Norvegese-Italiano traduzione di kontant

La Traduzione della parola kontant da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kontant in italiano

kontant
pengeraggettivo liquido
  kjøpaltro in contanti
  betalingaltro in contanti
  pengeraltro subito
Termini derivati da kontant
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den 1. oktober 1984 undertegnet Norsk Polar Navigasjon A / S og Svensk Polarenergi AB en opsjonsavtale om felles undersøkelser og utnyttelse av naturgass på Svalbard, hvor Svensk Polarenergi AB tilbys en 50 prosents andel i 76 utmål på SydSpitsbergen mot å bekoste den første prøveboringen og betale et kontant beløp.
2.(Spesiell medarbeider) Med to minutter igjen å spille og tre mål under fikk Sverresborgjentene kontant beskjed fra benken om å komme seg opp på banen og spille" mann mot mann" i sluttsekundene mot revansjelystne Gjerpen.
3.Alt innkjøp har skjedd ved forskuddsvis, kontant betaling.
4.Det har ikke skjedd noe stort på boligområdet siden Olav Selvaag bygde sitt eksperimenthus i 1945, lyder det kontant.
5.Det må bli Den Stundesløse, kommer det kontant.
6.Det vil bli en generasjon med kriminelle, sier Nabil kontant.
7.Jeg er tilfeldigvis gift med en kvinne, repliserte finansministeren kontant.
8.Jeg har vondt for å tro at den antikverte ordning med kontant lønn i pose kommer tilbake.
9.Jeg kutter ikke ned produksjonen, sier oljeminister Tam DavidWest kontant.
10.Jeg synes du skulle være hundre prosent fornøyd med den familien du bor hos, svarer Elisabeth Aasen kontant.
11.Melodi, kommer det kontant.
12.Nei, kommer det kontant fra Standaert, som for sikkerhets skyld også rister eftertrykkelig på hodet.
13.Ombord i våre skip må folk betale sine varer kontant, men vi har diskutert bruk av kredittkort ved flere anledninger.
14.Planleggingen, svarer dr. Riordan kontant.
15.Selv om vi har likviditeten i orden kan vi ikke gå i banken og ta ut 27 millioner kroner kontant, sier adm. direktør Lars PihlJohannesen i IFA til Aftenposten.
16.Styrets vedtak om å kreve 30 millioner kroner kontant er helt uakseptabelt.
17.Sytten år og fem måneder, svarte Ditlevsen kontant.
18.Utenlandske redere som har ønsket å betale kontant, har vi kunnet hjelpe til å plassere midler i høyt forrentede danske obligasjoner.
19.Vi selger for en milliard kontant og kjøper alle varene med 10 dagers kreditt.
20.Ahlsen kastet inn, ballen stusset Dokkens mørke og Hareids lyse hode før VIdar Davidsen headet kontant i det polske målet.
21.Aksjene ble tidligere i sommer lagt ut til 100 kroner pr. aksje, og det var rekordartet overtegning til tross for at man hadde kontant innbetaling.
22.Aksjene skal legges ut til en så høy kurs som mulig i forhold til markedskursen, de skal betales kontant og vil gi rett til fullt utbytte for 1984.
23.Aksjonærene kjente ikke til denne muligheten til å kjøpe aksjene kontant, faktisk nærmere 200 kroner billigere enn oppgjør i aksjer ville være.
24.Aksjonærene tildeles bare hele fondsaksjer, og får kontant oppgjør efter børskurs for fondsandeler utover tildelte aksjer.
25.Aldri før er det skjedd at en formann som har erklært seg villig til å ta gjenvalg, så raskt og kontant er skjøvet til side.
26.All den stund det dreier seg om leveranser mot kontant betaling, vil det efter administrasjonens oppfatning ikke være noe brudd på forbudet mot militærhjelp.
27.Anderlechtspilleren Vandereycken fikk gult kort for en stygg tackling av Anderlechtspiller Frank Arnesen, som om ikke det var nok, sendte Anderlechtspiller Morten Olsen Vandereycken kontant i bakken.
28.Angrepet ble kontant slått tilbake, og flesteparten av de omkring 20 gjerningsmennene drept.
29.Arne Benin (h) sa seg enig i at markedsprisen efterhvert er kommet høyt og sa seg derfor glad for at de som handler kontant, skal få en rabatt.
30.Av de 650 millioner kroner som eierne får, skal 500 millioner kroner betales kontant i 1984.
Le tue ultime ricerche