Norvegese-Italiano traduzione di holde

La Traduzione della parola holde da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

holde in italiano

holde
generellverbo tenere
  sitteplassverbo tenere, tenere libero, riservare
  anklagelseverbo reggere
  anstrengingverbo sostenere, mantenere
  taleverbo tenere, pronunciare, fare
  posisjonverbo tenere
  formålverbo durare
  holde framverbo tenere, ritenere, contenere, trattenere
Sinonimi per holde
Termini derivati da holde
anholde, anholdelse, holde tilbake, tilbakeholden, tilbakeholdenhet, auksjonsholder, holde seg fra, avholde seg, avholde seg fra, avholdenhet, beholde, beholde noen i syne, beholder, bibeholdende, bokholder, bokholderi, bussholdeplass, brystholder, en som holder strengt på disiplinen og tror på denne, erholde, erholde fra, erholde skadestand, fastholdende, framholde, framholde med utmerkelse, framholdende, vertshusholder, kvinnelig vertshusholder, holde fra land, holde borte, holde et øye med, holde fast, holde fast ved, holde fast ved sine krav, holde hardt, holde hardt inntil seg, holde hemmelig, holde i god stand, holde seg, holde sammen
holde inne, holde tritt med, holde kontakten med, holde fram, holde i varetekt, holde lengere enn, holde med, holde med om, holde nede, holde under nært oppsyn, holde øye på noen, holde, holde på å dø av kjedsomhet, holde på å ta slutt, holde på avstand, holde på med, holde seg borte, holde seg borte fra, holde seg fast ved, holde seg gjemt, holde seg ifra, holde seg på defensiven, holde seg til, holde seg til emne, holde seg til reglene, holde seg til saken, holde seg til sine prinsipper, holde seg unna, holde seg utenfor, holde seg våken, holde skadeløs, holde sand, holde stille, holde tale, holde til høyre, holde til venstre, holde kjeft med, holde opp, holde oppe, holde ut, holde ute, holde utkikk etter, holde vakt, holdeplass, holde på å ødelegge noe, helt avholden, helt og holdent, hemmeligholde, hemmeligholdelse, høytideligholde, husholder, husholderske, utholdende, inneholde, ikke kunne holde, ikke klarer å holde fingrene i kontroll, klarer ikke å holde ut mer, kvinne som holder disiplin, mann som holder disiplin, uutholdelig, underholde seg, selvopprettholdelse, som holder vogner sammen, som holder på å bli skallet, stattholderskap, taxiholdeplass, tittelholder, tvinge noen til å holde sitt løfte, unnaholde, underholde, underholde med, underholdende, underholder, oppholdende, oppholde med løfter, oppholde seg, opprettholde, opprettholdende, utholdelighet, utholde, utholdelig, vedholde, vedholde lufttrykk, avholde, bibeholde, blåholde, fastholde, forbeholde, foreholde, forholde, fremholde, helligholde, husholde, husholdere, misligholde, niholde, oppholde, overholde, sammenholde, tviholde, vedlikeholde, avholdende, bagasjeholder, bysteholder, forbeholden, forbeholdent, foredragsholder, forholde seg, hofteholder, holde av, holde igjen, holde med klær, holde opp med, holde seg fast, holde seg til fakta, holder, legge forholdene til rette, misligholdelse, måteholden, oppholde en, overholdelse, person som holder streng disiplin, holdenhet, sokkeholder, tilbakeholdelse, uforbeholden, utholdenhet, kursholder, renholder, vannbeholder, pengeholder, valutaholder, holden, tilbakeholde, holde sin hånd over, ordholden, glassbeholder, søppelbeholder, holde leven, holde et intervju, umåteholden, holde bryllup, holde i hånda, holde en forestilling
Esempi con traduzione
Ja, det har skjedd mye, hvorfor nå jeg sier jeg også: "Jeg kan ikke lenger holde tritt."
Kina trenger for å skape femten millioner nye arbeidsplasser årlig bare for å holde tritt med befolkningsveksten.
Altri esempi
1.Ambassadørakademiet" viste hvordan de vordende ambassadørene øvet seg på å gå på røde løpere, holde coktailglasset riktig og en mengde andre nødvendigheter for det diplomatiske arbeide.
2.Blokaden", eller NBFs oppfordring til medlemmene om ikke å søke stillinger i den nye banken, kom efter at Oslobanken kunngjorde at den vil holde åpent om lørdagene de siste ukene av inneværende år.
3.De har vist seg å holde mer enn produsenten ville love.
4.De heroiske mujaheddin, som med antikverte håndvåpen og en enorm offervilje har greid det utrolige : å holde stand mot verdens største militærmakt i over fire år, blir kalt" banditter og terrorister".
5.Dermed fritas befolkningen ansvaret for sin egen helse, og mange gidder kanskje ikke selv bidra til å holde seg noenlunde friske.
6.Det er ophavet til vore, Frostatingsmændenes (Gulatingsmændenes osv.), love, som er ophav til alt godt, at vi skal holde og have den kristne tro.
7.Det finnes egentlig knapt med argumenter for å holde oppe skjevhetene i dagens valgordning.
8.Det sier du bestandig - men er det bare barna som skal holde et løfte ?
9.Det skapes et inntrykk av at nevnte representanter ikke klarer å holde tingene ut fra hverandre.
10.Du må være klar over (til jentene) at det ikke er så lett å holde en gutt på avstand når dere er alene i en leilighet eller alene ute i den store skogen, som når dere er sammen med andre.
11.Ekkovirkningen av et arbeide som litteraturhistorien kan holde seg levende meget lenge.
12.En gift Kvindes Bekjendelser og Brev til sin Venninde", kan man tenke seg at damen helst ville holde for seg selv i den puritanske tiden, og også" En Kvinde"," Matty", og" En ung Dame" foretrakk altså anonymitetens trygghet fremfor offentlighet.
13.En kan neppe regne med at en slik bestemmelse vil få stor praktisk betydning, - dertil vil nok partene vite å holde sitt forhold for godt skjult.
14.Er det ett spørsmål denne regjeringen må holde seg langt borte fra, er det vårt forhold til EF.
15.Er det virkelig mulig å holde frie valg i Nicaragua ?" spør Aftenposten i en lederartikkel forleden dag.
16.Germa Lionel" ble holdt tilbake i Tripoli fra 11. mai til 17. juli, og i noten som mandag ble overlevert i Oslo til lederen for Libyas representasjon i København, blir det understreket at det ikke var noen grunn til å holde skipet tilbake.
17.Han vil uansett bli en hard nøtt å knekke i OLbakkene, men han kan da ikke holde på den kanonformen han har inne nå helt frem til OL," mente oppgitte konkurrenter under hoppuken.
18.Hvor mye må vi alle legge i felles kasse for å holde sysselsettingen oppe ?
19.Innlegg av den karakter som klageren ønsket plass for skal ifølge retningslinjene i Vær varsomplakaten ha et rimelig omfang, holde seg til saken og ha en anstendig form.
20.Inntil nå har nordmenn som har vært interessert i å holde seg orientert om den generelle medieutviklingen, måttet satse på ulike typer bransjeorganer og såkalte newsletters".
21.Jeg synes det må være unødvendig å lukke fakultetet så lenge det er mulig å holde forelesninger (eventuelt i to puljer) på Ullevål stadion".
22.Jeg vil signalisere at det nå begynner å haste med en prinsippavgjørelse, slik at en i planleggingssammenheng vet hva en har å holde seg til.
23.Kvinne, offer eller medspiller ?" spør Nina Karin Monsen i det foredrag hun skal holde i Asker kvinnepolitiske debattforum på Venskaben onsdag 29. februar.
24.Lederen for et demontrasjonstog fra Youngstorvet til Stortinget fikk i en flere minutter lang sending anledning til å fremstå med sterk kritikk av kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal, med oppfordring til alle sosialister om å støtte opp omkring det planlangte demonstrasjonstoget, med angivelse av nøyaktig klokkeslett for når toget skulle starte og med reklame for et møte og en tale lederen selv skulle holde i forbindelse med arrangementet.
25.Menneskemuren", Wall of NDjamena, er oppsamlingssentra i en ring fire mil rundt byen for å holde folk tilbake.
26.Mødrene" her forsøker også å holde i hevd de gamle nepalske skikker og tradisjoner, så barna kan føle at de både tilhører en familie og en nasjon.
27.Nynorskfolket kan gi sine ord de kjønn de måtte ønske for oss men de får piskadausen holde seg unna riksmålsformene i sin jakt på nye hokynsord !
28.Nyproteksjonisme" ble en realitet selv om den kanskje vel så meget tok sikte på å subsidiere eksportindustrien som å holde importen ute.
29.Når Breivik hevder at det ikke er uvanlig at det betales opptil 16 % i renter, så er det en usannhet som en leder for en bank burde holde seg borte fra.
30.Når utgangspunktet er galest..." kunne man være fristet til å sitere når Arbeiderbladet med sensasjonstyper 15 / 6 på 1. side kan opplyse at" Benkow skylder deg 4000 kroner", dersom han skal holde sitt skatteløfte fra 1981.
Parole simili

 
 

holde come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) holdeholdendeholdt
Indicativo
1. Presente
jegholder
duholder
hanholder
viholder
dereholder
deholder
8. Perfetto
jeghar holdt
duhar holdt
hanhar holdt
vihar holdt
derehar holdt
dehar holdt
2. Imperfetto
jegholdt
duholdt
hanholdt
viholdt
dereholdt
deholdt
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde holdt
duhadde holdt
hanhadde holdt
vihadde holdt
derehadde holdt
dehadde holdt
4a. Futuro
jegvil/skal holde
duvil/skal holde
hanvil/skal holde
vivil/skal holde
derevil/skal holde
devil/skal holde
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha holdt
duvil/skal ha holdt
hanvil/skal ha holdt
vivil/skal ha holdt
derevil/skal ha holdt
devil/skal ha holdt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle holde
duville/skulle holde
hanville/skulle holde
viville/skulle holde
dereville/skulle holde
deville/skulle holde
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha holdt
duville/skulle ha holdt
hanville/skulle ha holdt
viville/skulle ha holdt
dereville/skulle ha holdt
deville/skulle ha holdt
Imperativo
Affermativa
duhold
viLa oss holde
derehold
Negativa
duikke hold! (hold ikke)
dereikke hold! (hold ikke)
Le tue ultime ricerche