Norvegese-Italiano traduzione di sammenstille

La Traduzione della parola sammenstille da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sammenstille in italiano

sammenstille
generellverbo giustapporre, porre accanto
  ordbokverbo compilare
Altri esempi
1.Hr. Helland kunde med ligesaa stor ret geologisk sammenstille den sandhaug i Jylland, der kaldes" Himmelbjerget" med vore højfjeldsformationer i Jotunheimen.
2.Men når man bygger et betonghus og tapetserer det med en kulisse som skal forestille et gammelt trehus, samtidig som man efterligner en boligblokk fra 1930årene og" pryder" den med et par striper fra samme tapetrull, krydrer hele herligheten for å gi inntrykk av at den var grodd opp av seg selv for til slutt å sammenstille det på en byggetomt - og fortsatt er tilfreds, har man avslørt at man ikke har gitt svar på noe som helst.
3.Slike gruppeutstillinger kan gi ny innsikt, svar på ikke formulerte spørsmål, ved bare å sammenstille slike elementer ingen tidligere har sett i sammenheng.
4.vil den postmoderne kunstneren finne, samle, sitere og sammenstille.
5.Det jeg ønsker med min" Lovlyd"serie, som har programmer så sent på kvelden som efter Dagsnytt og Radiosporten, er å sammenstille konkrete råd og regler samtidig som sendetiden tilsier at man også kan gå litt inn på spesielle emner.
6.Bruken av datamaskiner til å føre og sammenstille personregistre er bare en side av kontrollen, men antagelig en meget viktig side.
7.Det kan også virke noe forvirrende å sammenstille såvidt forskjellige verdier som Stigen gjør.
8.Dette spørsmålet ble opprinnelig tatt opp i forbindelse med at man via offentlige kilder kan skaffe seg opplysninger om bl.a. militære anlegg, og sammenstille disse til mer fullstendige oversikter.
9.Efterretningstjeneste består i alt vesentlig av møysommelig å sammenstille ulike opplysninger så man får flest mulig data og fra ulike kilder.
10.Forskere verden over arbeider nå med å sammenstille data over forekomst av mulige enkeltkomponenter i kosten og kreftrisiko.
11.Spørsmålet om skattemyndighetenes behov for å sammenstille data for eksempel mot bankenes registre ble også drøftet.
Parole simili

 
 

sammenstille come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) sammenstillesammenstillendesammenstillet
Indicativo
1. Presente
jegsammenstiller
dusammenstiller
hansammenstiller
visammenstiller
deresammenstiller
desammenstiller
8. Perfetto
jeghar sammenstillet
duhar sammenstillet
hanhar sammenstillet
vihar sammenstillet
derehar sammenstillet
dehar sammenstillet
2. Imperfetto
jegsammenstillet
dusammenstillet
hansammenstillet
visammenstillet
deresammenstillet
desammenstillet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde sammenstillet
duhadde sammenstillet
hanhadde sammenstillet
vihadde sammenstillet
derehadde sammenstillet
dehadde sammenstillet
4a. Futuro
jegvil/skal sammenstille
duvil/skal sammenstille
hanvil/skal sammenstille
vivil/skal sammenstille
derevil/skal sammenstille
devil/skal sammenstille
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha sammenstillet
duvil/skal ha sammenstillet
hanvil/skal ha sammenstillet
vivil/skal ha sammenstillet
derevil/skal ha sammenstillet
devil/skal ha sammenstillet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle sammenstille
duville/skulle sammenstille
hanville/skulle sammenstille
viville/skulle sammenstille
dereville/skulle sammenstille
deville/skulle sammenstille
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha sammenstillet
duville/skulle ha sammenstillet
hanville/skulle ha sammenstillet
viville/skulle ha sammenstillet
dereville/skulle ha sammenstillet
deville/skulle ha sammenstillet
Imperativo
Affermativa
dusammenstill
viLa oss sammenstille
deresammenstill
Negativa
duikke sammenstill! (sammenstill ikke)
dereikke sammenstill! (sammenstill ikke)
Le tue ultime ricerche