Norvegese-Italiano traduzione di kvantitativ

La Traduzione della parola kvantitativ da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kvantitativ in italiano

kvantitativ
kjemiaggettivo quantitativo
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Efter 8 i" Lov om målbruk i offentleg teneste" av 11. april 1980 skal statsorganer som har hele landet som arbeidsfelt sørge for at rundskriv, kunngjøringer, informasjonsmateriale o.l. veksler mellom målformene slik at det blir en rimelig kvantitativ fordeling mellom dem.
2.I et foredrag på kulturkonferansen i Levanger igår sa sosialminister Leif Arne Heløe at det må utvikles et systematisk samarbeide mellom offentlige myndigheter og de frivillige organisasjoner hvor målsetningen må være en kvalitativ og kvantitativ utvikling av den samlede omsorg til beste for mottagerne av eldreomsorg.
3.Konklusjonen var at det er rom både for en kvantitativ og kvalitativ økning av samarbeidet mellom næringslivet og NORAD for å styrke det norske bistandsarbeidet.
4.Motstanden mot tall oppgis imidlertid å skyldes at den baserer seg på en ren kvantitativ vurdering og ikke en kvalitativ.
5.Politiledelsen i Sverige har fastsatt kravene som bør stilles til et instrument for kvantitativ bestemmelse av alkoholgehalten i utåndingsluften.
6.Derimot hevder de samme ekspertene at syrerne, med en fortsatt kvalitativ og kvantitativ forbedring av sine styrker, snart vil kunne ha et berettiget håp om å være istand til å rette et overraskelsesangrep mot Golanhøydene før israelerne har rukket å mobilisere, og å holde stand i en begrenset tid inntil en våpenhvile er vedtatt på internasjonalt plan.
7.En vedvarende hard kvantitativ regulering av personlige låntageres lånemuligheter vil innebære betydelige velferdstap især for ungdom og andre svake grupper.
8.Man har videre bygget opp en databank for internasjonale markedsdata og generelt er det opparbeidet en kompetanse når det gjelder kvantitativ analyse av internasjonal økonomi som trolig er enestående i alle fall i Norden.
9.Selv om lilleputtlaget i kretsfinalen varmet Ellingsrudhjertene, er det først og fremst kvantitativ målsetting i klubben.
10.Skal den bli bedre, kommer vi imidlertid ikke utenom en kvantitativ økning, helst slik at alle lærerstudenter gjennomgår minimum et halvt års studium i norsk.
Le tue ultime ricerche