Norvegese-Italiano traduzione di stempel

La Traduzione della parola stempel da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

stempel in italiano

stempel
dokumentsostantivo bollo [m], marchio [m]
  verktøysostantivo timbro [m], stampo [m]
Sinonimi per stempel
Termini derivati da stempel
Anagrammi di stempel
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Patologisk løgner" var et stempel som ble satt på ham ; kanskje ingen dårlig egenskap for mannen som snart skulle bli massenes yndlingsforfatter.
2.Det er viktig å hindre at Arbeiderpartiet igjen får anledning til å sette sitt stempel på den økonomiske utvikling.
3.Fransk politi kjørte den til flyplassen og loset den trygt gjennom passkontrollen, der den fikk stempel i passet.
4.Vi ilegger ihvertfall ikke bot til en som måtte bli kontrollert og ikke har gyldig stempel, når de er blinde eller svaksynte, forsikret Fristad.
5.All nyordning i tiden efter Mao bærer Dengs stempel.
6.Amerika og amerikanerne setter også et stempel på Schabbach.
7.Andre steder er ordningen med stempel på høyre side og bølger på venstre gjennomført med hell.
8.Arbeiderpartiet hadde, både før og efter, iallfall godt agitatorisk utbytte av det angivelig kompromitterte Høyre, med stempel som" de rikes", resepektive" næringslivets parti".
9.Bedriftslederen forteller om sitt vennskap med en kenyaner som inviterte ham til Nairobi, med stempel fra ambassaden og det hele.
10.Billettautomaten nekter nå fullstendig å samarbeide og det hjelper ikke at halve Fagerborg Velforening prøver å tvinge til seg det nødvendige stempel.
11.Brevet var da påført stempel fra Oslo formannskap, og det hele så greit og tilforlatelig ut.
12.De rent strategiske vurderinger i de deler av rapporten som hittil er blitt kjent, bærer Kissingers umiskjennelige stempel og ligger ganske nær hans betraktninger fra ca. 1970 omkring følgene av et nederlag i IndoChina : minsket troverdighet til USAs slagkraft rundt om i verden, en uvurderlig strategisk gevinst for SovjetUnionen og kommunismen, og en plattform for nye fremstøt mot andre USAvennlige stater enn den som er mest truet.
13.Den gang sikret hun seg så solide fullmakter at hun både skaffet seg et stempel som diktator - og senere et valgnederlag som fikk de politiske nekrologforfattere til å sette sluttstrek.
14.Der betales det også med landets egen valuta, men sedlene må ha et lite rødt stempel for å være gangbare.
15.Der satte de sitt eget og tydelige stempel på økonomi, kultur og politikk gjennom en lang historisk epoke, som nå er defintivt forbi.
16.Det er ikke minst de unike kulturminner erobrerne efterlot seg, som har gitt Sicilia stempel som Middelhavets perle.
17.Det er skrevet på papir som bærer den amerikanske ambassades stempel og er signert av ambassadør Helene von Damm.
18.Det gir ham et helt unødvendig" stempel".
19.Det samme temperament, den samme flukt satte også sitt stempel på ekstranummeret, en scherzo av Brahms, et ungdomsverk utgitt posthumt.
20.Det var flere norske pressefolk enn deltagere til stede, og mediarepresentantene måtte som alle andre gjennom de iherdigste kontroller før de slapp frem til den lille gresslunden hvor Norge, Luxembourg og Malta skulle få sitt offisielle olympiske stempel.
21.Det virker slik at man får et stempel i sitt identitetskort når man har avgitt stemme.
22.Dette ga svensk film stempel som særlig syndig, enda den strengt tatt hadde hørt hjemme blant de mest dydsirede.
23.EN pressekollega av oss, som ikke har stempel på seg for å være av den mest sportslige typen, opplevet en gang å ta med seg den første og foreløbig siste danske Norgeskorrespondenten for dansk radio og fjernsyn i Holmenkollen.
24.Efter undertegnelsen av den Fransklibyske avtalen har Gadafi vært meget interessert i å bli mottatt av president Mitterand i Paris - for å få et slags" god oppførsel"stempel i det internasjonale politiske miljø.
25.Eftersom hundreårsjubileet for dannelsen av Norges Venstreforening 28. januar 1884 ville være foranledning og anledning til å hente frem litt av den kunnskap som finnes om Venstres hundre år, ble det tatt et verdifullt initiativ uten partiets stempel.
26.Eirik Kvalfoss er forlengst tatt ut, Odd Lirhus med sin seier i Falun likeså, og Øivind Nerhagen takket være sin jevne og fine innsats synes også klar for jugoslavisk stempel i passet sitt.
27.En årsak til at finansministrene i oktober så optimistisk på utsiktene til å finne egnede fellesprosjekter, som de altså i sitt første programforslag ikke kom på, var at byggeprosjekter som man før så på som rent nasjonale eller i beste fall av interesse for to nordiske land, nå kunne gis et nordisk stempel og finansieres delvis eller helt av nordiske midler.
28.Enkelte aviser har sørget for at han for resten av livet må bære et stempel som aldri kan vaskes bort.
29.Et frimerke av året påført et elleve år gammelt stempel.
30.Et stempel i passet som forbyr innreise til Polen igjen.
Le tue ultime ricerche