Norvegese-Italiano traduzione di kontakte

La Traduzione della parola kontakte da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kontakte in italiano

kontakte
personverbo contattare
Termini derivati da kontakte
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Da kan man kontakte Brødrene London.
2.Da må grunneieren kontakte politet, som enten tar seg av saken selv - eller kontakter oss.
3.Dersom vraket står på kommunal grunn, er det egentlig den etat som er ansvarlig for grunnen, som skal kontakte oss.
4.Det ble sluttet fred, og nå har legene satt opp en liste over spesialister som vi kan kontakte i forskjellige medisinske spørsmål.
5.Det å vite at det alltid var noen du kunne kontakte og få råd og hjelp av, har vært noe av det viktigste ved skolen for mitt vedkommende.
6.Er det rutine å kontakte metallarbeiderforbundene i hele VestEuropa ?
7.Folk som arbeider med juss, enten det er ved Universitet eller i Justisdepartementet, bør være flinkere til å kontakte oss som utfører juss i praksis.
8.Jeg har ennå ikke rukket å kontakte løperne, men så vidt jeg har hørt, har de ingen motvilje mot meg som trener.
9.Noen av oss kommer muligens til å kontakte departementet for annen gang, sier Moland.
10.Politiet har plikt til å la alle utlendinger få anledning til å kontakte sitt konsulat.
11.Skal vi da selv kontakte et borttauingsfirma for å få bilen fjernet, spør Hagen.
12.Vi skal kontakte alle båtforeninger gjennom våre båtblader.
13.Vi vil kontakte forretningene på forhånd og oppfordre dem til å innstille salget.
14.Abdul Minty ber arrangøren av Sentrumsløpet kontakte Zola Budd i England, men Vigestad sier at KFUM skal forfølge denne saken via Friidretts og Idrettsforbundet.
15.Aftenpostens medarbeidere efterlyste hjemmel for dette, men fikk ikke annet svar enn at vi kunne kontakte politiadjutanten.
16.Alle som har sett Aurmo efter klokken åtte mandag, bes kontakte lensmannskontoret i Lom eller nærmeste politimyndighet.
17.Alle som vil vite mer, er velkommen til å kontakte oss, sier Berg.
18.Andre fritidsklubber som vil begynne å selge alternativ snacks, kan kontakte Norges Husmorforbund eller Nasjonalforeningen for folkehelsen for nærmere opplysninger og råd om hvordan man setter i gang.
19.Andre sykehus og institusjoner som jeg har kontakte stiller seg like positive.
20.Bysiden kaster seg igjen inn i kampen for kartlegging av storbyreven, og ber observante kontakte Hanne Christensen på Universitetet på Blindern straks man har sett snurten av dette lille rovdyret, som er cirka en meter lang, inkludert den fine rødbrune halen med hvit haletipp.
21.Da vil statsrådene få bedre tid til å kunne kontakte representantene for å drøfte hva de ønsker svar på.
22.Da vil vi også vurdere om vi skal kontakte tekniske flyeksperter for å vurdere visse sider av saken, sier Abrahamsen.
23.De mener at jeg må kontakte en advokat - hele greia en gang til ?
24.De som har hatt innbrudd og som har anmeldt forholdet, bes om å ikke kontakte politiet.
25.De som ikke følger denne oppfordringen vil senere få hjelp eller bistand fra hjemstedkommunen til å kontakte arbeidsformidlingen.
26.De som mener å gjenkjenne ransmannen kan kontakte Oslo politikammer på telefon 66 90 50.
27.De som måtte føle seg kallet, oppfordres hermed til å kontakte H. Dieter Falkenstein.
28.Den belgiske banken ba Oslobanken kontakte politiet, men før banken rakk å ringe, var Oslo politikammer informert gjennom Interpol.
29.Den harde kjernen har ikke gitt politiet noe gratis, og siden tyvetoktene delvis har vært spredt over hele landet og i Sverige, har efterforskerne måttet kontakte en rekke kolleger, både på norsk og svensk side.
30.Den som vil lure ut enda flere festoppskrifter med sild av Merete Moe, kan sikkert kontakte henne på Opplysningsutvalget for fisk.
Le tue ultime ricerche