Norvegese-Italiano traduzione di rustet

La Traduzione della parola rustet da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

rustet in italiano

rustet
metalleraggettivo arrugginito, rugginoso
Termini derivati da rustet
Anagrammi di rustet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det innbærer at vi fremdeles står svakt industrielt rustet når det er snakk om å ta vår del i nye og gamle markeder.
2.(NTBTass) - Norge er i ferd med å bli NATOalliansens militære springbrett mot SovjetUnionen i nord, og er efter hvert blitt godt rustet for sin tiltenkte oppgaver, skriver den sovjetiske avisen Isvestija.
3.Den forenkling vi er ute efter, må føre til at vi står sterkere rustet lokalt til å løse oppgavene.
4.Det er ikke så enkelt innenfor det nåværende ressursnivå, men vi prøver så godt vi kan å gjøre embeds og tjenestemenn best mulig rustet til å efterforske slike saker.
5.Dette har vært hardt og tøft, medgir Martin Raz, som vet at jentene vil være godt rustet til seriestart her hjemme 13. oktober.
6.Hvordan har man da rustet opp ?
7.Ingen vil iallfall være bedre rustet enn Trond til å møte varmen i Coliseumstadion under OL i Los Angeles, slår hans trener Frank Zarnowski fast.
8.Jeg har stor respekt for samtlige kandidater, og mener de alle er godt rustet til å bekle stillingen.
9.Legevakten i Oslo er nå godt rustet, og vi vil ha dobbel bemanning i hele nyttårshelgen, opplyser lege Georg Semcesen, daglig leder for almenhelseseksjonen på Legevakten i Oslo.
10.Med" Kåres lille blå" i lommen er du godt rustet til å delta aktivt i den utadvendte markedsføring av Høyre.
11.Med" Kåres lille blå" i lommen er du godt rustet til å markedsføre Høyre.
12.Når jeg likevel er optimist på sykehusets vegne, er det fordi det har vært en økende forståelse fra det offentlige for betydningen av et godt rustet Rikshospital.
13.Ryssdal var uvanlig godt rustet til oppgaven da han ble utnevnt til dommer i 1964, og han ble straks lagt merke til på grunn av sine kunnskaper og store arbeidskapasitet.
14.Sammen med den handlingsplan for barn og ungdom som kom som vedlegg til statsbudsjettet, skulle vi stå godt rustet slik at FNs ungdomsår vil bety en styrkelse av innsatsen på det ungdomspolitiske plan.
15.Selv om det kanskje kan virke som om det ikke er så mange lyspunkter, er det faktisk slik at Luftforsvaret står bedre rustet idag enn tidligere på luftvernsiden, og om noen år når nyanskaffelsene er på plass, vil vi få et meget godt luftforsvar, sier generalmajor Magne T. Sørensen til Aftenposten.
16.Undervisningen i samfunnsfag skal ideelt sett gjøre elevene bedre rustet til å løse problemer, både lokalt og globalt.
17.Vi belager oss på et skikkelig rush i lunchpausen og er rustet til å hjelpe kundene våre slik at de skal bli minst mulig skadelidende hvis det blir en konflikt, sier han.
18.Vi har foreslått at fylkeskommunene oppretter en legestilling for idretten og at idretten selv tar ansvaret, men innen muskel / skjelettsykdommer er norske leger for dårlig rustet til å diagnostisere, og dette miljøet gir ikke en automatisk opplæring.
19.Vi har sikkerhets og navigasjonsutstyr av beste kvalitet og er godt rustet.
20.Vi håper at informasjonsprogrammet vil gjøre helse og sosialarbeidere bedre rustet til å møte prostituerte og gi dem hjelp, sier Holter.
21.Vi håper å stå godt rustet når vi åpner lørdag, og vi gleder oss.
22.Vi står derfor langt sterkere rustet i konkurransen med de utenlandske skifabrikker ved inngangen den kommende skisesong, sier Gunnar Kaspersen.
23.Vi ville vært bedre rustet i konkurransen med utlandet hvis vi i høyere grad hadde tatt i bruk halv og helautomatisk sveising, legger han til.
24.Vi ønsker å stå best mulig rustet til den fornyede debatt som vi regner med bryter løs da, sier han til NTB.
25.2. divisjon vil bli sterkere, og lagene som vil opp vil være langt bedre rustet enn de er idag.
26.ABC har rustet sterkt for å gi verden TVdekning som skal overgå alt vi har sett før.
27.Administrerende direktør Andreas Nordvoll og operasjonssjef Stein Fønstelien i Merlin Profilers mener selskapet nå er meget godt rustet til å møte nye oppgangstider i markedet.
28.Atter skal vi feire fødselsdagen til et menneske som både fysisk og psykisk er rustet til den enestående begivenhet å kunne fylle 109 år.
29.Bakgrunnen for aksjeutvidelsen er at DNO ønsker å stå sterkere rustet til å møte større utfordringer på norsk kontinentalsokkel, hvor selskapet nylig har fått innpass, samt i utlandet.
30.Blant annet må kollektivtransportselskapene være rustet til å ta seg av den forventede trafikkøkning.
Le tue ultime ricerche