Norvegese-Italiano traduzione di normalt

La Traduzione della parola normalt da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

normalt in italiano

normalt
generellaltro normalmente
Sinonimi per normalt
Termini derivati da normalt
Esempi con traduzione
Det er normalt å gjøre feil.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Chemical Rubi" har nå en besetning på ti nordmenn, fem mindre enn normalt, men kapteinen har gjort det klart at dette er nok til å seile når det blir gitt klarsignal.
2.I 1930årene fikk forlaget en av Norges tyngste og mest majestetiske inngangsdører, et uhyre av kobber som krever kroppslig innsats selv av en normalt sterk mann.
3.I den situasjon en flytktning er som ikke kan reise ut fra Norge, vil normalt ikke nektes oppholdstillatelse.
4.Mot normalt" gikk også Rolf FalkLarssen bokstavelig talt fra første skjær i VM.
5.Mot normalt" noe høyere dagtemperaturer og noe mer sol.
6.Spansk presse, som heller ikke normalt har mye tid tilovers for sin nabo nord for Pyreneene, har ikke spart på kruttet de siste dager efter at franske kystfartøy onsdag skjøt på to spanskbasiske trålere som fisket ulovlig innenfor den franske 200 mils grense og såret ni mann.
7.(NTBRB) Det tekniske personalet i de to danske aviser Politiken og Ekstra Bladet gjenopptok søndag eftermiddag arbeidet, og ledelsen i Politikens Hus i København regner med at de to avisene kommer ut som normalt mandag.
8.(NTBs korrespondent Ole Walberg) Røde Khmergeriljaen i Kampuchea har de siste to ukene rettet en serie aksjoner mot de vietnamesiske styrkene i landet, på et tidspunkt av året da det normalt har vært vietnameserne som har satt inn sin militære vinteroffensiv.
9.Avisen har efter loven ikke noe selvstendig reklamerettslig ansvar ut over at avisen normalt gjør annonsøren oppmerksom på at innholdet i annonsen kan stride mot loven, sier annonsedirektør Odd Bøe i Aftenposten.
10.Bemerk ordene normalt og sporadisk.
11.Da vi landet på rullebanen, hadde vi ingen grunn til å tro annet enn at alt ville gå normalt, sier han.
12.Det blir nok mer normalt efterhvert.
13.Det er efter en samlet vurdering av søknaden fra Landsrådet for Heimevernet at forsvarsministeren har besluttet å stille 150 000 kroner til disposisjon for HV, slik at Norge skal kunne delta i Nijmegenmarsjen som normalt, sier Erik Senstad i Forsvarsdepartementet.
14.Det er en regjeringsbeslutning at Evenes ikke kan brukes til formålet, og denne vil normalt stå ved lag.
15.Det er helt normalt om tenåringer ikke har lyst til å gå til sengs med noen.
16.Det er ikke normalt med så mange saker av denne art, sier veterinærinspektør Borgny Flatlandsmo i Landbruksdepartementet til Afrenposten.
17.Det er jo noe tidlig å uttale seg om oppslutningen før dagen er til ende og vi får samlet rapportene, men så langt tyder våre observasjoner på at det har vært mindre trafikk ved bensinstasjonene enn normalt, sier Erling Storrusten.
18.Det er montert trykkknapper, og det skal normalt aldri bli noe" gålys" hvis det ikke finnes fotgjengere, sier overingeniør Torpp.
19.Det er normalt en forutsetning for utenlandske selskapers deltagelse på dansk sokkel at det er en gjensidighet i denne adgang.
20.Det er trangen til å vinne nye mennesker for Kristus og hjelpe dem tilbake til et normalt liv igjen, som er årsaken til at jeg nå reiser ut som misjonær blant narkomane i VestTyskland, sier Solveig Nordberg fra Høland.
21.Det vi regner som normalt er et gjennomsnitt av målinger fra 1931 til 1960.
22.Diabetikere anbefales idag et sunt og normalt kosthold, skriver diabetiker og ernæringsfysiolog Ingrid Taylor i forordet, og det er på grunnlag av dette oppskriftene er laget.
23.Dårlige resultater betyr normalt at det ikke jobbes godt nok på klubbplanet.
24.En Arbeiderpartiregjering ville nok sannsynligvis ha gått sterkere ut, mens en Høyreregjering kan tillate seg å si at møter og kontakter skal fortsette som normalt.
25.Enhver overtidsutbetaling koster minst 50 prosent mer enn normalt.
26.Et normalt familieliv er vanskelig for enhver politiker, men jeg hadde håpet at jeg skulle klare det selv om min mann flyttet til Stockholm.
27.For det første er det umulig å ha noe normalt privatliv.
28.For flere år siden begynte jeg å se meg omkring i verden for å finne tiltak som kunne hjelpe barna inn i et tilnærmet normalt liv så tidlig som mulig.
29.Fremkommeligheten i Oslo sentrum er dårlig fra før og blir ikke bedre når det er langt flere biler i trafikken enn normalt.
30.Heldigvis er det denne uken mindre trafikk enn normalt, sier trafikkleder Ove Dag Nilsen i trafikkpolitiet i Oslo.
Le tue ultime ricerche