Norvegese-Italiano traduzione di ideologisk

La Traduzione della parola ideologisk da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ideologisk in italiano

ideologisk
filosofiaggettivo ideologico
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Kanskje parolen" Bedre rød enn død" gir uttrykk for en ideologisk ønsketenkning som også De er smittet av ?" - og her sjønner jeg ikke hva hun mener, men siden hun tydeligvis ikke skjønner hva jeg mener, kan jeg jo hjelpe henne litt på vei.
2.Marta Karpati, personaldirektør ved de store papirverkene i Budapestbydelen Csepel, gir dette pragmatiske svar på et" ideologisk" spørsmål.
3.ideologisk grunnlag har Venstre avvist at de politiske motsetninger i Norge kan fanges opp av en tradisjonell rødblå konfliktmodell.
4.Tur retur" og" Svart sol", som også ble vist i Venezia, er eksempler på hans" konkrete" stil, maskinlignende, båndformede metallmennesker i et abstrakt rom hvor konflikt og fare og trusel om utslettelse også får en generell og mindre entydig ideologisk karakter.
5.Både Unge Venstre og Venstre har godt av å få en ideologisk debatt nå.
6.De jødiske organisasjoner og deres ledere var følelsesmessig såvel som ideologisk så opptatt av sine egne interne stridigheter, og sine forsøk på å dominere, at nødvendigheten av å komme jødene i Tyskland til unnsetning ble, om ikke ignorert, så iallfall grovt undervurdert, het det i den første rapport.
7.Det hender ikke særlig ofte at ideologisk overbevisninger er motivet for å la seg verve.
8.Det ville ha skapt en kjempemessig ideologisk debatt som nok ville ha gått på StatKirkestyret løs.
9.FPU har et ideologisk grunnsyn som hverken kan sammenlignes med konservatisme eller sosialisme.
10.Jeg ser frem til en ideologisk og politisk debatt, ikke for å skape motsetninger, snarere tvert imot.
11.Jeg var den gang ideologisk knyttet til Arbeiderpartiet, og det var for å beskytte partiet at vi brente papirene, sa tiltalte i retten.
12.Jeg vil nå forsøke å komme i gang med ideologisk grunnlagsarbeide.
13.Men jeg vil understreke at for oss er ikke spørsmålet om offentlig eller privat drift av institusjoner eller produksjon av varer og tjenester noe ideologisk spørsmål.
14.Sterkt nasjonalistiske israelere med en klar ideologisk overbevisning, født og / eller oppvokst i Israel og med erfaring fra landets hær, fortrinnsvis i en stridende enhet.
15.Trygve Bratteli har også vært den som best har formulert en ideologisk holdning til Europaspørsmålet.
16.Vi er idag vitne til en ideologisk oppløsning av samfunnets grunnleggende etiske normer.
17.Vi vil utgi et søkende tisskrift som garanterer åpenhet, i en tid hvor det letes efter mål og mening, og hvor det synes stadig mindre meningsfylt å plassere seg i en ideologisk eller politisk bås med alle sine holdninger.
18.Aftenpostens lederskribenter derimot, benytter nå Amnestys viktige dokumentasjon av eksemper på rettsvilkårlighet i Kina til et ideologisk stormløp mot sosialismen som system.
19.Akkurat dette må ikke oppfattes på noen innviklet måte, for bakgrunnen for ideologisk forandring hos en skribent er ikke merkeligere enn at politikere stadig må forandre seg.
20.Alle partiorganisasjoner ble oppfordret til en" fullstendig ideologisk og politisk mobilisering".
21.Aller vanskeligst er det å bryte inn i en fast, ideologisk bundet organisasjon.
22.Allerede for fire år siden tapte demokratene flertallet i Senatet, samtidig som en republikansk gevinst på 31 mandater i Representantenes hus skaffet Reagan en" ideologisk majoritet" bestående av republikanere og konservative sydstatsdemokrater.
23.Anderledes forholder det seg med stater med en sterk ideologisk betinget styring av åndslivet.
24.Andropov var opptatt av at soldatene skulle få ideologisk opplæring og bli styrket i sin fedrelandskjærlighet, sa Ustinov.
25.Arne Ekeland har selv så tidlig som i 1965 (et intervju i" Friheten") tatt et oppgjør med rent ideologisk funderte holdninger til bildende kunst.
26.Avisen skriver at de fleste som kjenner Treholt er tilbøyelige til å utelukke ideologisk sympati eller utpressing som motiv.
27.DET var nok intet utslag av ideologisk avvik som fikk Günter Mittag til å la seg oppvarte av forbundskansler Helmut Kohl.
28.De konservative arabiske regime ser dessuten med skepsis på hans ideologisk farvede diplomati.
29.De mongolske tradisjoner ble motarbeidet for å fremme ideologisk renhet.
30.Den nye sjukelønnsordninga er også en del av en større ideologisk og politisk offensiv, der sosiale nedskjæringer kommer tettere og tettere.
Le tue ultime ricerche