Norvegese-Italiano traduzione di isteden

La Traduzione della parola isteden da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

isteden in italiano

isteden
generellaltro piuttosto, invece
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Regjeringen har lidt nederlag gang på gang, og når den ikke går av, må man forvente at den isteden følger vår politikk.
2.De søkte seg isteden over til sivile skoler.
3.Hva var det som fikk deg til å bli karikaturtegner isteden ?
4.Isteden førte jeg en egen logg med så nøyaktige tidsangivelser som mulig over det som skjedde.
5.Isteden skal publikum tilbys et dårligere overgangssystem.
6.Jeg kan ikke reise til alle disse landene som folk representerer, isteden kan vi snakke om de forskjellige problemene her.
7.Men burde De ikke oppildnet Deres mann til å kreve fradragsrett isteden.
8.Men isteden fikk jeg altså dette brevet, sa Ditlevsen.
9.Men isteden for å tre mer byråkrati nedover hodet på folk, vil vi arbeide for å skape øket oppslutning om det å yde til fellesskapets beste ad frivillig vei.
10.Vi går inn for lagring i fjell isteden, sier Elfin Svevad.
11.51åringen skulle ha kommet tilbake til Norge i slutten av denne uken, men isteden sendte han et brev.
12.ANDRE, som gjerne ville, men er forhindret fra å delta rent fysisk, kan isteden bidra med frukt, tobakk, sjokolade eller andre julevarer.
13.Alle litteraturhistorier og litterære oppslagsverk omtaler" Four Quartets" som Eliots hovedverk - og så sier de ikke mer om dette merkelige verket, men går over til å utbre seg om" The Waste Land" isteden.
14.Allerede i 1981 kom det franske rettsvesen med en kjennelse om at de juridiske forutsetninger var tilstede for å utlevere Etcheverria til Spania, men dengang unnlot den nyvalgte sosialistregjering i Paris å følge opp kjennelsen og ga ham" husarrest" i NordFrankrike isteden.
15.Alt" OLmaset" har kommet litt brått på meg, for jeg satser isteden til 1988, sier Helen Bjørnstad.
16.Alternativet blir Tromsø, som det er grunn til å tro kan brukes hvis de store flyene ikke har for stor drivstoffvekt og isteden mellomlander tidligere enn planlagt for påfyll, sier han.
17.Apropos kl. 24forestillinger, så skulle forleden Steven Spielbergs" Jakten på den forsvundne skatt" være vist, men da kopien var beregnet på avrundet lerret, måtte en italiensk film kjøres isteden.
18.At Hot Club de Norvege spiller 23 / 8 på Quarten isteden, er også en viktig opplysning, kvartetten som stadig utvider sin fanskare.
19.Barnehavesjefen forbereder isteden et forslag om redusert drift fra neste høst.
20.Bedre ville det kanskje vært om vi isteden hadde lekt med hver vår hjemmecomputer, for dette forstår vi nå blir fremtidens form for meningsutveksling.
21.Besøket tyder på at Gemayel forsøker å knytte sterke forbindelser med Syria isteden for å støtte seg helt på Washington og risikere full borgerkrig i hjemlandet.
22.Blant de mange menn som har latt seg forlede til å la en kvinne dominere opptil flere av de vanligvis særlig kreative år og isteden underkastet seg hennes luner, med en samtidig prioritering av den økonomiske sikkerhet, er Tommy Flanagan.
23.Bratholm debatterer isteden mine synspunkter om utvidelse av ytringsfriheten ved endring av eksisterende lovverk.
24.Bratholm gir inntrykk av å kommentere min artikkel, men tar isteden opp andre uttalelser fra min side.
25.Brevene vil, ifølge Borg, isteden bli sendt ambassaden i posten.
26.Bugners bitterhet rettet seg ikke mot Steffen, men isteden mot de danske dommerne, mot promotor Mogens Palle og mot det han fnysende kalte" dansk profesjonalisme".
27.Bydelsutvalget foreslår isteden at kabelen blir ført gjennom Østmarka via Ellingsrud og Mariholtet.
28.Bøler har fortsatt problemer med avslutningene og det var isteden Tone Opseths innspill efter 20 minutter som ga Setskog scoring.
29.Da dette ikke lyktes, plasserte Mondale ham isteden som formann for sin valgkampkomite, et trekk som også vakte oppsikt og kritikk.
30.Da kastes det isteden sand i beslutningsmaskineriet.
Le tue ultime ricerche