Norvegese-Italiano traduzione di stang

La Traduzione della parola stang da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

stang in italiano

stang
metallsostantivo sbarra [f], spranga [f], bacchetta [f], bastoncino [m]
Sinonimi per stang
Termini derivati da stang
Anagrammi di stang
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Budskapet blir et opplegg til et trist og kjedelig liv for begge kjønn, sa Tove Stang Dahl.
2.Da barna ble født, hadde to tredjedeler av mødrene et fast forhold til barnefaren, men mange av disse forholdene går istykker efter fødselen, forteller Grete Stang.
3.De musikalske forberedelser har tross alt dominert, forteller Det Norske Kammerorkesters administrative leder, fiolinisten Helge Stang Aas til Aftenposten.
4.Det er aldri noen gang født så få barn i Norge, og når en del statistikere hevder at barnefødsler går i kurver og vil øke igjen, glemmer de å ta med i beregningen at kvinner idag velger sine svangerskap bevisst, hevder Grete Stang.
5.Det er et stort gap mellom kvinners og menns følelser for, opplevelse av og syn på verden som ikke på noen måte står i forhold til den unisexpolitikk som føres eller den måte samfunnet behandler overgrep mot kvinner på, mener førsteamanuensis Tove Stang Dahl.
6.Det glade vanvidd ! ler Helge Stang Aas.
7.Det grunnlag Stang la, gjør at vi idag kan si at vi har stått og står for nasjonens samlede vel, for rimelighet og hensynstagen både til enkeltmennesket og alle grupper og interesser.
8.Det ser ut til at barnefødselen forrykker et balansepunkt for mødrene, men jeg ser ikke denne uroen som noe negativt, sier Grete Stang.
9.Fredrik Stang forsvarer griselitteraturen, het det i en typisk norsk kulturdebatt fra 1908.
10.I løpet av 70årene har det vist seg at det er gått svært dårlig med barn av stoffmisbrukende mødre, forteller Grete Stang.
11.Ingen enkeltperson har hatt slik innflydelse på Høyres strategi og politikk som Emil Stang i hans storhetstid fra 1883 til 1895.
12.Kanskje enda mer ærefullt, mener Stang Aas, siden man her skal stå helt på egne ben, uten noen kjent solist.
13.Men fra pleiersiden, totalt sett, gjør vi hva vi kan for å få det hele til å virke, sier Berit Stang.
14.Mens vi her i landet er kommet forholdsvis langt i likestillingskampen når det gjelder økonomiske og sosiale rettigheter, ligger vi langt tilbake i kampen mot voldtekter og i arbeidet for å hjelpe de som er blitt utsatt for slike overgrep, sa Tove Stang Dahl.
15.Selv om sykehuset er innstilt på å løse kapasitetskrisen i samarbeide med de statlige og kommunale myndigheter innenfor rammen av 45 millioner kroner avsatt til avlastningstiltak efter Reitgjerdetnedleggelsen, foretrekker vi heller å stenge avdelinger enn å forringe behandlingstilbudet ved å ta i bruk tvangsmidler, sier Stang.
16.Vi foretok riktignok en pilotstudie ifjor vår blant hjemmesykepleiere og eldresentra, og hjemmesykepleierne rapporterte da 122 forskjellige tilfeller, sier Grete Stang videre.
17.Vi har lenge ønsket oss et søndagsmagasin, sier redaksjonssekretær Georg Stang til Aftenposten.
18.Voldtekt angår først og fremst dem som blir utsatt for denne forbrytelse, men også alle oss som frykter for å bli utsatt for voldtekt, slo førsteamanuensis Tove Stang Dahl ved Det juridiske fakultet i Oslo fast i sin innledning.
19.Vår impresario i London mener at det godt lar seg gjøre å legge opp en plan allerede fra neste år som vil gjøre oss til et helprofesjonelt turneorkester, forteller kammerorkestrets administrative leder, Helge Stang Aas.
20.Alene det å ta sats fra en stang, gjøre salto og lande med bena på stangen igjen må sies å være en prestasjon.
21.Alt fiske må skje med stang og godkjente sneller.
22.Aristokraten Stang forsto på sin side absolutt intet av det som rørte seg i lavkirkelige kretser.
23.Benkow minnet også om at den første Høyreformann, Emil Stang, i sin tid ble kritisert for at han ikke alltid brukte" storsleggen" på Venstre.
24.Berit Stang er leder for utvalget av tillitsvalgte fra Norsk Sykepleierforbund på Dikemark.
25.Bladet er startet av Leif Stang og Jan Chr. Warloe.
26.Bydelen vår har ikke kapasitet til den store tilstrømningen denne" lekeplassen" vil få, sier Stang.
27.Da Brady avsluttet sin karriere i Arsenal våren 1980 og ble solgt til Juventus for 600 000 pund, var det omtrent like før man senket flagget på halv stang rundt Highbury.
28.Da tredde jeg hue på ei stang, og så hang ålen bak meg og vifta, mens jeg gikk fram og tebars på Kaljohan så dem fikk se Kongeålen, alle som var der.
29.Da var det ikke et Mai tre mer, men en Mai stang.
30.De rene på en hylle i nåhøyde (G.), de som er i bruk, på en stang under hyllen.
Le tue ultime ricerche