Norvegese-Italiano traduzione di isolasjon

La Traduzione della parola isolasjon da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

isolasjon in italiano

isolasjon
teknisksostantivo isolamento [m], isolante [m], materiale isolante [m]
Esempi con traduzione
Dette emballasjemateriale gir termisk isolasjon.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det som så langt kan konstateres er at da Fengselsstyret traff sitt vedtak 18. oktober 1983, ikke forelå skriftlige erklæringer fra sakkyndige om at Per Busk var påført psykiske skader på grunn av langvarig isolasjon.
2.The Wall" var hans marerittversjon av sin opplevelse av isolasjon, sviktende kommunikasjon og depresjoner.
3.Ut fra de opplysninger Fengselsstyret alt hadde om Per Busks tilstand og det alvorlige inngrep det var tale om, burde hans psykologiske helse vært nærmere undersøkt før avgjørelsen ble tatt om ytterligere isolasjon.
4.Den løgn, forfølgelse og isolasjon de to er blitt utsatt for viser på en avskyelig måte hvilken situasjon anderledes tenkende er henvist til i en kommunistisk diktaturstat.
5.Det har ikke vært lett for pårørende å si ja takk til tilbud som skaper avstand og isolasjon mellom den utviklingshemmede og familien, sier fylkeslagets formann.
6.Det påstås at det gis tilfeller av uberettiget isolasjon ?
7.For en slik isolasjon nører samtidig opp under nasjonalistiske tendenser og fører i visse kretser til enda hardere holdninger.
8.Har forsvareren anmodet om noen form for lettelser i Treholts isolasjon fra omverdenen ?
9.Når det gjelder det omstridte Kretsfengselet er man i ferd med ombygging av celler og med å få bedre tilbud av inne og uteaktiviteter, bedre besøksavdeling og med å foreta en oppdeling av anstalten i mindre enheter, som igjen vil føre til mindre bruk av isolasjon og større grad av fellesskap.
10.Selvfølgelig, men det innebærer ingen isolasjon av jegbevisstheten, som vi eksempelvis finner hos Husserl og andre fenomenologer.
11.Ved vurdering av hvilke oppfordringer Fengselsstyret i denne situasjon hadde fått til å kreve nærmere undersøkelse, må også tas i betraktning myndighetenes alminnelige kjennskap til Per Busks soningsforhold og tidligere eneromsplasseringer, og til de rent fengselsfaglige kunnskaper man satt inne med om skadevirkninger av slik langvarig isolasjon.
12.Vi ser en økende grad av isolasjon av mennesker i dagens samfunn, sa Gynt Krag, og la til at det som er god boligpolitikk, også er god sosialpolitikk.
13.Antarktisekspedisjonen er også ledd i Kinas åpning mot omverdenen efter sin fremmedfiendtlige isolasjon i Maotiden.
14.Arne Treholts forsvarer, advokat Ulf Underland har tidligere reist kritikk mot politiet, fordi han mente at den isolasjon hans klient er blitt underlagt efter brevsmuglingen fra Drammen kretsfengsel, var i strid med rettens tidligere kjennelse.
15.Bare på bakgrunn av det regelverk kan man si at den isolasjon som Per Busk har vært utsatt for, er oppsiktsvekkende og grotesk.
16.Boligen som omtales i denne artikkelen ble tegnet for to familier, eventuelt med enslige forsørgere, og skulle gi grunnlag for samhørighet familiene imellom uten å glemme behovet for isolasjon for den enkelte familie og for det enkelte individ.
17.Busk har fått psykiske skader som følge av soning i isolasjon.
18.Busk satt isolert i fengselet, og det er i det hele tatt foruroligende at Fengselsstyret ikke kjenner til hva som foregår i fengslene når det gjelder isolasjon.
19.Da hadde landets regjering tilkjennegitt at den ønsket å få en sprekk i det skall av internasjonal isolasjon som den plasserte seg i efter at reformkommunismen fra 1968 var blitt fullstendig kvalt.
20.De aller fleste kan lokkes ut av sin selvvalgte isolasjon og kontaktløshet og begynne å funksjonere normalt.
21.De færreste her hjemme er vel klar over at Sakharov til tross for den isolasjon, de umenneskelige lidelser og de sykdommer Gorkijeksilet har påført ham utrolig nok har vært meget produktiv i denne mest tragiske fasen av sitt liv.
22.De har hittil stort sett stilt bakerst i køen i mengden av organisasjoner for funksjonshemmede, og kjemper med felles problemer som isolasjon og manglende kunnskaper om det offentlige hjelpeapparat.
23.De to motsetninger, fellesskap og isolasjon, må begge innpasses i en god bolig.
24.De visne bladene gir en effektiv isolasjon som beskytter de indre delene mot nattefrost.
25.Den er med på å stake ut kursen for et Kina i fortsatt fremgang, et land som på en bemerkelsesverdig måte ga seg i kast med å bryte selvpålagt isolasjon som for bare ti år siden lot til å være fullstendig kompakt.
26.Den form for isolasjon som Berlinguer dermed havnet i, søkte han å bryte gjennom kontakter med sosialdemokrater i VestEuropa, og med jugoslavene.
27.Den kontaktløshet og isolasjon som dette i sin tur skaper, får bre seg uhindret.
28.Den nydannede foreningen støtter fangene på Oslo kretsfengsel avdeling B i deres aksjoner og i kravet om øket rettssikkerhet og mindre bruk av isolasjon.
29.Den påfallende unionsavtalen - som langtfra er Gadafis første forsøk på å bryte sin isolasjon i den arabiske verden - følges med adskillig bekymring av Marokkos vestlige allierte.
30.Den spionsiktede Arne Treholt er igjen gjenstand for like streng isolasjon som da han ble arrestert i januar.
Le tue ultime ricerche