Norvegese-Italiano traduzione di kanal

La Traduzione della parola kanal da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kanal in italiano

kanal
generellsostantivo canale [m]
  radiosostantivo stazione [f], stazione radio [f]
  geografisostantivo canale [m]
  nautisksostantivo stretto [m], canale [m]
  anatomisostantivo canale [m], condotto [m], vaso [m]
  botanikksostantivo vaso [m]
Sinonimi per kanal
Termini derivati da kanal
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Ciroe" for 40 år siden var med og sveipet en minefri kanal for invasjonsstyrkene i Anzio og Nettuno.
2.Filmspeilet" går i reprise tirsdag 17. april på kanal 4 kl. 21.00 og Sverige 1 kl. 17.15 samme dag.
3.Filmspeilet" rommer også orientering om de andre julefilmene og blir å se på Jancos kanal 4 kl. 19.
4.Har ikke de som har stått i spissen for Kanal 2prosjektet, vært oppmerksom på dette ?
5.Kanal 1" blir et musikkprogram med gjester fra inn og utland.
6.Konsesjonssøknaden gjelder nemlig ikke bare lokal prøvedrift, ambisjonene går i retning av en riksdekkende kanal, som Stortinget har sagt klart nei til.
7.Lørdagsbilaget" går inn som tredje trinn i raketten vi skjøt ut tidligere på året, med blant annet" Lørdagssirkuset" og" Kanal 1".
8.25 prosent av utgiftene ved en ny kanal bør dekkes via reklame, foreslo kulturminister Mimi Stilling Jacobsen, og hun har i sitt lovforslag henvist til vesttysk TV der reklame kun sendes i blokker på 5 minutter og ikke senere enn åtte om kvelden.
9.Bladet vil ble drevet efter uavhengige og liberale retningslinjer og være en åpen kanal for synspunkter fra hele det politiske miljø, uttalte EGMs administrerende direktør Terje Johansen.
10.Dessuten regner vi oss i" Kanal X" som meget sportsinteresserte, og mener at det er en rekke større og mindre idretter som blir forsømt i NRK.
11.Det er fullstendig ulovlig og usosialt at en enkelt kanal skal ha monopol på en nasjonalsport som fotball, hevder han.
12.Det er jo en ren epidemi ! utbrøt reporteren fra fransk fjensyns Kanal I.
13.Det ser ut til å være slik at for hver ekstra kanal folk får adgang til, brukes en time mer pr. uke til å se på fjernsyn.
14.Det utslagsgivende for oss er at vi synes det er presseetisk galt at noen få mennesker på Marienlyst skal kunne diktere folks seermuligheter i den grad det skjer nettopp i NRKs diskriminering av boksing, sier Cato VogtKielland, redaktør i" Kanal X" og til daglig journalist i Dagbladet.
15.Det var svært meget søppel i nordlige del av Den engelske kanal og mye olje i havnene på Kanariøyene, ellers så vi lite forurensning av havet på den over to måneder lange turen over NordAtlanteren.
16.Det vi kan drøfte er en TV2 kanal og reklamens plass i denne.
17.Dette er en type fjernsynskanal vi idag er lite vant med i Norge, men det er kanskje en kanal som med reklamen vil ligne på hva vi har i vente i fremtiden, sier Sunde.
18.Ellers blir det en kolossal konkurranse neste år, men erfaringene fra andre land tyder på at folk finner sin kanal efter en stund og blir liggende der.
19.En slik ekskludering til en egen kanal for de religiøse sendere er gal når de berørte selv finner det krenkende, konkluderte førstnevnte.
20.For tiden har vi ledig kapasitet, men efterhvert vil kanal 12 bli brukt til andre sendinger, nærkringkasting kanskje, og da må de danske overføringene vike, sier han.
21.Hvis vi får til en brukbar avtale med" Kanal X", og selskapet kan gi oss en mulighet til å nå større deler av befolkningen ved også å sende sitt program utover kabelnett i Bergen, Tromsø, osv., så kan det være aktuelt å inngå en avtale hvor" Kanal X" får enerett til basketballforbundets kamper, sier basketformann Terje Holm til Aftenposten.
22.I den mediesituasjon vi er i, og ut fra folks ønske og behov er det naturlig at vi ser nærmere på hvordan en TV 2 kanal kan legges til Kringkastingen hvis myndighetene bestemmer seg for det.
23.Italia vil kunne være en nyttig kanal for en avklaring i begge retninger, fremholder den italienske utenriksministeren.
24.Kanal 1 sendes mellom Norge Rundt og Detektimen og burde derfor nå et stort publikum, fremholder han.
25.Kanal 2søknaden går ut over den lokale forsøksvirksomheten Stortinget har gitt grønt lys for.
26.Kanal Nord var kjent med de forhandlinger vi fører, men vi var ikke informert om deres utspill.
27.Latterlig lite, sier formann Terje Holm, som like fullt innrømmer at basketforbundet betaler" Kanal X" for å lage programmet den 5. desember.
28.Litt neseblod blir det nok, men vi er ikke ute efter å vise blodige detaljer eller dramatiske nedslagninger, sier Cato Vogt Kielland i Kanal X.
29.Lærerne har besøkt flere slike anlegg i Europa, blant annet radarstasjonene som overvåker skipstrafikken i Dover og Den engelske kanal og innseilingen til Gøteborg.
30.Nordsat kan vise seg å bli billigere pr. kanal enn vi tidligere har antatt, opplyser statsekretær Jan S. Levy i Kulturdepartementet overfor Aftenposten.
Le tue ultime ricerche