Norvegese-Italiano traduzione di passe på

La Traduzione della parola passe på da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

passe på in italiano

passe på
tilfelleverbo attendere, essere in attesa di
Sinonimi per passe på
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Å bygge på sand gjør du når andre må passe seg for deg, og du selv alltid må passe på at ikke noe raser under deg, mens du prøver å bygge.
2.Butikken har plikt til å passe på at varene som ligger i disken ikke skal ha passert holdbarhetsdatoen.
3.Det er stadig langt viktigere for Rådet å passe på" høyre og venstre" og nynorskprosenten enn å drøfte det viktige spørsmålet om balanse mellom kvinner og menn, heter det i rapportens forord.
4.Det er vanskelig nok å få folk til å passe på medisiner og resepter, sier lege Vidar Rekve til Aftenposten.
5.Det er viktig at vi har slike plasser hvor vi kan kontrollere giftige stoffer og passe på at de blir destruert på forsvarlig måte, sier Statens Forurensningstilsyn.
6.Det må ikke overlates til bare oss kvinner å sørge for at det fødes barn og samtidig passe på at det ikke fødes for mange barn.
7.Du må hele tiden passe på å ikke gå for" sterkt" ut, slik at musikken" overdøver" filmen.
8.I tillegg kan boligbyggelagene bruke lokalTV til f.eks. å be beboerne holde husene ved like og gi tips om hva de bør passe på hvis de skal skaffe seg en ny leilighet, fremholder hun.
9.Ja, det er klart at man kan gi råd og veiledning, vi må bare passe på at det blir et tilbud, ikke noe påbud.
10.Jeg er badevakt her på Tøyenbadet, og skal passe på at alt går riktig for seg, sier Torstein Scheflo.
11.Men jeg forsøker å passe på en viktig ting.
12.Mitt beste råd til skattebetalerne er at de skal passe på fradragene, sier Anne Berit Østmoe.
13.passe på livlinjen, vet du !
14.Selskapet - som har hele den internasjonale Veritasgruppen i ryggen - kan passe på at flyene blir tatt vare på på en skikkelig måte, ifølge ham.
15.Selv fikk jeg en fri oppgave, på midtbanen, noe uvant eftersom jeg nesten bestandig får oppgaven å passe på spesielle spiller.
16.Vi erfarer at folk har store vanskeligheter bare med å passe på medisiner og resepter.
17.Vi har hver dag tilfeller av pasienter som faller i koma, eller mister bevisstheten, vi har selvmordskandidater vi må passe på, og eldre med angst og store smerter.
18.Vi må bruke mer tid, og passe på at luftveiene er fri, sier to av instruktørene, Tove Berg og Svein Wennevold.
19.Vi må passe på at det ikke blir for idyllisk og beskyttet, sier hun.
20.Vi må passe på at vi alltid holder en plass i vårt samfunn åpen for narren.
21.All ære til ensemblet som fyller de mange opptrinnene, til musikerne som sandelig har sitt å passe på, under Charles Dardens faste ledelse, og til sangerne - Anne Nyborg og Knut Jørgen Moe.
22.Analyser skal gjennomføres for å passe på at tilskuddene til disse tjenester (sosialministeren har sagt vi vil få fem prosent realvekst pr. år !) kommer pasientene til gode og ikke blir spist opp av øket administrasjon.
23.Arne Billkvam skulle også denne gang passe på Bjørn Skaare, men siden" Botta" ikke helt hadde dagen, tok Billkvam fri fra den jobben og scoret to ganger mot slutten av kampen.
24.Barna er minst like flinke til å passe på som de voksne.
25.Bedre menneske til å passe på Odd Kristen kan vi knapt finne, og dersom vi bare kan skaffe en like god barnevakt, er jeg innstilt på å forsvare VMmedaljene fra Oslo, fastslår Berit.
26.Både innholdet og handlingen er fra boken, men jeg har måttet korte ned og har gjort en del omskrivninger for å få det til å passe på våre dagers forhold, sier Rolf Wagle.
27.Da er det opp til de reisende selv å passe på hva de kjøper.
28.De fleste større forretninger har ansatt egne vakter for å passe på at kundene betaler for det som tas ned fra hyllene.
29.De går parvis omkring mellom buskene på" øyene" på leting efter en bra rugeplass, og hannene må hele tiden passe på at ingen fremmed gasse kommer kjæresten for nær.
30.De må prioritere, de må for all del passe på at ikke samfunnsøkonomien går varm med ny inflasjon.
Le tue ultime ricerche