Norvegese-Italiano traduzione di sette ned

La Traduzione della parola sette ned da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sette ned in italiano

sette ned
generellverbo deporre, porre giù
  synverbo danneggiare
  retningverbo abbassare, calare, far scendere
  formålverbo posare, mettere giù, deporre, appoggiare
Anagrammi di sette ned
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når særlige grunner taler for det".
2.Dersom man er bekymret for utlånsveksten, er det meningsløst å pålegge bankene å sette ned utlånsrenten.
3.Det koster deg 15 sekunder å sette ned hastigheten fra 80 til 60 km / t over en kilometer.
4.Er det ikke vel sent å sette ned et slikt utvalg når man i lengre tid har visst at Staten overlater ansvaret for denne omsorg til fylkene ?
5.Tandberg Data kommer til å sette ned prisen på sine terminaler i USA med 25 prosent fra 1. mars.
6.Vår presisering vil nok føre til at noen banker må sette ned renten, sier Presthus.
7.Arbeidstagerne har mange steder anledning til å sette ned tempo som pressmiddel.
8.Da Kreditkassen tidligere i vår fremla sin årsberetning, sa adm. direktør Tor Moursund at hvis utlånsveksten i mars ble moderat, var det rom for å sette ned renten.
9.Da må pengemarkedsrenten settes ned, og jeg kan garantere at Kreditkassen i så fall vil følge opp med å sette ned sine utlånsrenter, i første omgang til næringslivet, sa Moursund.
10.Datahøgskolen søkte om fem millioner kroner i statsstøtte, og en vesentlig del av disse pengene ville ha gått til å sette ned studieavgiften.
11.De Forenede Arabiske Emiraters oljeminister, Maana AlSaeed Otaiba sa også fredag at OPEC bør vurdere å sette ned oljeproduksjonen for å unngå prisnedsettelser.
12.Den norske Creditbank har besluttet å sette ned utlånsrenten fra 0,25 til 1,0 prosent for alle vanlige utlånstyper, både til personkunder og næringslivet.
13.Den norske Creditbank har vedtatt å sette ned renten på byggelån til næringslivet med en prosent til 12 prosent p.a.
14.Den norske Creditbank har vedtatt å sette ned utlånsrenten med 0,25 til 1,0 prosent.
15.Der hvor dette ikke lykkes helt, kan en sette ned noen planter til supplement.
16.Derfor må myndighetene nå overveie alvorlig å sette ned prisene på alkohol.
17.Det ble fremholdt at de kommunale bidrag kluben fikk stort sett gikk videre til forbundet, noe som kunne få de kommunale autoriteter til å sette ned bidragene vesentlig.
18.Det håper iallfall belgiske arbeidsgivere og fagforbund som torsdag vedtok å sette ned arbeidstiden for å bekjempe arbeidsløsheten.
19.Det kan bli aktuelt å sette ned fartsgrensene, fra Oppsal skole er det kommet en anmodning om fartsreduksjoner på Vetlandsveien, og et tilsvarende initiativ er kommet fra Østensjø skole når det gjelder Håkon Tveters vei.
20.Det regnes i oljekretser som sikkert at det norske statsselskapet må sette ned sine priser fra november til desember.
21.Det ser ut til at Aftenposten blir nødt til å sette ned abonnementsavgiften og heller belage seg på lavere fortjeneste, for vi er ikke interessert i å være med på å betale slike kjempelønninger til typografene i Aftenposten.
22.Det statlige britiske oljeselskap BNOC fulgte onsdag opp Statoils prisreduksjon på norsk Nordsjøolje med å sette ned de britiske oljeprisene med opptil 1,35 dollar pr. fat.
23.Det statlige britiske oljeselskapet BNOC fulgte onsdag opp Statoils prisreduksjon på norsk Nordsjøolje med å sette ned de britiske oljeprisene med opptil 1,35 dollar pr. fat.
24.Dette er et av de tiltak statsråd Gjertsen vurderer for å få oljeselskapene til å sette ned bensinprisen.
25.Dette har i sin tur avfødt irritasjon og rådvillhet innen OPEC, der medlemslandene er kommet under press for å sette ned sin oljepris tilsvarende.
26.Dette til tross for at de har fått en garanti om tilbakekjøp hvis kjøttet ikke selges, og Landbruksdepartementet har uttalt at de vil vurdere å sette ned avgiften hvis kjøttet ikke blir solgt i Norge.
27.Dette tiltaket kommer under en måned efter at banken kommenterte Finansministerens renteerklæring med å si at det ikke var noen grunn til å sette ned renten på lån til personkunder, fordi efterspørselen efter slike lån er større enn tilbudet.
28.Dette vil gjøre det nødvendig å sette ned kostnadene med 20 prosent fra 1. januar 1985.
29.DnC, Kreditkassen, Bergen Bank, Sparebanken Oslo Akershus og Fellesbanken fulgte øyeblikkelig opp med å sette ned renten på kassekreditter og byggelån til næringslivet med 1 / 2 prosentenhet, og også renten på andre lån til næringslivet ble gjennomgående redusert med 1 / 2 prosentenhet.
30.En inntekt som allerede har snudd er rentemarginen, fordi myndighetene har tvunget bankene til å sette ned utlånsrenten betydelig.
Le tue ultime ricerche