Norvegese-Italiano traduzione di minnesmerke

La Traduzione della parola minnesmerke da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

minnesmerke in italiano

minnesmerke
statuesostantivo monumento [m]
Sinonimi per minnesmerke
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det finnes ikke et eneste lite minnesmerke her i landet for falne tyske soldater, der vi kan legge ned en blomst for våre.
2.Ethvert forsiktig forsøk her i landet på å få til et kollektivt minnesmerke, må sidestilles med en analfabets forsøk på å skrive dikt.
3., I samråd med Forsvarsdepartementet har Forsvarssjefen bestemt at et antall interesserte krigsdeltagere, krigsseilere og krigsinvalider kan få følge med Forsvarets chartrete DC8 fly, i tillegg til den offisielle delegasjon som er utpekt, for å være til stede ved avduking av norsk minnesmerke...
4.Husene i Sagstuveien 13 er et historisk minnesmerke i Groruddalen.
5.Hvorfor et minnesmerke behøver å være så digert er jo en konvensjon.
6.At det reises et minnesmerke for et enkelt dyr som har betydd noe spesielt, er en måte å vise heder på.
7.Billedhuggeren Johannes Block Hellum fra Nesodden ved Oslo vant første og tredjepremie i konkurransen om et minnesmerke om katastrofen med boreriggen" Alexander L. Kielland".
8.Boken skal bli et minnesmerke over de første kvinnelige journalister, de som brøytet veien for oss andre.
9.De har fått sitt minnesmerke i Kirkenes.
10.De skal ha fått forsikringer om at huset ikke vil bli tildelt noen annen forfatter og at Foreningen vil betrakte det som et minnesmerke.
11.De som ville minnes en god kamerat og et idealistisk medmenneske, har forenet sine krefter i et minnesmerke som peker fremover, som minner oss om de oppgaver som ligger og venter på oss alle, sa Killi bl.a. i sin takketale.
12.Demonstrantene ropte slagord til fordel for Solidaritet, før opprørspolitiet grep inn og hindret dem i å marsjere til et minnesmerke over de omkomne fra 1956.
13.Der skal jeg være med på avdukningen av et minnesmerke over Theodor Caspari, som bodde der i over 20 år og skrev mange av sine fineste fjellsanger.
14.Det er ikke noen grunn til å reise noe eget minnesmerke over regjeringen Nygaardsvolds innsats.
15.Det hendte for endel somre siden at jeg under en gjennomreise midt i Holmestrand by oppdaget det overraskende minnesmerke, og derved fikk meg en lang munterhet.
16.Det sovjetiske minnesmerke i Kirkenes.
17.Det var ikke bare deres ønske, men også en rekke navngjetne sovjetiske åndsarbeideres intensjon at dette miljø burde sikres som et minnesmerke over en av Russlands største og folkekjære poeter.
18.Dette huset i Sagstuveien 3 B skal rives til fordel for nye rekkehus, til tross for at bygningen er et bevaringsverdig minnesmerke fra 1867.
19.Dette skal være et verdig minnesmerke over store kunstnere, ble det fremholdt overfor Aftenposten.
20.Disse historiske førstedagsbrevene vil bli utgitt i et strengt begrenset oppslag på bare 25 000 på verdensbasis - et ekstremt lite opplag for et filatelistisk minnesmerke av slik stor internasjonal betydning.
21.En monumentalutgave av oksehodet og et utkast til minnesmerke i form av et stilisert portretthode i gips, belyser problemet ved naturalistisk skulpturmodellering.
22.Et betagende minnesmerke over en stor kunstner, men merkelig nok uten en eneste antydning om at verket er blitt til i dette århundre.
23.Ett stridsspørsmål, Hagia Sofias status som et nasjonalt, ikkekonfesjonelt minnesmerke blir på årsdagen for tyrkernes erobring av Konstantinopel utsatt for konkrete trusler.
24.Fartøyet skal bevares og antagelig senere få en verdig plass som et minnesmerke fra norsk jernskipsbyggings barndom.
25.Flyet vedlikeholdes av entusiaster i England som et flyvende minnesmerke over de 79 000 amerikanske flysoldater som mistet livet under Den annen verdenskrig.
26.Formålet er å gjenreise og forvalte stedet som et nasjonalt minnesmerke.
27.Forsvaret vil markere 40årsjubileet for invasjonen i Normandie i 1944 med avdukingen av et minnesmerke til minne om norske krigsdeltagere 19401945.
28.Han gikk inn for å opprette en fredssone rundt det berømte Angkor Wattempelet for å få restaurert det verdifulle minnesmerke som et første skritt på veien til nasjonal forsoning.
29.Her finner man marinens minnesmerke over sine falne.
30.Her har en heilnorsk far fått seg et minnesmerke.
Le tue ultime ricerche