Norvegese-Italiano traduzione di komme overens

La Traduzione della parola komme overens da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

komme overens in italiano

komme overens
arbeidverbo procedere, progredire
Termini derivati da komme overens
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bare hvis de to supermakter kan komme overens om en drastisk reduksjon av sine arsenaler, vil det være meningsfylt å snakke om en universell nedrustning, fremholdt Zhao.
2.Det lyktes ikke Japan og EF å komme overens om den japanske eksporten av videoapparater til EF.
3.Eller er forklaringen på somlet den at det har vært vanskelig for representanter for de kunstneriske fagforeninger og folk fra departementet å komme overens ?
4.Om vi heller kunne komme overens om at det bare er en måte å bekjempe inflasjonen effektivt på, nemlig å anerkjenne at pengemengden har lite med saken å gjøre.
5.President Gemayel har i de senere uker i økende grad måttet samordne sin politikk med Syria i et forsøk på å komme overens med syrernes allierte på venstrefløyen i libanesisk politikk.
6.Storting og regjering må komme overens om hvordan slike avtaler skal behandles, om hvordan man kan forene hensynet til rikets sikkerhet med hensynet til demokratisk innsyn og efterprøving.
7.Så får veivesenet og kommunene komme overens om fordeling av omkostninger.
8.Dette gjør det lettere å komme overens om bruken av de hellige steder, forklarer han.
9.Da krigen og okkupasjonen kom i 1940, viste det seg snart at de nye nazistiske makthavere hadde vanskeligheter med å komme overens med en mann som Olav Erichsen, og det gikk ikke lenge før han ble sagt opp.
10.Det dreier seg om å komme overens med Gud, å ofre noe dyrebart slik som Abraham skulle til å ofre Isak.
11.Det later ikke til at regjeringen i Beirut har kunnet komme overens om noe svar på disse spørsmålene.
12.Dette vil i praksis bety at regjeringen ikke lenger kan forhandle bare med landsorganisasjonens ledelse, men at den må komme overens med hvert enkelt av de streikende forbund.
13.Ifølge regjeringens talsmenn er tidsfristen satt såpass romslig for at det skal være mulig å komme overens om nye sikkerhetstiltak i dette området.
14.Muligens ble vendepunktet passert da Botha og den fengslede ANClederen Nelson Mandela ikke maktet å komme overens om grunnlaget for samtaler om de sortes politiske deltagelse.
15.Når de allierte fant det vanskelig å komme overens med Carter, var det på grunn av hans svakhet ; med Reagan er det tvert imot slik at han stundom har gått sterkere ut enn europerne har verdsatt.
16.Skulle partene komme overens om reduksjoner, vil det være første gang dette er hendt siden de brøt med hverandre i 1963, da det var blodige bataljer mellom mindre styrker.
Le tue ultime ricerche