Norvegese-Italiano traduzione di snø

La Traduzione della parola snø da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

snø in italiano

snø
meteorologisostantivo neve [f]
Sinonimi per snø
Termini derivati da snø
Altri esempi
1.Snø".
2.Efter at et steinras blandet med snø og isblokker har begravd de to omkomne klatrerne, må vi oppgi all tanke om noen gang å finne dem, sa Åsheim til attache Trygve Tveter ved den norske ambassaden.
3.Av andre skilt nevner vi det to meter høye ute på en jorde på Vinstra, det bærer påskriften NÅR DETTE SKILTET IKKE SYNS, ER DET MYE SNØ.
4.Det er intet utpreget morsomt hverken ved den skikkelsen jeg tolker i den svensk / norske TVserien" Rød snø" som jeg holder på med nå eller ved henne jeg spiller i filmatiseringen av" Orions belte".
5.Diktet" Snø" av Inge Krokann er et typisk stemningsdikt.
6.Diktet" Snø" er delt i seks strofer, strofene er uregelmessige og uten enderim.
7.Diktet" Snø" er ikke bare et pessimistisk dikt.
8.Hver strofe åpner med utropet" snø, snø !", dette fremhever at forfatteren hyller snøen og den vakre årstida vinteren.
9.I Hans Børlis" Snø" er" du" noen han kritiserer, noen han tar avstand fra.
10.I novellen" Slokke med snø" gir han et rørende og varmt bilde av alkoholikeren Holm, som får en ubarmhjertig ungdomsgjeng mot seg.
11.Inge Krokanns dikt" Snø" er et stemningsdikt, her gir forfatteren en vakker skildring av dalende snø.
12.Snø, snø !
13.Snø av Hans Børli og Snø av Inge Krokann.
14.Stemningen i Hans Børlis" Snø" er jordnær, diktet er preget av hverdagslige ord og vendinger.
15.Sujettet i Hans Børlis dikt" Snø" er enkelt og jordnært.
16.Trass i at det er snø som blir beskrevet, har diktet en lun nærhet som bærer budskap om optimisme.
17.Vi møter to forskjellige typer konflikter i Hans Børlis" Snø".
18.fallende snø !
19.Rød snø" gikk i mål med bravur.
20.Rød snø" makter å holde på en avventende spenning, men neste gang ser vi frem til en hurtigere utvikling.
21.Alle gode ting er tre, og det fjerde, SNØ & SKI, i ny drakt og i nye spor, følger med.
22.Arbeidstittelen er" Rød snø", og handlingen dreier seg om grensetrafikken mellom Norge og Sverige under siste krig.
23.De nye bøkene er" Jernkorset"," Den drukner ei som henges skal"," Mellom barken og veden"," Hvit som snø"," Den gule djevelens by" og" Panamaskipet".
24.Den svensknorske serien" Rød snø", med handling lagt til Edtraktene like innenfor svenskegrensen i 1942, kan bli en spennende affære.
25.Drift over mark med liten bæreevne skal, så langt det er mulig, foregå i perioder med snø og tele.
26.Du skal jo også redigere foreningens medlemsblad og gjøre det nytt og spennende, men hvorfor heter bladet" Snø og Ski" ?
27.Former som etter og snø kan ikke sies å utgjøre brudd på noen struktur.
28.Fridtjof Nansen er med, så også Strindberg (!) samt mye Snø & Ski.
29.Kjersti Holmen kom levende fra kriminalkomedien" Rød snø", og kastet seg opplagt ut i Lørdagssirkuset.
30.Lyspunkter var den nye amerikanske hyggeserien om familien Cosby, og den norsksvenske thrilleren" Rød snø".
Parole simili

 
 

snø come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) snøsnøendesnødd
Indicativo
1. Presente
jegsnør
dusnør
hansnør
visnør
deresnør
desnør
8. Perfetto
jeghar snødd
duhar snødd
hanhar snødd
vihar snødd
derehar snødd
dehar snødd
2. Imperfetto
jegsnødde
dusnødde
hansnødde
visnødde
deresnødde
desnødde
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde snødd
duhadde snødd
hanhadde snødd
vihadde snødd
derehadde snødd
dehadde snødd
4a. Futuro
jegvil/skal snø
duvil/skal snø
hanvil/skal snø
vivil/skal snø
derevil/skal snø
devil/skal snø
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha snødd
duvil/skal ha snødd
hanvil/skal ha snødd
vivil/skal ha snødd
derevil/skal ha snødd
devil/skal ha snødd
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle snø
duville/skulle snø
hanville/skulle snø
viville/skulle snø
dereville/skulle snø
deville/skulle snø
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha snødd
duville/skulle ha snødd
hanville/skulle ha snødd
viville/skulle ha snødd
dereville/skulle ha snødd
deville/skulle ha snødd
Imperativo
Affermativa
dusnø
viLa oss snø
deresnø
Negativa
duikke snø! (snø ikke)
dereikke snø! (snø ikke)
Le tue ultime ricerche