Norvegese-Italiano traduzione di innbilde

La Traduzione della parola innbilde da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

innbilde in italiano

innbilde
bøkerverbo rilegare
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jeg sover helt naken for å innbilde meg at De er hos meg, og når jeg våkner er det liksom ikke helt det sam me -.
2.På grunnlag av det begrensede materiale som foreligger, er det lettere å forestille seg situasjoner hvor (den sovjetiske) nordflåten kan bli slått tilbake og et akseptabelt minstemål av sjøbårne forsyninger kan bli bragt over Atlanterhavet, enn å innbilde seg et vellykket forsvar av sentralavsnittet mot en sovjetisk offensiv.
3.Ikke på noen måte kan noen innbilde seg at det kan være mulig for arabere å sette seg ned for å snakke med Israel så lenge forholdene er slik de er.
4.Vi fulgte teksten i Det gamle testamente fra dag til dag og prøvde å innbilde oss hvordan det var dengang 600 000 mann foruten kvinner og barn oppholdt seg i disse trakter.
5.At barn dessuten er mestre til å blande, opplevde og innbilde inntrykk, bekrefter bl.a den fjærløse, ubestemmelige krysning mellom sjøfugl og ubåt i overflatestilling, som i gult og blått allerede pryder veggtavlen i Vigelandmuseets" barneværelse".
6.De er under torturen blitt fortalt om og om igjen at de er sinnssyke, at alle i fengselet blir det og at de ikke må innbilde seg at de er noen unntagelse.
7.De innbilder seg, og prøver å innbilde oss andre, at" direktørene" og" nullskattyderne" skal få svi.
8.De skal føle seg avslappet, kanskje innbilde seg at det er sol og blå himmel - og fugler som synger.
9.Det er bare målfolk som kan innbilde seg at kjærlighet til nynorsken kan skapes ved pinefull tvang !
10.Det første året forsøkte jeg stadig å innbilde meg at jeg var frisk.
11.En dag falt jeg på hodet ned kjellertrappen med favnen full av flasker og prøvde å innbilde folk at jeg hadde kollidert.
12.Et drøyt, men nødvendig likestillingsskritt for Ola, som bør slutte å innbilde seg at den er til for den feminine befolkningsdel alene og at det går på maskulinitetens spesialiteter løs å bevege seg inn i parfymetunge skjønnhetshus.
13.Ett år foran en valgkamp hvor Arbeiderpartiet ventes å ville innbilde det norske folk at velferdsstaten raseres totalt, påpeker Romøren kjettersk at hovedårsaken til at enkelte fylker sliter med store driftsunderskudd på helsesektoren er at man har bygget - eller planlegger å bygge - opp en sykehusstruktur av et omfang og av en spesialiseringsgrad som langt overstiger befolkningens behov.
14.Han og hans likesinnede bør ikke innbilde seg og andre at Norge står under beskyttelse av en spesiell lykkestjerne som vil sørge for fortsatt hell når det gjelder å bevare friheten.
15.Han var utvilsomt en rasist, selv om han greide å innbilde skolemyndighetene noe annet.
16.Herfra kunne man innbilde seg å se til verdens ende.
17.Hun skal ikke innbilde seg at hun er noe.
18.Ifølge Jeeves - Wodehouseskikkelsen som funksjonerer som" a gentlemans gentleman" og så langtfra er en vanlig hovmester, slik Aftenpostens påskenummer prøvde å innbilde leserne, skal inntak av fisk være befordrende for de små grå cellene.
19.Ingen bør bare innbilde seg at en Arbeiderpartiregjering ville ha markert seg mer realt.
20.Man forsøker til og med å innbilde finnene den tanke at det finnes en slags fare fra øst, sa Romanov.
21.Man må bare ikke innbilde seg at den nåværende ledelse i Vegdirektoratet er avansert til en høyere forståelse av legalitetens betydning i en stat som gjerne vil gå for å være en rettsstat, i Vegdirektoratet gjelder fremdeles G.S.G. Riktignok har vi fra 1 / 1 1964 veilovens 27, som legaliserer oppkrevning av bompenger.
22.Men bedriften som står i den strie elv må ikke innbilde seg at det ligger smulere farvann foran.
23.Men det var blitt umulig å innbilde seg at vi, i evangeliene, har en så å si fotografisk gjengivelse av Jesu liv.
24.Nå må ingen innbilde meg at den danske ministers kongstanke om ferieskatt kun ble i Danmkar.
25.Og dessuten må du ikke innbilde deg at mamma ikke er glad i deg.
26.Og ingen må innbilde seg at pikene er noe bedre enn guttene...
27.Og la oss ikke prøve å innbilde oss at alle er like !
28.Selvsagt har eierne bidratt med innskudd til disse store utbetalingene, og ingen skal innbilde seg selv eller andre at det er" billig" å være hesteeier.
29.Vi kunne med litt fantasi innbilde oss at vi befant oss under havets overflate, der fisker i isopor, krabber og brennmaneter hang ned fra taket.
30.Vi må ikke innbilde oss at de store overføringer vi driver med idag, er av hensyn til beredskapen, sa Egil Bakke.
Le tue ultime ricerche