Norvegese-Italiano traduzione di kyndighet

La Traduzione della parola kyndighet da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kyndighet in italiano

kyndighet
ytrendealtro accortamente, astutamente
  skikkeligaltro abilmente, molto bene, adeguatamente
Sinonimi per kyndighet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Med risiko for å gjøre utmerkede og hardt arbeidende politifullmektiger urett, må det sies at vi idag ikke har disse stillingene besatt på en måte som samfunnet har krav på med hensyn til stabilitet i yrket, faglig kyndighet og sikkerhet, skriver ekspedisjonssjef Berger.
2.De blir særlig aktuelle på bakgrunn av de krav forarbeidene stiller om" dyktige og erfarne politifolk, kanskje med spesiell kyndighet på vedkommende område".
3.For legen på sin side er det ikke lenger nok med faglig kyndighet.
4.Herunder glemmer de at den følelsesmessige nærkontakten er viktigere enn all kunnskap og formell kyndighet.
5.Når øret gjennom store deler av verket tiltrekkes av denne side av oratoriet, er det også fordi Johnsen med stor kyndighet utnytter orkesterklangen og de enkelte instrumenter på en farverik og tekstunderstrekende måte.
6.På side 180 sies det :" man går ut fra det fortrinnsvis vil være dyktige og erfarne politifolk, kanskje med spesiell kyndighet på vedkommende område, som vil bli betrodd en slik oppgave".
7.Selvfølgelig kunne Geir eller Tom ha ordnet det tekniske ; de behandler apparatene med like naturlig kyndighet som de skrur av og på sine" Walkmans" og lommeradioer.
8.Slike aspekter bør tillegges like stor vekt i relasjon til rettssikkerheten som juridisk kyndighet.
9.De inkluderte naturligvis et rikelig antall arbeidende gjester fra massemediene, en passiv, men viktig gjestekategori av representanter for norske myndigheter i olje og gassektoren, samt kulturminister Lars Roar Langslet som utstrålte kyndighet i sikker form, og hans faglige departementsfølge som heller ikke kunne ligge på latsiden.
10.De klarte å forene noe av punkens aggressive uro med musikalsk kyndighet og rent menneskelig tyngde.
11.Gjennom sin faglige kyndighet og høye forretningsetikk opparbeidet han et sterkt samarbeidsforhold til alle våre kunder og leverandører.
12.Inntrykket av en president på defensiven spredte seg kort tid efter starten på hans annen embedsperiode da han utover vårparten led en serie sviende nederlag under viktige avstemninger i Kongressen, der han tidligere hadde vist stor kyndighet i å få vendt et flertall av representantene dit han ville.
13.Tiden var moden, og Hans Jacob Nilsen kom i tidens fylde hjem til Norge, og hadde energi og kyndighet til å realisere ideen.
Le tue ultime ricerche