Norvegese-Italiano traduzione di omgitt

La Traduzione della parola omgitt da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

omgitt in italiano

omgitt
militærskaggettivo circondato, accerchiato
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er all grunn til å frykte at lengre åpningstider favoriserer de store varehusene som ofte ligger omgitt av digre parkeringsplasser utenfor sentrum.
2.I deres (øyenvidnenes) øyne ble den Messiasskikkelsen som hang på korset, dermed omgitt av en slags overnaturlig aura (altså lysfenomenets skiftende farver) - og uten den ville hans budskap kanskje ikke ha overlevet.
3.Solnedgang" er ikke bare en beskrivelse av at solkulen forsvinner, ordet er omgitt av assosiasjoner som eventuelt må programmeres inn i maskinen.
4.Surrounded Islands" er prosjektet i Miamisundet hvor 11 kunstige øyer (resultatet av en oppmudring av sundet i 20årene) ble omgitt av rosa nylonduk i ca. 50 meters bredde.
5.Dagens unge er den første generasjon som har vært omgitt av vold og porno som hovedkilde for sin seksualopplysning.
6.Endel av vår filosofi er å være passe uformelle, sier administrerende direktør Karstein Gjersvik i Bik Bok Gruppen A / S, her omgitt av noen av sine medarbeidere i en av forretningene gruppen driver i Oslo.
7.For oss som bor her, er det ikke nok å vite at vi er omgitt av kulturhistorie på alle kanter.
8.Historieprofessor i Trondheim, omgitt av" fortidsmijnnesmerka" ?
9.I Klus Kus, hvor vi bodde med 50 Carierindianere fra januar 1983 til april iår, var vi omgitt av ulv, elg, gaupe og bjørn, et sted 50 år tilbake i tiden.
10.Jeg føler meg omgitt av vinnere, og hvis det drypper litt på meg, så er jeg også en vinner, som han formulerte det som svar på et direkte spørsmål lørdag.
11.Når man bor i NordNorge, blir man fanget inn av naturen, og det er en stor utfordring å forsøke å gjenskape noe av mysteriet og dybden i de mektige omgivelser man er omgitt av, sier Gro Folkan.
12.Aftenposten / Bennetts operaturer går til Gardasjøen, som er et av Italias mest populære reisemål, omgitt av idylliske små landsbyer og kjent for sin gode vin, sin gode mat og sin marmoreksport.
13.Aftenposten traff ekteparet Corcoran omgitt av programfolk, TVkameraer og lydutstyr før en" safari" i Nordmarka.
14.Alle levende organismer er omgitt av komplekse elektromagnetiske felter.
15.Allerede de første kommentarer til Reagans beslutning fjerner adskillig av den mystikk som hittil har omgitt romfarten.
16.Alt dette som er i ferd med å forsvinne, fester jeg til lerretet før det er for sent, sier Safeya Binsagr, omgitt av sin kunst i sitt lille atelier.
17.Amerikansk militær romvirksomhet har, i likhet med sovjetisk, vært omgitt med betydelig tåkelegging.
18.Andre gjorde korsets tegn da de passerte kisten, som var omgitt av kranser og blomster.
19.Andre hevder at hun har omgitt seg med for mange unge, uerfarne medarbeidere som ikke har kraft til å stå imot en viljesterk statsminister.
20.Annerledes er det når talen er om høner som må tilbringe det meste av sitt liv i bur, eller pelsdyr som må friste en naturstridig og uten tvil stressende tilværelse på et begrenset areal omgitt av netting.
21.Ansar er en teltleir 20 kilometer sydøst for Sidon og er omgitt av piggtrådgjerder og vakttårn.
22.Arbeidet med innstillingen har vært omgitt med det aller største hemmelighetskremmeri.
23.Astma og allergi har til alle tider vært omgitt av et uvitenhetens mørke.
24.At artistene ikke synger, men baserer seg på playback, gjør liksom ingenting når TVbildet formidler stemningen ved artistene, omgitt av svingende, dansende, skrikende og jublende fans.
25.At det både er spennende og slitsomt å stille ut viser bildet" Vernissage", hvor kunstneren er omgitt av publikum på utstillingsåpning.
26.Automaten er omgitt av et solid bankhvelv, slik at ingen bør gjøre seg forhåpninger om å få ut pengene uten bruk av minibankkortet.
27.Bydelen er omgitt av hovedgater, men Kirkeveiringen krysser bydelen, og gjennomfartstrafikken i Arendalsgaten må dempes.
28.Bygg eldreboliger i form av enetasjes småhus, og la ikke hovedbygningen på Nygaard på Tåsen bli omgitt av blokker.
29.Bygningen var nemlig omgitt av et betonghylster med små" klatrefrie" åpninger, og selve bygningen - med vanlige vinduer osv. - lå 1 meter innenfor dette" hylsteret".
30.Både stedet og navnet skilte seg ut, og efter hvert ble området omgitt av en romantisk aura.
Le tue ultime ricerche