Norvegese-Italiano traduzione di kommunikasjon

La Traduzione della parola kommunikasjon da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kommunikasjon in italiano

kommunikasjon
generellsostantivo comunicazione [f]
Sinonimi per kommunikasjon
Termini derivati da kommunikasjon
Esempi con traduzione
God kommunikasjon med eleven er et avgjørende virkemiddel for å gjøre undervisningen effektiv.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den tidligere gode kommunikasjon bestod i at Statoildirektør Arve Johnsen holdt hyppige møter med statsråden og øvrig politisk ledelse over hodet på Olje og energidepartementets embedsmenn.
2.Kommunikasjon - bladet for informasjonsalderen.
3.Privatøkonomi" skal komme ut fire ganger i året, og hovedhensikten bak det er bankens ønske om å satse mer på rådgivning i økonomiske spørsmål og kommunikasjon med kundene.
4.The Wall" var hans marerittversjon av sin opplevelse av isolasjon, sviktende kommunikasjon og depresjoner.
5.Beslutningen er et ledd i STKs langsiktige strategi for å styrke vår posisjon på feltene data og bedriftsintern kommunikasjon, sier direktør Gunnar Tidemann i konsernets teledivisjon til Aftenposten.
6.Blant temaene som skal drøftes er" Vitenskap, bevissthet og kommunikasjon i vår tid" og" Nasjonaløkonomi basert på økologisk tankegang", forteller Kaja Finne, og blant de ti foredragsholderne er Tom Marthinsen, Berit Edsberg og samen Eirik Myrhaug, som skal snakke om økologi.
7.De er kommunikasjon, og de forandrcr seg underveis.
8.Derfor har vi på årets stevne tenkt å konsentrere oss om emnet Kommunikasjon.
9.Det vil være et håndslag fra Sørlandets representanter om at de ikke glemmer dette, og det vil også være naturlig at NordNorges representanter ikke svikter sin landsdel slik at man kan få fullt gjennomslag for en stabil, hurtig ressursbesparende og attraktiv kommunikasjon for næringslivet og de reisende, heter det.
10.Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og kommunikasjon.
11.Filosofisk kommunikasjon ?
12.Fremtiden for Televerket Bedriftsintern Kommunikasjon (TBK) ser lys ut hvis vi blir et datterselskap under Televerket.
13.Hvordan har erfaringene med prosjekt TBK, Televerkets Bedriftsinterne Kommunikasjon, vært så langt ?
14.I en tid med oppstykking av kunnskap og kommunikasjon, er det viktig med en fast forankring i grunnleggende fag og ferdigheter.
15.Ja, og kommunikasjon er nettopp et meget viktig aspekt idag.
16.Jeg ville legge vekt på kommunikasjon, vise hvordan sproget fungerer og skal brukes i informasjonssamfunnet.
17.Jeg ønsker at biskopene skal stille meg alle de kritiske og vanskelig spørsmål som de måtte brenne inne med efter den kommunikasjon som har foregått mellom bispemøtet og meg sier Børre Knudsen.
18.Jentene bruker veggene til kommunikasjon med budskap om ensomhet og kontaktbehov.
19.Kommunikasjon, kommunion.
20.Kommunikasjon er i seg selv et mobilt begrep, og både den tekniske og den samfunnsmessige utviklingen er stor.
21.Kommunikasjon er nøkkelordet ?
22.Men dette vil bare gi mulighet for en på forhånd bestemt form for kommunikasjon ved at f. eks. et firma kan ringe opp sine egne biler.
23.Men jeg var ikke villig til å dele sendetiden, sier Merete Skavlan, som sporenstreks gikk til Bjartmar Gjerde for å få ham til å ordne opp i forviklin gene, som skyldtes dårlig kommunikasjon.
24.Men kommunikasjon forutsetter vel en utviklet jegbevissthet ?
25.Men trenger vi virkelig kurs for å lære om kontakt og kommunikasjon ?
26.Nei, det er jo nødvendigvis en del kommunikasjon på forhånd før en slik utnevnelse finner sted, men den endelige beslutningen ble jeg orientert om fredag formiddag.
27.Nøkkelordet er kommunikasjon.
28.Rask kommunikasjon med omverdenen er alfa og omega for oss her i Gulfen nå.
29.Saken skapte på et tidlig tidspunkt en del uro på grunn av dårlig kommunikasjon mellom Sentralforbundet og Fiskeridepartementet, men nå har situasjonen roet seg.
30.Siden emnet ifjor belyste data, media og tekniske nyvinninger, har vi funnet det naturlig å følge opp med Kommunikasjon i år, forteller hun.
Le tue ultime ricerche