Norvegese-Italiano traduzione di omstendighet

La Traduzione della parola omstendighet da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

omstendighet in italiano

omstendighet
generellsostantivo circostanza [f]
Sinonimi per omstendighet
Termini derivati da omstendighet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er under enhver omstendighet helt umulig for meg å fortsette å spille for Vålerengen.
2.Fire hundre deltagere er i underkant av det vi hadde ventet, og vi kommer under ingen omstendighet opp mot rekordtallet fra Oslo 1980, da nærmere 550 spillere var med, sier Tom J. Johanssen, som er øverste ansvarlige for NMturneringen.
3.I motsetning til de fleste andre spisesteder i Norge, brukte hans restaurant en langt bedre olje enn hva som er vanlig i kjøkkensjefers grytegemakker - så pommes friten kunne ikke under noen omstendighet bli bedre i fremtiden.
4.Rensing vil under enhver omstendighet falle meget kostbart.Kortsiktige, realistiske løsninger som kan bedre situasjonen i Sulitjelma vesentlig,finnes ikke,heter det i brevet til Miljøverndepartementet fra SFTdirektør Christian Hambro.Hvor store er så egentlig forurensningene fra smeltehytten i Sulitjelma ?
5.Vi vil under ingen omstendighet inngå noen avtaler med Fr.p., fastslo han.
6.14dagers grensen er et kompromiss, men andre medlemmer av komiteen mener eksperimenter ikke kan godtas under noen omstendighet.
7.ALLIKEVEL har det ledende opposisjonsparti basert sin nærmest tøylesløse agitasjon på den omstendighet at forskjellige grupper helsepersonell nå må inngå avtale med kommuner og fylker for å få det offentlige tilskudd man tidligere fikk fra Staten.
8.Alene denne omstendighet indikerer at boligene der ble reist efter andre krav enn dem folk gjør gjeldende idag.
9.Alkohol blir en formildende omstendighet, vi gir alkoholen skylden for alt.
10.Allerede den omstendighet at temaene" siles" gjennom gruppeledelse og presidentskap, tilsier at dette tas med fornødent parlamentarisk alvor.
11.Apriltallet fra NOI viser under envher omstendighet at situasjonen for vårt nyliberalistiske parti er langt mer oppmuntrende enn man kanskje kunne få inntrykk av for bare en uke siden.
12.Avtroppende ligningssjef Lars Hjermstad fremholder overfor Aftenposten at hovedstaden ikke under noen omstendighet blir uten ligningssjef når årets skatteoppgjør legges ut ved månedsskiftet august / september.
13.Bare den omstendighet at en kafevertinne f.eks. oppfattet det som forbudt å tilby sine middagsgjester gratis kaffe, viser hvor langt vi er kommet.
14.Bests forsvarer mener at den fordums fotballstjerne er straffet ekstra hardt fordi han er en kjent person, men lover at Best vil samarbeide med fengselsmyndighetene, selv om han mener Best er ilagt en tilleggsstraff fordi han må begynne soningen en uke før jul. Bests forsvarer mente at dommeren måtte ta Bests alkoholisme som en formildende omstendighet, og at det talte til Bests fordel at han bare en gang tidligere var tatt for promillekjøring.
15.Britenes problem var imidlertid dels at efterforskningen i Lakersaken fortsatte og dels at den amerikanske regjering ikke under noen omstendighet kan hindre at Virgin Atlantic, slik Laker har gjort, går til sivilt søksmål for amerikanske domstoler.
16.Buttedahl tror ikke landsmøtet under noen omstendighet vil gi et klarsignal for eterreklame.
17.Bydelen har ingen uutnyttede utbyggingsområder, og bydelsutvalget mener at friområdet i Oslomarka under ingen omstendighet må bebygges.
18.Bærer det den veien, kan det på den annen side vise seg at Savimbi - som har fått hjelp fra flere hold - allerede har så store militære ressurser at han under enhver omstendighet makter å slå spillet overende.
19.DE klare internasjonale oppgangstendenser vil under enhver omstendighet ha en positiv psykologisk effekt av vesentlig betydning også for vår hjemlige situasjon.
20.DEN omstendighet at Oslopolitiet nu har alle stillinger besatt, er neppe tilstrekkelig til å stagge dem som har ulovligheter i tankene og innbrudd i sinne.
21.DEN omstendighet at det her dreier seg om en spionsak, tilsier at forholdet til offentligheten blir undergitt en særlig omhyggelig vurdering.
22.DENNE omstendighet understreker alvoret i en sak som kanskje kunne og burde ha vært en bagatell.
23.DENNE vurdering fra vår side bygger ikke bare - og heller ikke først og fremst - på den omstendighet at Treholt har vært i besittelse av graderte dokumenter, som han så har formidlet til sine oppdragsgivere.
24.DENNE vår oppfatning svekkes ikke, men styrkes faktisk ved den omstendighet at stoffmisbrukere foruroligende ofte tyr til våpen og voldsbruk, og at misbruk registreres blant stadig yngre mennesker.
25.DETTE skoleslag vil jo under enhver omstendighet bare være et supplement tallmessig høyst beskjedent - til det store offentlige skoleverk.
26.Den omstendighet at Egners historie ble presentert i bladet, er i realiteten mer vesentlig enn selve historien.
27.Den omstendighet at atomvåpen faktisk kan bli anvendt, og at Vesten har slike våpen til disposisjon, har vært - og er - et avgjørende bidrag til å hindre Sovjet i å bruke sin overmakt av konvensjonelle våpen.
28.Den omstendighet at det nå fødes langt færre barn enn hva som skal til for å opprettholde vårt folketall, er et samfunnsanliggende som fortjener seriøs overveielse og grundig gjennomtenkning.
29.Den omstendighet at det overhodet utkjempes sjakkmatcher mellom SovjetUnionen og" resten av verden", har jo sitt å fortelle om Sovjets dominerende posisjon i internasjonalt sjakkliv.
30.Den omstendighet at en person forsøker eller kommer til å engasjere seg til fordel for en annen parts interesser og synsmåter, er i seg selv ingen garanti for å få innflytelse.
Le tue ultime ricerche