Norvegese-Italiano traduzione di gjentas

La Traduzione della parola gjentas da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

gjentas in italiano

gjentas
hendelseverbo ricorrere, ripresentarsi, rinnovarsi, ripetersi
  matematikkverbo ripetersi
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Motivet gjentas til overmål i epistlene.
2.Festivalen var så vellykket og populær, at vi bestemte oss for at dette måtte gjentas.
3.I dette spørsmål bør nå alle parter forholde seg slik at det kan oppnås maksimal tillit og slik at man senere unngår at slike uoverlagte hendelser gjentas og utnyttes på en slik måte som nå er tilfelle, sa Lomeiko.
4.Jeg mener dette er misbruk av offentlige midler, og må ikke gjentas, skriver revisor, og viser til rådmannens kommentarer til en bystyresak ifjor om servering av alkohol i kommunal regi.
5.Meningen er at vaksinene skal gjentas når immuniteten har gått ut.
6.Og det ser ut til at fredsprisen må gjentas for å kunne virke efter sin hensikt.
7.1970årenes feil med bruk av oljepenger på forskudd, må ikke gjentas.
8.Budskapet er ikke nytt, men det er utvilsomt både nyttig og nødvendig at det gjentas.
9.Bønneritualet gjentas, han berører pannen og brystet med foldede hender, smyger så på seg et par uvanlige sandaler, laget av tre.
10.DERFOR kan selv enkle kjensgjerninger om norsk sikkerhetspolitikk ikke gjentas for ofte.
11.DET kan neppe gjentas for ofte at viljen til å føre en konsekvent og langsiktig økonomisk politikk vil være bestemmende også for våre muligheter til å møte de oppgaver og problemer vi stilles overfor innen sosial og helsevesenet.
12.De jugoslaviske skuespillere - hvis ukjente navn her ikke skal gjentas - gjorde alle en fin innsats i regissøren Emir Kusturicas helhetskonsept.
13.De spareobligasjonene Finansdepartementet og Norges Bank la ut ifjor, og som gjentas nå, har en rente på syv prosent som er skattepliktig på linje med andre renteinntekter, mens det er en bonus på toppen som er skattefri.
14.Demonstrasjonen skal gjentas torsdag.
15.Den ble første gang vist på Høvikodden søndag, men gjentas senere i måneden i Ridehuset.
16.Den gjentas rundt fem ganger i løpet av en åtte timers søvnperiode.
17.Den kanskje viktigste samtalen bør arrangeres ca. en uke efter dødsfallet, og samtalene gjentas regelmessig i tiden som kommer.
18.Denne mosten pumpes opp til toppen av tanken, og prosessen gjentas noen ganger.
19.Det er med pressestøttedebatten som med annen offentlig debatt, at enkelte påstander kan gjentas så ofte og lenge at de aksepteres som rette !
20.Det er også nødvendig, men skal ikke gjentas her.
21.Det fremgår av de endelige resultatene at valget vil måtte gjentas i 85 av de ialt 24 517 valgkretser, fordi mindre enn 50 prosent av de stemmeberettigede stemte.
22.Det gjentas at denne regulering gjelder bare frem til skoggrensen.
23.Det gjentas dessuten at regjeringen vil redusere landets budsjettunderskudd, samtidig med at den holder Japans økonomiske vekst på stø kurs.
24.Det hjelper ikke at det gjentas - virkeligheten er en annen.
25.Det kan høres ut som en unødvendig advarsel, men ifølge Thoresen kan den ikke gjentas for ofte.
26.Det tåler å gjentas : det er faktisk trivelig på Øvrevoll med flisbaneløp, godt opplyst en mørk høstkveld.
27.Dette er elementært - men det bør like fullt gjentas foran morgendagens debatt, hvor anklagene om at tiltakene er for få og utilstrekkelige allerede står i kø.
28.Dette uhyre populære arrangement gjentas søndag fra kl. 11 til kl. 16.
29.Disse anklagene, som nå gjentas med ny styrke, er tidligere blitt avvist på indonesisk hold som" ondsinent, falsk propaganda".
30.Disse kloke ord kan med stor rett gjentas av dagens 90årsjubilant.
Le tue ultime ricerche