Norvegese-Italiano traduzione di svelge

La Traduzione della parola svelge da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

svelge in italiano

svelge
historieverbo mandar giù, bersi, bere
  ordverbo trattenere
  fysiologiverbo inghiottire
  kjenslerverbo mettere da parte, ingoiare
Sinonimi per svelge
Altri esempi
1.Vi skal være klar over at SovjetUnionen har større vanskeligheter - klar over - og dette er da for bakgrunnsinformasjon - at SovjetUnionen har - kan ha - større problemer med å svelge denne avtalen enn vi har.
2.Dette eplet er for stort til at vi kan svelge det.
3.Men under ingen omstendigheter vil de kunne forlate sykehuset før de veier to kilo og kan suge og svelge selv, opplyser Langslet.
4.Personlig er dette er ras av baklengsmål jeg har meget vondt for å svelge.
5.Andre smurte tungen med froskeblod, lot barnet svelge et froskehjerte eller kanskje en levende, liten frosk.
6.Barn kan svelge de utroligste ting, og en lege fortalte at hun uken i forveien hadde behandlet et lite barn som hadde svelget en femkronemynt.
7.Bemerkningen som monarkistene i England kanskje har aller vanskeligst for å svelge, er den om at dronningen har synlige blodårer på leggene.
8.Bensinaksjonen blant bilførerne i Oslo igår var antagelig tung å svelge for alle andre bensinforhandlere enn Norols.
9.DETTE opplegg kunne altså ikke Kristelig Folkepartis stortingsgruppe svelge, og partiet var dermed med på å tilføye sin egen regjering et unødvendig nederlag.
10.De andre har vanskelig for å svelge Kremls krav om større samordning med kontrollen i Moskva, større investeringer av kapital og arbeidskraft i sovjetiske energiprosjekter.
11.De prinsipielle mål bør mer i fokus, og så får en heller svelge de eventuelle bitre piller dette måtte innebære for noen.
12.De som tar jerntilskudd bør svelge pillene med appelsinjuice - mellom måltidene.
13.De tre første baklengsmålene var tydeligvis tunge å svelge, for da Per Ø. Myhrene, antagelig for å tirre Jim ytterligere, slo pucken i skinnene hans efterat dommeren hadde blåst, sprakk det for Marthinsen.
14.De tre første baklengsmålene var tydeligvis tunge å svelge, for da Per Ø. Myhrene, antagelig for å tirre Jim ytterligere, slo pucken i skinnene hans efterat dommeren hadde blåst, sprakk det for Marthinsen.
15.De tvang meg til å svelge piller hele tiden.
16.Den som vil spise søte, gode rosiner, må også tåle å svelge bitre piller.
17.Denne politiske realiteten er tydeligvis ikke lett å svelge for Arbeiderpartiet.
18.Det argumentet har jeg vondt for å svelge.
19.Det er, skulle man tro, grenser for hvor meget et skapende sinn kan svelge sammen med ostematen før man skrider til skaperverket, og det har vært meget å svelge de siste årene.
20.Det er beregnet brukt på eldre som ikke selv kan spise eller svelge.
21.Det er fremfor alt den sistes deltagelse man har vanskelig for å svelge i Moskva.
22.Det er litt vondt å svelge for mange som har arbeidet med Isabelle og endelig har greid å få skikk på henne.
23.Det er uhyre viktig å kunne svelge unna treningsdosene.
24.Det er vel hardt for Dag å svelge at" Revy 83" fikk så overstrømmende gode kritikker.
25.Det har vært kontroversielt nok at Fellesbanken er kommet og har gitt sparebankene konkurranse på deres egne markeder, og enda vanskeligere å svelge blir det om landets største sparebank får sine forgreninger utover landet.
26.Det var noe som knøt seg oppe i halsen og som gjorde det vanskelig å svelge den varme pølsen jeg var blitt forunt de gangene jeg skulle se mine helter sette livet på spill.
27.Det var umulig å svelge unna telefonstormen, men hesten ble solgt.
28.Det var under" Bjelleklang" vi så Ali svelge tungt.
29.Dette ga også Treholt åpning for å slippe ut små betraktninger som i dette lydkuttet fra" Ukeslutt", der han forsikrer at gråsoneavtalen er like vanskelig å svelge for de politiske myndigheter i Sovjet som for dem her hjemme.
30.Dette var en bitter pille å svelge for LDP, da det er vel kjent at et slikt lovforslag er rettet mot partiets virkelige leder, den korrupsjonsdømte tidligere partiformann og statsminister Kakuei Tanaka.
Parole simili

 
 

svelge come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) svelgesvelgendesvelget
Indicativo
1. Presente
jegsvelger
dusvelger
hansvelger
visvelger
deresvelger
desvelger
8. Perfetto
jeghar svelget
duhar svelget
hanhar svelget
vihar svelget
derehar svelget
dehar svelget
2. Imperfetto
jegsvelget
dusvelget
hansvelget
visvelget
deresvelget
desvelget
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde svelget
duhadde svelget
hanhadde svelget
vihadde svelget
derehadde svelget
dehadde svelget
4a. Futuro
jegvil/skal svelge
duvil/skal svelge
hanvil/skal svelge
vivil/skal svelge
derevil/skal svelge
devil/skal svelge
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha svelget
duvil/skal ha svelget
hanvil/skal ha svelget
vivil/skal ha svelget
derevil/skal ha svelget
devil/skal ha svelget
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle svelge
duville/skulle svelge
hanville/skulle svelge
viville/skulle svelge
dereville/skulle svelge
deville/skulle svelge
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha svelget
duville/skulle ha svelget
hanville/skulle ha svelget
viville/skulle ha svelget
dereville/skulle ha svelget
deville/skulle ha svelget
Imperativo
Affermativa
dusvelg
viLa oss svelge
deresvelg
Negativa
duikke svelg! (svelg ikke)
dereikke svelg! (svelg ikke)
Le tue ultime ricerche