Norvegese-Italiano traduzione di krysserrakett

La Traduzione della parola krysserrakett da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

krysserrakett in italiano

krysserrakett
flyvningsostantivo missile da crociera [m]

 
 

Altri esempi
1.Det kunne bokføres enda en mislykket prøveutskytning av en Tomahawk krysserrakett i California mandag.
2.For hver krysserrakett og for hver Pershing 2 som stasjoneres, trekkes det gamle våpen tilbake, sa Luns.
3.Kritikerne hevder at de nye våpnene vil gi den politiske og militære ledelse enda mindre tid til å treffe fornuftige avgjørelser, og de peker på at motstanderne i en krigssituasjon kan ha problemer med på forhånd å skille mellom f.eks. en konvensjonell og en kjernefysisk krysserrakett.
4.SSN12 er en supersonisk krysserrakett som kan frakte atomstridshoder, Janes skriver at" hele lageret" med omkring 80 SSN22 og et ukjent antall SSN19 ble ødelagt sammen med" meget store mengder" med reservedeler til rakettene.
5.Vi innrømmer at en sovjetisk krysserrakett kom ut av kurs under øvelsesskyting i Barentshavet og kom inn over norsk område.
6.Den sovjetiske krysserrakett burde bringe både Norden og Geneve et politisk budskap.
7.Hvorfor nordmennene velger å benytte betegnelsen" krysserrakett", kan vi bare spekulere over, uttalte Valtanen på et forsvarskurs i Helsingfors mandag.
8.Såvidt jeg vet, er det første gang en krysserrakett har krysset et annet lands territorium.
9.Andre kilder gir Aftenposten grunn til å tro at det dreier seg om en eldre undervannsbåtbasert krysserrakett av typen SSN3, ikke den mer eksperimentelle rakett av typen SSN21.
10.At en sovjetisk krysserrakett ved en feiltagelse har krenket finsk og norsk område.
11.Betegnelsen krysserrakett er direkte oversatt fra engelsk" cruise" som i denne sammenheng nærmest må oversettes med" flyvebane".
12.Blant annet gjelder dette en mobil, landbasert krysserrakett med NATObetegnelsen SSCX4, og en ubåtbasert krysserrakett, SSNX21.
13.Canada har også innledet et samarbeide med USA om utprøving av den langtrekkende amerikanske" Tomahawk" krysserrakett i disse områdene.
14.DEN løpske sovjetiske krysserrakett burde bringe oss til eftertanke, først og fremst fordi det er store mengder av disse våpen som utgjør en potensiell trusel mot vårt land.
15.Da ble opplysninger om overflyvning av en sovjetisk krysserrakett av typen Shaddock holdt tilbake fra offentligheten i fem døgn.
16.Den amerikanske krysserrakett" Tomahawk" utprøves under realistiske forhold over den kanadiske ødemark.
17.Den finske grenseovervåkingskommando har nå satt inn tre helikoptere i letingen efter rester av den sovjetiske krysserrakett som styrtet sist fredag, trolig i et område øst for Enaresjøen i finsk Lappland.
18.Den norske oppfatningen om at det skulle være en" første generasjons krysserrakett", blir blankt avvist.
19.Den sovjetiske krysserrakett som kom på vidvanke og passerte såvel finsk som norsk territorium, opptar Verdens Gang (uavh. lib.) på lederplass idag.
20.Derfor passet det kanskje også mindre bra at det nettopp ble en sovjetisk krysserrakett som først krenket finsk territorium ?
21.Derimot kan det fra finsk side, av politiske årsaker, være opportunt å prøve å skjønnmale hva slags rakett dette dreier seg om - nemlig en krysserrakett, trolig av typen" Shaddock".
22.Det er første gang i historien at en krysserrakett fra noen av supermaktene er observert over et annet lands territorium.
23.Det er likevel grunn til å fremheve at SovjetUnionen har utviklet en ny type ubåtbasert krysserrakett til bruk mot landmål og med en rekkevidde på 20003000 km.
24.Det kan være liten tvil om at både Väyrynen selv og den finske forsvarssjef er fullt klar over at den sovjetiske raketten er en krysserrakett.
25.Det norske forsvaret har hele tiden antatt at det dreier seg om en sovjetisk krysserrakett som er blitt benyttet som målrakett under øvelse i Ishavet.
26.Det sovjetiske forsvarsdepartement avslo torsdag å kommentere opplysningene om at en krysserrakett var kommet på avveie og at den hadde styrtet i Finland.
27.EN sovjetrussisk krysserrakett løp løpsk over et Norden som de facto er atomvåpenfritt.
28.Efterhvert som stadig nye deler av den sovjetiske raketten ble halt opp gjennom isen på Enaresjøen, ble det gjennom nyhetssendingene stadig gjentatt og gjort et poeng av at dette nok ikke dreide seg om en krysserrakett (slik norske myndigheter tidligere hadde karakterisert den), men derimot om en målrakett.
29.Ekspertene vet hva det dreier seg om, men begrepet" krysserrakett" er egnet til å villede opinionen, hevder Väyrynen.
30.En krysserrakett, eller en missil har en ytre sylinder som inneholder en styremekanisme, motor og et stridshode.
Le tue ultime ricerche