Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave gjenklang. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jean Marie" taler et sprog som vinner gjenklang hos den alminnelige franskmann, som har fått de store nordafrikanske innvandringsbølger rett inn i sine gater - og er vettskremt og lei.
2.Rop fra en taus generasjon", som boken heter, var likevel et innlegg som ga gjenklang i debatten om vår behandling av gamle mennesker.
3.Arbeidet i LVF får kanskje liten gjenklang i den norske kirke, selv om vi aktivt deltar gjennom blant annet mellomkirkelig råd.
4.Det er en enestående oppmuntring at min datters verk vekker gjenklang i Norge, for Norges stemme høres over hele verden, sier han.
5.Efter 1968opprøret vant han av en eller annen grunn stor gjenklang, særlig hos de unge.
6.Annonseringen av det første selvbyggerfeltet vant overveldende gjenklang.
7.Da bommen kom, startet lurvelevenet, der mesteren selv bidro med gjentatte indianerhyl som ga gjenklang mellom fjellene på Igman.
8.Dag Breiby, ti år, synes det er rart med gjenklangen i understrengene, men klassekameraten Jonas SmithAmundsen kan fortelle at hjemme hos ham har de en gammel telefon i kjelleren som også gir sånn fin gjenklang...
9.Dempede stemmer gir gjenklang bortefter skiftebåsene.
10.Den svenske forfatteren Jan Myrdals krasse skildring av sin smertefulle oppvekst hos sine berømte foreldre har ført til en strid som har gitt gjenklang også i våre aviser.
11.Dersom innstillingens tanker også skulle vinne gjenklang og gi et stortingsflertall, ser ikke Fossum bort fra at det vil bli nødvendig for dagspressen å kreve mer statsstøtte.
12.Det betyr også at det kanskje efterhvert er større gjenklang for Oslo Næringsselskaps forslag om å samarbeide med Akershuskommunene om opparbeidelse av industriareal slik det tidligere er foreslått i forbindelse med planene for Heia industriområde i Fet.
13.Det er ingen tvil om at på det nuværende tidspunkt er dette løfter og formuleringer som vinner gjenklang blant velgerne.
14.Det er iår 10 år siden Gro Harlem Brundtland ble miljøvernminister i Norge, og hun forteller meget engasjert om hvilken innsats som var nødvendig for å vinne gjenklang for betydningen av miljøvernarbeidet både nasjonalt og internasjonalt.
15.Dette at individet kan føle seg fremmedgjort fra samfunn og produksjon også under sosialismen - noe Marx mente ville være uunngåelig i kapitalistlandene - er et syn som synes å ha vunnet gjenklang blant adksillige intellektuelle og ungdom under utdannelse.
16.Dette er vel en gjenklang av romernes møte med Hannibals elefantstyrke, de 37 kjempedyrene som han klarte å buksere over Alpene.
17.Disse må nemlig" treffe", for å vinne gjenklang.
18.During har hatt ideer om komedier av denne" sosiologiske" typen før, uten å vinne gjenklang.
19.Egypts president Hosni Mubarak fant ingen gjenklang for sitt ønske om at EFlandene skal bekrefte sin kjente" Veneziaerklæring" om MidtØsten under sitt tre dager lange Bonnbesøk, som ble avsluttet fredag.
20.HOLDNINGENE i den amerikanske Kongressen vil møte gjenklang i vårt eget folk.
21.Han kunne lytte og forstå, han var saklig og redelig i alle forhold, og han utstrålte en menneskelig varme som gjorde at vi alltid fikk kontakt og gjenklang.
22.Hans oppfordring om stans i utplassering i øst og vest kunne vært slagord hentet fra vestlige fredsbevegelser, slagord som ikke har vunnet gjenklang i Moskva.
23.Heller ikke vant hans harde linje overfor SovjetUnionen kinesisk gjenklang - i hvertfall ikke offisielt.
24.Høyres argumenter om fordeling av de eksisterende ressurser og behov for innsparinger fikk ingen positiv gjenklang.
25.I de sterkeste partiene skapte gruppen handling, visuelle uttrykk som gav gjenklang og medlevende fantasi.
26.I dette har vi gjerne møtt referanser til eller gjenklang av den verden vi har rundt oss, og gjennomarbeidelsen - omformingen - i hans bilder har alltid virket grundig.
27.I vår ideverden, preget av tidligere århundrers samfunnstenkere, er politikerne personer som ut fra grundig saklig og faglig kjennskap fatter beslutninger med gjenklang i folkemening og rettsoppfattelse.
28.Kan vi da vente gjenklang når Oslo blir nevnt ?
29.Kravet om frihet, likhet og brorskap vant stor gjenklang i det norske folk.
30.Max Beckmann vant gjenklang med sine bilder i USA, der han fant den store friheten - efterat han en menneskealder hadde kjempet for å redde i det minste en liten frihet for sin egen person og sin egen kunst.