Norvegese-Italiano traduzione di kvantitet

La Traduzione della parola kvantitet da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kvantitet in italiano

kvantitet
mengdesostantivo quantità [f], numero [m]
Sinonimi per kvantitet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Av alle pattedyr er antagelig mannen belemret med den dårligste sædkvalitet og kvantitet allerede i utgangspunktet.
2.Av forskjellige grunner er vi blitt færre i landbruket, men det vi taper i kvantitet kan vi ta igjen på kvalitet, sa Isaksen og minnet om de største oppgaver som påhviler næringen og dens organisasjoner - nemlig å forklare landbrukets store oppgave i samfunnet.
3.Det blir stadig vanskeligere å rekruttere ledere til norsk toppfotball, både når det gjelder kvalitet og kvantitet, sier generalsekretær Trygve Bornø i Norges Fotballforbund.
4.Når jeg ser på norsk kulturliv idag, må jeg spørre meg om vi er på vei mot et samfunn der kvantitet er kommet i stedet for kvalitet.
5.Vi har fått nye motsetninger mellom kvantitet og kvalitet i opplæringen, sier Karen Schytte.
6.Alt som teller, er kvantitet, kvalitetsbegrepet har aldri noen tenkt på.
7.Det er ikke lenger kvantitet, men kvalitet som er viktig.
8.Du snakker om kvantitet, jeg om kvalitet.
9.Einar Wang er fornøyd med sine gjester, såvel hva kvalitet som kvantitet angår.
10.En mulighet er å prioritere kvalitet fremfor kvantitet.
11.For lite aktiv journalistikk, kvantitet fremfor kvalitet, er noen av Lindhs påstander.
12.Formannen i Norsk Lytterforening for radio og televisjon, langtidsplanlegger i Aftenposten, Jan Henrik Nyheim, la vekt på at Kirkvaag hadde fått prisen, ikke for sin kvantitet, men sin kvalitet.
13.Hauge er mer enn noen annen mannen som kan holde det, han har først skrevet et trebinds romanverk om Cleng, og det ruver like mye i kvalitet som kvantitet, og ifjor en" biografisk skissebok" om samme mann på Universitetsforlaget.
14.I 1982 undertegnet Kina og USA en avtale der Washington gikk med på en gradvis reduksjon i våpensalget til Taiwan både i kvantitet og kvalitet.
15.I de fleste vurderinger av en forsker legges kvantitet i publikasjonsvolum til grunn for hans kapasitet.
16.Ifølge artikkelen er sovjetisk film nærmest for skrap å regne, og det ble efterlyst et krafttak både når det gjaldt teknikk og kvantitet, men fremfor alt det ideologiske innhold.
17.Jeg kommer til å øke troppens treningsmengde med 25 prosent, men understreker likevel at det er kvalitet og ikke kvantitet som teller.
18.Jeg synes det er helt irrelevant å trekke frem dette sammenligningsgrunnlaget både når det gjelder kvalitet og kvantitet.
19.Jo mindre kvantitet (avling) desto bedre kvalitet, er stikkordet for en velpleiet vin.
20.Kvantitet er selvsagt ikke det samme som kvalitet.
21.Men NHH har som sitt klare mål fortsatt å være den ledende innen økonomiske / administrative fag - både når det gjelder kvalitet og kvantitet.
22.Men vår kompetanse må utbygges i kvantitet og helt opplagt også i kvalitet, mener han.
23.Noen har den forestilling at kvalitet kan erstatte kvantitet.
24.Når det gjelder kvantitet, er roing en liten idrett i Norge.
25.Når vi idag opplever overproduksjon på en rekke jordbruksvarer, er det på tide at vi begynner å konsentrere oss om kvalitet fremfor kvantitet.
26.Også sportslig har han en imponerende bakgrunn, selv om det ifølge den offisielle biografien går mer på kvantitet enn kvalitet.
27.Opphopningen av behov i planperioden 198488 vil føre til reduksjon både når det gjelder kvalitet og kvantitet," uttalte forsvarssjef Hauge i vedlegg til st.meld. nr. 74 (198283)".
28.Professor Hans Granum understreket at dette gjelder både kvalitet og kvantitet.
29.På faglige områder med et sterkt press i behovet for sivilingeniører kan NTH ikke konkurere om å få de lærerkrefter man har behov for såvel i kvalitet som i kvantitet.
30.Siktemålet, om jeg tyder tegnene riktig - er derimot en økning i kvantitet, i antall sendetimer, ikke en økning i kvalitet.
Le tue ultime ricerche