Norvegese-Italiano traduzione di riktig

La Traduzione della parola riktig da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

riktig in italiano

riktig
slags hensiktaggettivo appropriato, adatto, conveniente
  moralsk oppførselaggettivo giusto
  sannhetaggettivo corretto, vero
  språkaggettivo corretto, giusto, esatto
  korrektaggettivo corretto, appropriato
  faktiskaggettivo reale, vero, effettivo
Sinonimi per riktig
Termini derivati da riktig
Esempi con traduzione
Takk for forklaringen! Den hjelper å forstå setningen riktig.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Airplane" eller" Hjelp, vi flyr" - vel å merke den første av to var en riktig sprudlende spøk.
2.Ambassadørakademiet" viste hvordan de vordende ambassadørene øvet seg på å gå på røde løpere, holde coktailglasset riktig og en mengde andre nødvendigheter for det diplomatiske arbeide.
3.Den overveldende, anonyme majoritet" som utgjøres av fattigfolk innen jordbruk, småhandel osv. er ganske riktig en viktig målgruppe for bedrede kår.
4.Der pekes det helt riktig på at barne og ungdomspolitikken ikke kan ses løsrevet fra den alminnelige samfunnspolitikk.
5.Det er ikke riktig å sende bort de av min fars kvinner som ikke hadde noen sønn.
6.Det er riktig.
7.Det er riktig at vi har mistet Erik og Frank, men laget er av samme kaliber som ifjor.
8.Det er riktig som Tor Halvorsen også framhever at holdningen til større kontakt og samspill med de organisasjoner som har vokst fram utenfor den tradisjonelle organisasjonsstrukturen, sterkt er preget av nedarvede følelser og historisk betingete bindinger.
9.Det må være riktig å foreta begrensning i antall års utdannelse som den enkelte søker kan ta ut.
10.Elendig" leirjord kan med dyrkernes innsats og tidens hjelp bli riktig brukbar til grønnsaker, skriver Gro Liebe i mainummeret av Norsk Hagetidend.
11.En slik framgangsmåte er så ekstraordinær at partiledelsen ikke riktig vet hvordan den skal stille seg.
12.Er det riktig å foreta enkelte justeringer og i sterkere grad kanalisere midlene dit de trengs mest og kutte ut noe av støtten til de store produksjoner i mer sentrale områder av landet ?
13.Få elever i den videregående skole kan plassere de norske fylkene riktig på kartet.
14.Holmenkollen Rundt" foregår ganske riktig i området rundt Holmenkollen.
15.Hva gruer du deg mest til idag ?"," Er du sikker på dere har smurt riktig ?"," Hva tror du om NN og XX og den storformen de er i ?"," Synes du ikke værforholdene er temmelig triste ?", og andre uttalelser med tilsvarende" oppildnende" innhold.
16.Jeg kan ikke se det annerledes enn at det må være riktig å avvente arbeidet som nå skjer i fagdepartementet, nemlig Kulturdepartementet.
17.Jeg mener det er riktig å si at den politiske vilje til å gjennomføre dobbeltvedtaket og selve rakettutplasseringen har vært et hovedbidrag til gjenopprettelsen av en bedret maktbalanse i Europa.
18.Jeg synes det er utrolig hvis det virkelig er riktig at norske myndigheter med åpne øyne neglisjerer almene menneskerettigheter.
19.Kalle" ledet til over halvveis, men holdt ikke riktig så godt inn som de to andre.
20.Kursen er riktig, og veksten kommer.
21.Mac" Aziz, fra Bangladesh, med alpelue for anledningen, demonstrerer her riktig teknikk i 1. rundekampen mot turneringens yngste, 12 år gamle Vidar Hauger.
22.Men det ville ha innebåret at Arbeiderpartiet hadde fått sin overrepresentasjon redusert, ganske riktig.
23.Nieren" heter en av de mange små grillrestauranter i Sarajevos smale smug, og det var ganske riktig det nummeret Ferhatovic bar på ryggen da han spilte for hjembyens lag og ti ganger for det jugoslaviske landslaget.
24.Når spørsmålet om å åpne fronten overfor andre organisasjoner er så følelsesladd, så preget av organisasjonsstolthet og - det er riktig å konstatere - også prinsipielle holdninger, er det ikke uten risiko LOformannen reiser dette viktige spørsmålet.
25.Og ivrige hender dytter på meg eslet som ser riktig sørgmodig ut ved tanken på den lange reisen til fremmed land.
26.Papirfuglen" blir aldri riktig flyvedyktig.
27.Regnestykket til Berge er sikkert riktig, problemet er bare at en person med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn sjelden har så meget som 300 000 kr. i lån.
28.Riktig bruk av kroppen" burde ha en like sentral plass som morsmålsundervisning.
29.Sannheten er den motsatte"," Sannheten er igjen den motsatte"," Igjen feil"," Det er heller ikke riktig"," Som jeg allerde har nevnt, er dette positivt feil".
30.Skal du lage et riktig dårlig bilde, holder det ikke med svart / hvitt - da må du bruke farger !", hevdet en gang Bjørn Næss, scenograf i NRK, og selv en utøvende billedkunstner.
Le tue ultime ricerche