der ble avbrutt.
13.Dette er en skjebne som blant annet ser ut til å ha rammet Massouds gerilja.
14.Du lever innemurt i vold, aldri tilfreds, ikke engang når krigersk gerilja blir til krig.
15.EN ny og spennende utvikling er innledet i borgerkrigsherjede El Salvador efter at president Jose Napoleon Duarte og lederne for den marxistiske gerilja er blitt enige om å møtes til forhandlinger førstkommende mandag.
16.En anonym person sa i en telefonsamtale med det franske nyhetsbyrået AFP at studentene tilhørte en MarxistLeninistisk gruppe som kaller seg" Det iranske folks frihetskjempende gerilja".
17.Faren er at dette kan bli oppfattet som en så utilgivelig krenkelse av hellig grunn at det vil lede til gerilja og borgerkrig i full målestokk.
18.For de fleste står begrepet" gerilja" som noe mer legitimt og akseptabelt enn" opprørsstyrker".
19.Forøvrig oppfatter jeg oss ikke som noen gerilja, men en gruppe i partiet som arbeider utfra partiets program i forholdet til Høyre.
20.Gerilja og ikkevoldsmotstand skal gjøre landet så ufordøyelig for en motpart at denne vil betenke seg på å angripe.
21.Gerilja på den gamle måten er ikke nok til å møte dagens utfordringer, mener den nye ledelsen.
22.Hadde den nåværende gerilja i Afghanistan hatt slike våpen i tilstrekkelig mengder, måtte sovjetinvasjonen mislykkes omgående om Sovjet ikke øker innsatsen til en millionhær.
23.Her og der kan man støte på en isolert sovjetisk eller sovjetstøttet utpost, omgitt av gerilja eller ingenmannsland på alle kanter.
24.Hva som fremfor alt synes å volde bekymring i Moskva og Kabul, er de nye og moderne våpen som en bedre utdannet gerilja nå åpenbart får.
25.I et svar i Aftenposten 26. november, undertegnet Henry Notaker og Dan Børge Akerø, NRK / Fjernsynet, under overskriften" Fr. Fr. Gundersen bør beklage..." fastslår disse at de som utenrikspolitiske medarbeidere i Dagsrevyen med særlig ansvar for LatinAmerika har brukt betegnelsen" gerilja" når det gjelder El Salvador.
26.I motsetning til flere andre land i SydøstAsia er den revolusjonære gerilja på Filippinene på fremmarsj.
27.I tillegg har det som måtte finnes av effektiv sentralmakt forlengst brutt sammen i disse deler av Afghanistan, og den eneste myndighet som eksisterer er den som blir utøvet av vekslende gerilja og stammehøvdinger.
28.INFORMASJONENE som nå kommer fra Afghanistan bekrefter at de sovjetiske styrker er på fremmarsj mot en vikende gerilja.
29.Ifølge artikkelen skal de to, Igor Rykov og Oleg Khlan, har sagt at de ikke deserterte, men ble tatt til fange av afghansk gerilja i juli ifjor.
30.Italiensk politi var raskt på plass, og det endte i ren" gerilja" mellom politi og bråkmakere.
Le tue ultime ricerche