Norvegese-Italiano traduzione di streve

La Traduzione della parola streve da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

streve in italiano

streve
konstruksjonsostantivo puntone [m], sostegno [m]
  målverbo sforzarsi, aspirare, ambire, mirare
  anstrengingverbo sforzarsi, fare sforzo, fare fatica
Sinonimi per streve
Termini derivati da streve
Anagrammi di streve
Altri esempi
1.Blir bevilgningen for knapp til å løse påtrengende oppgaver, får vi streve så godt vi kan for å få de bevilgende myndigheters hjelp.
2.De psykiske og sosiale sider ved en slik ny livssituasjon har de ryggmargskadede og pårørende i stor grad måttet streve med på egen hånd.
3.Den har heller ikke godt av å streve med alle de nye skuddene.
4.Det er en spennende bok, leseren ser dypt inn i det gåtefulle, uten å måtte streve.
5.Det er nemlig min definisjon av lykke - å få arbeide mot et mål, streve og slite, gå igjennom nederlag kanskje, og til slutt - nå målet.
6.Han minnet om at krigsinvalidene har måttet streve for å oppnå selvfølgelige ydelser.
7.Hvis de f. eks. prøver seg på de virkelig lange løp, er de mer opptatt av det sosiale fenomenet og mer opptatt av å gjennomføre, enn å streve efter urealistiske tider.
8.Jervell og Inge Lønning og liberale teologer forut for dem kan streve alt det de makter med å tilpasse Kirken dagens samfunn.
9.Kanskje det rett og slett er en borgerplikt å streve vett og forstand av seg for å gi våre offentlige foresatte penger å rutte med ?
10.Karriere for meg er ikke nødvendigvis å streve for meg selv, men å prate med mennesker, leve annerledes, bli mer bevisst på det vonde i verden.
11.Men skal man inn på en fjellstue til en kopp kaffe eller andre nødvendige ærend, kan det være lurt å sette skiene et godt stykke fra hverandre, slik at tyvene må streve for å finne skiparet.
12.Nå i julestria er det jo nærliggende å spørre om vi behøver å streve med storrengjøring og syv kakesorter.
13.Vi nordboere har fått lære oss ikke å gi opp uten å streve hardt for å finne skader og få hesten frisk igjen, sier Per og ser ut mot en have hvor Shane T. Hanover med største fryd ruller sin blankstriglende kropp i en leirpøl.
14.Bedre å ha en bra far enn å måtte streve med matematikk, fysikk og kjemi.
15.Jeg mener at det er riktig å sette grenser for oss, at vi kan streve litt mer som mennesker.
16.Nå behøver man ikke lenger streve med å forklare farvenyanser med fare for å bli misforstått.
17.Denne gangen sa jeg at hun ikke skulle streve med det, men hun insisterte.
18.Derfor ble vi kanskje litt skuffet over å måtte streve litt for å påkalle oppmerksomheten, da vi efter middagen skulle bestille te til to anonyme damer.
19.Dessuten må han streve mer enn hardt for å holde tøffingen Gunnar Gran på egen banehalvdel.
20.Det er bortkastet tid å streve hele våren med å gjøre haven i stand og så reise fra floraen i juliaugust !
21.Det må være en synd å overlate til andre å slite og streve og selv sette seg utenfor fellesskapet.
22.Elever som må slite, blir vant med å streve for å finne løsninger.
23.En av slutningene som ble trukket, var at elever som må slite i den videregående skole, blir vant til å streve for å finne nye løsninger.
24.En politisk og religiøst nøytral kontakt under mottoet" Streve sammen mot et felles mål".
25.Mens Sovjet utvider og befester sine posisjoner med stor fremgang,må amerikanerne streve stadig mer for å beholde fotfestet hos vaklende eller tilbakeholdne allierte.
26.Mens de som har slitt på skolen, er vant med å streve for å finne en løsning, sier Kjell Raaheim.
27.Nå måtte danskene streve mer, med det ble 10 seier.
28.Nærmest å betrakte som en uteligger, som må ta til takke med en melkeskvett, og ellers streve vettet av seg med å gå på musejakt.
29.Ofte dreier det seg om eldre mennesker som har vondt for å gå og som i mange tilfeller - i snevær og kulde - vil måtte streve med å få opp det som Renholdsdirektøre kaller for tettsittende lokk.
30.Politikerne kan umulig ha hatt tid til turgåing i disse enestående naturherligheter som bringer glede til store og små, gamle og unge som ikke orker å streve seg langt avgårde.
Parole simili

 
 

streve come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) strevestrevendestrevd
Indicativo
1. Presente
jegstrever
dustrever
hanstrever
vistrever
derestrever
destrever
8. Perfetto
jeghar strevd
duhar strevd
hanhar strevd
vihar strevd
derehar strevd
dehar strevd
2. Imperfetto
jegstrevde
dustrevde
hanstrevde
vistrevde
derestrevde
destrevde
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde strevd
duhadde strevd
hanhadde strevd
vihadde strevd
derehadde strevd
dehadde strevd
4a. Futuro
jegvil/skal streve
duvil/skal streve
hanvil/skal streve
vivil/skal streve
derevil/skal streve
devil/skal streve
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha strevd
duvil/skal ha strevd
hanvil/skal ha strevd
vivil/skal ha strevd
derevil/skal ha strevd
devil/skal ha strevd
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle streve
duville/skulle streve
hanville/skulle streve
viville/skulle streve
dereville/skulle streve
deville/skulle streve
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha strevd
duville/skulle ha strevd
hanville/skulle ha strevd
viville/skulle ha strevd
dereville/skulle ha strevd
deville/skulle ha strevd
Imperativo
Affermativa
dustrev
viLa oss streve
derestrev
Negativa
duikke strev! (strev ikke)
dereikke strev! (strev ikke)
Le tue ultime ricerche